Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Jihočeské ametysty - Zvíkovsko, Jickovice

Jihočeské ametysty - Zvíkovsko, Jickovice

       Vesnička Jickovice se rozprostírá 10 km západně od města Milevska v jižních Čechách. Širší okolí této vesnice je charakterizované výskytem ametystu. Ametyst je fialová odrůda křemene. Jeho fialové zbarvení je podmíněno příměsí železa anebo také způsobené radioaktivním zářením. Křemenné žíly s ametystem v jižních Čechách nepatří na rozdíl od obecných křemenů k velmi hojným výskytům. V jižních Čechách najdeme oblast, která je typická výskyty krystalických ametystů a i ametystů, které tvoří žilky v obecném křemenu. Oblast můžeme vymezit v širším okolí Milevska, Kovářova, okolí hradu Zvíkova a přilehlých vesnic, kde byly ametysty nalezeny na různých místech. Nejčastější jsou výchozy křemenných žil na polích, kde se ametyst vyskytuje nejhojněji v proužcích v obecném křemenu, ale vzácně se také vyskytují ametystové geody o velikosti do několika prvních centimetrů. Ametyst v geodách má tmavofialovou barvu, někdy připomínající i morión, zato ametystové žilky v bílém křemenu jsou vhodné pro leštění. Po vyleštění mají krásnou sytě fialovou barvu, která přitahuje celou řadu sběratelů. Dalšími místy, kde se ametyst může vyskytovat, jsou křemenné výchozy v lesích dané oblasti. Zde jsou nálezy také zajímavé. Křemenné žíly s ametystem dosahují několika metrů. Krystaly se vyskytují hojně 2 mm - 1 cm. Vzácně více. Nejhojnější je však hradbový ametyst.

Obr.: Dělat výkopy a fárat po ametystové žíle - to je moje... to je ráj, který vyhledávám.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Obr.: Špičková ("snad jeden z nejkrásnějších tmavých ametystů z Čr") ukázka krystalů "uruguayských ametystů z Jickovic. Vzorek není přibarvený !!! Vlastní nález 2018. Foto: D. Šefčík.

Obecný popis ametystových lokalit u Jickovic:

       Lokalit s výskytem ametystu, záhnědy a moriónu v okolí Jickovic je mnoho. Některé lokality jsou již pasé (Jickovice - přehrada). Jinak asi nejhezčí krystaly, co jsem viděl ve sbírkách, tak pocházejí z Varty u Jickovic. Krystaly byly nalézány kdysi na polích okolo této osady, bohužel dnes jsou ze louky a pastviny, takže šance na nález je nemožná. Okolní lesy Jickovic stále poskytují spoustu lokalit. Nedaleko jickovického potoka se také vyskytly hradbové ametysty. Geologické podloží okolních lesů obsahuje spoustu tektonických zlomů. Na ně jsou často vázané ametysty. Je možnost objevování i nových lokalit. Krystaly ametystu se často vyskytují i těsně pod povrchem. Také se mezi krystaly objevují malé plotýnky barytů.

Obr. TOP krystaly ametytu a křišťálu z Jickovic - U Kočky. Vlastní nález 2018. Krystaly do 2 cm. Vzorek není přibarvený !

Obr. Exkluzivní ukázka hradbového ametystu od Jickovic. Vlastní nález a zpracování. Velikost vzorku okolo 10 cm. Foto: D. Šefčík..

Možnosti sběru:

       Záleží na místě výchozu žíly s ametystem. Některé žíly nejsou tolik bohaté a některé jsou přímo ohromující. Sběr nám dnes velmi znemožňují zatravněné louky. Jinak širší okolí je velice nadějné. Chce to jen najít ten správný flek na kopání, což je největším problémem.

 

Výskyt minerálů:

    - Ametyst, záhněda, morión, křišťál, baryt, chalcedonový křemen...

 

Použitá literatura:

Welser P. a Zikeš J. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. – Minerál XIX., 4, 356-359. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Pellant Ch. (1992): Rocks and Minerals. - Dorling Kindersley Limited, London. 256 s.Waldhauserová J. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-232, Kostelec nad Vltavou. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 63 s.

Zikmund J. et al. (1963): Zpráva o geologickém mapování středočeského plutonu mezi Předbořicemi a Osekem a sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova v jz. okolí Vysokého Chlumce. - MS Geofond, Praha.

Žežulková V. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-234, Oslov. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 64 s.

 

Další fotografie mých vzorků:

Obr.: Krystaly fantastického "uruguayského" ametystu o velikosti vzorku okolo 13 cm. Vlastní nález 2018. Tento vzorek je vyfocený i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Detail vzorku z předchozí fotografie. Ametysty z Jickovic. Vlastní nález 2018.

Obr.: Krystaly fantastického "uruguayského" ametystu o velikosti vzorku okolo 11 cm. Vlastní nález 2018. Tento vzorek jetaké vyfocený i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Krystaly dvou fantastických "uruguayských" ametystů o velikosti vzorku okolo 6 cm. Vlastní nález 2018. Tyto vzorky jsou vyfocené i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Krystaly dvou fantastických "uruguayských" ametystů o velikosti vzorku okolo 10 cm. Vlastní nález 2018. Tyto vzorky jsou vyfocené i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,5 cm. Vlastní nález. Jickovice. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,5 cm. Vlastní nález. Jickovice. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,8 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Nejdelší oboustranná žilovina od Jickovic z žíly "U Nory" dosahující rozměrů do 40 cm. Vlastní nález a zpracování 2022. Zbytek žilovin pochází z oblasti Jickovicka a jedná se o různý mix místních lokalit. 

Obr.1: Příčně řízlý vyleštěný hradbový ametyst - Jickovice, sběr a foto: D.Šefčík.

Obr.2.: Detail příčně rozřízlých krystalů ametystu - šířka ametystu cca 4 cm - Jickovice. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: "Jickovický gepardi" - ametysty říznuté napříč hradbami. Tento vzorek je opravdu TOP co jsme vykopali. Z celé 25 m dlouhé žíly bylo těhto ukázek opravdu málo. Velikost okolo 15 cm. Vlastní nález a zpracování. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Přímo luxusní ukázka sytě zbarveného ametystu říznutého napříč hradbami v asociaci se světlým jaspisem. Zvíkovsko. Vlastní nález 2020. Velikost vzorku přes 20 cm. TOP!!!!

Obr.: "Jickovický gepardi" - ametysty říznuté napříč hradbami tvoří luxusní estetické ukázky hradbových ametystů. Heršvec !! No není to boží?? Jsem závislý na řezání těchto kamenů. Vlastní sběry. Velikost okolo 10 - 15 cm.

Obr.: Ametystová hvězda od Jickovic - žíla "U Kočky. Vlastní nález.

Obr. 5.: Krystaly ametystu - Jickovice. Velikost dx o 2 cm. Vlevo krystaly ametystu z lokality U Kočky a vpravo z lokality U Hájovny. Sběr a foto D. Šefčík.

Obr.: Detail krystalů ametystu z Jickovic - U kočky. Vlastní nález 2018. Velikost  cca 4 cm.

Obr.: Část expozice s krystaly ametystů a morionů od Jickovic (Kočka). Vlastní nálezy z roku 2016-2018. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Hradbový ametyst z Jickovic (jižní Čechy) v procesu leštění na Ceroxu (bílá barva prášku na vzorku). Vlastní zpracování a nález.

Obr.: Hradbový ametyst z Jickovic (jižní Čechy) po říznutí. Vlastní zpracování a nález 2019.

Obr.: Tzv. "Dalmatýňák" - Očka ametystu z Jickovic. Velikost vzorku okolo 10 cm. Vlastní sběr a zpracování. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Nádherný hradbový ametyst v asociaci s červeným jaspisem od Zvíkova. Z nálezů 2019/20. Foto a zpracování D. Šefčík 2020.

 

 

Obr.: Čerstvě rozříznutý vzorek celého "ametystového květu" o velikosti více jak 20 cm. Jedná se o opravdu ojedinělý vzorek takto uspořádaných luusních hradeb ametystu z této lokality. Vlastní nález. 

 

Více fotografií naleznete v rubrikách u konkrétních žil v seznamu nahoře.