Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Písek - Údraž - Titanitárna

Písek - Údraž - Titanitárna

        Máme tu další zajímavou lokalitu pegmatutů na Písecku. Lokalitu reprezantuje malý pegmatit, jehož zájmem jsou fantastické ukázky krystalů titanitů. Krystaly jsou dokonale omezené a mají velikost nějčastěji okolo 0,5 cm a vzícně i více. Tato lokalita patří mezi mé nově objevené a veřejnosti se ještě nedostala pod paty. Lokalitu jsem nalezl nedaleko vesnice Údraž a Albrechtice v roce 2019 (podzim). Výzkum lokality právě probíhá, tak Vás budu informovat, až jí pořádně prokopu - přece jen - je kousek od bydliště.

Geologická charakteristika:

       Tato část moldanubické oblasti Českého masívu je tvořena především silně metamorfovanými horninami prekambrického i paleozoického stáří, intrudované tělesy variských granitoidů (Cícha a Houzar 2009). Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor a okolí je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity. Stáří těchto hornin se odhaduje na paleozoikum. Jedná se o hlubinné vyvřelé horniny. Místama prochází také i žilný granit a metagranit. Oblast je také bohatá na pegmatity, což jsou vyvřelé horniny, vznikající zbytkovou krystalizací magmatu a jsou uložené většinou v durbachitech a dosahují mocnosti až několik desítek metrů. V širším okolí najdeme také i křemenné žíly, které se táhnou od vesnice Smrkovice, až po Nové Dvory pod Píseckými horami. Směrem na Smrkovice také najdeme čtvrtohorní sedimenty.

Obr.: Krystal titanitu v živci. Písek - Titanitárna. Velikost x 0,4 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal titanitu v živci. Písek - Titanitárna. - detail předchozího vzorku. Velikost x 0,4 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal titanitu v živci. Písek - Titanitárna. Velikost x 0,5 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal titanitu v živci. Písek - Titanitárna. Velikost x 0,4 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.