Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Středočeský

kraj Středočeský

Lokality středočeského kraje nalezneme v rubrikách vlevo.

Geologická a obecná charakteristika kraje: 

    Kraj Středočeský nalezneme okolo samotného srdce Čech - Prahy. Jedná se o jeden z největších krajů, který má rozlohu 11 014 km2 a obsahuje celkem 12 okresů. Je obklopen celkem 8 kraji. Na západě sousedí s Plzeňským a Karlovarským krajem, na severu s Ústeckým a Libereckým, na východě s Královéhradeckým a Pardubickým + kraj Vysočina. Na jihu sousedí s Jihočeským krajem, odkud pocházím. Nejvyšší bod na území středočeského kraje je vrch Tok, ležící nedaleko Příbrami (Brdy), který dosahuje 865 m.n.m. Středočeským krajem také protéká naše hlavní řeka zvaná Labe. Kraj je velmi úrodný, protože oblast nížin nám poskytuje vhodnou zemědělskou půdu pro pěstování ječmene, žita či řepky... Počet obyvatel je 1 326 857, z čehož plyne, že je to velmi zalidněný kraj. 

    Z geologického hlediska se Středočeský kraj rozprostírá na tzv. Českém masívu. Ten byl formován kadomskou orogenezí, jejíchž stáří odhadujeme na 550 - 600 mil. let. Na území kraje nalezneme všechny typy hornin. Z hlubinný hornin jsou hojné granity, grano-diority či různé výskyty pegmatitů, která obsahují vzácnou mineralizaci. Časté jsou také přeměněné horniny, jako svory, ruly, které vznikají vysokoteplotní přeměnou. Horniny smíšené, jako migmatity, se zde také vyskytují. Hojné však jsou horniny sedimentární - usazené, které můžeme lokalizovat nad Příbramí (okolí Jinců, + Barandova..). Hojně je tvoří různé břidlice, jíly, jílovce, pískovce. Břidlice nám poskytují velmi krásný studijní materiál, protože na některých místech obsahují různé fosílie. Častými fosíliemi jsou trilobiti druhu Paradoxides grasilis, Elipsocephalus hoffi, Conocoryphe sulzeri či Hydrocephalus minor a mnoho dalších. Jejich stáří se odhaduje do období kambria. Nás však zajímá ale mineralogie! Častými minerály jsou fosfáty. Méně častými, až raritními jsou zeolity - paulangity, které můžeme nalézt v okolí Kladna (Vinařická hora). Krystalizují v milimetrových velikostech. Více o nich si budeme moci přečíst v rubrikách vlevo. Kladensko se proslavilo výskytem paprsčitých kovových minerálů - milleritů. Ty byly časté při Kladenské těžbě. Dnes jsou však minulostí a mezi sběrateli jedním z vyhledávanějších minerálů. Velmi proslaveným fosfátem ve středočeském kraji je wavelit. Jeho výskyt je popisován zejména na Hořovicku (viz lokalita v rubrikách vlevo - Třenice, Milína). Minerál se vyskytuje v paprsčitých kulovitých agregátech na trhlinách či dutinách metamorfních hornin. Minerál je bohatý na hliník a vyskytuje se hojně v zelených, žlutých a vzácně i fialových "sluníčkách". Také musím zmínit proslavenou těžbu na Příbramsku. Zde se těžil několik desítek let uran. Uranové doly poskytly stovky až tisíce popsaných minerálů. Nově se proslavil minerál zvaný Příbramit. O této lokalitě nalezneme spoustu publikací. V okolí Míliny nedaleko Příbrami se ve středověku těžilo železo. Dnes je v okolí tohoto města díky těžbě spoustu lokalit. Slavná lokalita - Vrančice u Milína poskytla krásné goethity, stomeriyty či čechity. Stříbrné doly u Kutné hory se proslavily výskytem různých kovových minerálů. Oblast středních Čech i Prahy také poskytla nádherné krystaly sádrovců. Střední Čechy jsou sběrateli velmi navštěvovanou oblastí a určitě ještě dnes ukrývá spoustu mineralogických pokladů. Každý okres ukrývá své tajemství a třeba se v budoucnu objeví další lokalita světového měřítka, jako byla například Příbram. Přeji mnoho zdaru! Lokality tohoto kraje nalezneme v rubrikách vlevo.

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr. ,  obrázky: použity z google - kraje, viz odkaz v rubrikách.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm, + informace o kraji z http://wikipedia.org).