Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - "U Kočky"

          Máme tu jednu z nejproslulejších ametystových lokalit u Jickovic. Nese název "U Kočky" a rozprostírá se nedaleko osady zvané Varta. Název U Kočky dostala lokalita díky mrtvé kočce, kterou jsem našel jednou hned po ránu v mém výkopu. Měla skoro oddělenou hlavu od trupu a vypadalo to velmi nepříjemně. Netuším, jak k tomu mohlo dojít. Vlastní ametystová primární žíla byla objevena v roce 2016. Zpočátku byl nalezen jen rozsyp s výskytem úlomků hradbových amtystů a krystalů. Během dvou dalších výprav jsme naštěstí natrefili na primární výchoz, který byl opravdu příjemným zážitkem. Byly jsme první, kdo žílu rozebíral a v každém z nás byla taková auforie, že jsme jen kopali a kopali a sotva jsme si udělali pauzu se vůbec napít a najíst. Na lokalitu jsme zpočátku jezdili ve čtyrech. Posléze přibylo pár dalších našich známých sběratelů a nálezy začaly být poněkud velmi pestré. Na lokalitu jsme jezdili opravdu pravidelně a během roku 2016 - 2018 byla odkryta žíla o délce přes 25 metrů!! Tuto lokalitu považuji za vůbec nejpestřejší z celé oblasti Jickovic z hlediska výskytu krystalů ametystů, morionů či křišťálů. Je to moje jedna z mých nejoblíbenějších lokalit, protože jsem zde prožil nepředtavitelné nálezové euforie a mám toto místo velice rád a beru ho přímo ˇposvátným".

Obr.: Počátek výkopu ve svrchní části žíly.

Popis žíly:

          Vlastní odkrytá ametystová žíla (ametystový žilník) dosahovala délky přes 25 metrů a hloubky 2,5 až 3 metrů! V takové hloubce byla žíla opravdu trvdá a nedobytná. To mi však nedělalo problém a i tvrdé partie jsem musel pracně odtěžit. Žíla má směr od severovýchodu k jihozápadu a postupně se vykliňuje a zanořuje mezi navětralý horninový podklad. V některých částech vystupovala téměř až na samotný povrch, kde byly k vidění rozdrcené hradbové ametysty. Na žíle jsme začli pracovat od severovýchodu k jihozápadu jejím postupným odebíráním a dokumentací. Šířka celé křemenné žiloviny se pohybovala okolo 0,5 metrů i více. Vlastní hradbový ametyst dosahoval šířky okolo 10 cm a vzácně i více. V severovýchodní části (ta část ležící výše ve svahu) žíla obsahovala zejména zelenavý a hnědavý jaspis s ametystem. Bohužel tyto partie byly velmi navětralé a často se rozpadaly a bylo těžké vydobýt pěkný velký kus na leštění. Pokud se zachoval takovýto vzorek, tak byl vhodný k leštění, protože zelená, fialová a hnědá dělá velmi příjemný kontrast při řezu. V hlubších místech severovýchodní části žíly se vyskytovaly pěkné hradbové ametysty, které občas přecházely do dutin, které byly vyplněné krystaly bílých křemenů, pod kterým byl ametyst. Tyto dutiny měli maximálně pár decimetrů a dost často praskaly. Při postupování po žíle směrem do její poloviny bylo nalezeno několik dalších dutin. Do 1,5 m byly časté dutiny s fialovými špicemi krystalů ametystu a s přibývající hloubkou se spíše vyskytovaly krystaly mléčného křemene, pod kterým byl ametyst. V druhé části žíly (zdruba od 12-15 metru se přestaly ukazovat dutiny s bílýma špicema. Zde byly krystaly krásných morionů a těch nejkrásnějších lesklých krystalů ametystů. To jsme však uplně celé vytěžili a na nálezy z dutin se můžeme podívat pod článkem. Pro mě jsou to snad ty nejkrásnější ametysty střední Evropy. Radost pohledět. Dutiny s fialovými krystaly dosahovaly rozměrů od 3 cm do 40 cm. Největší dutina měla zhruba 40 cm na délku a 20 cm na šířku. Obsahovala plno srostlic krystalů (viz fotky). Častější však byly dutiny o velikosti okolo 10 x 10 cm. Na ty jsem narazil hlouběji - zdruba ve 2 metrech. Jihozápadní část žíly se zužuje a přechází v takový béžový žilník, který ametyst již neobsahuje a postupně se úplně vykliňuje. I tak 25 ametystová žíla je jednou z nejdelších jihočeských ametystových žil. Jinak v okolí žíly se nalézalo v rozpysu plno úlomků nejen hradbových ametystů, ale dokonce i krystalů, které byly také velice efektní.

Obr.: Rozebírání severovýchdní části svrchní žíly.

Popis krystalů:

          Množství co do zbarvení krystalů je na lokalitě opravdu dost. Nejčastější jsou krystaly zarůstající do bílého křemene tvořící tzv. hradbový ametyst - těch tu bylo opravdu tuny. V tomto žilníku se často vyskytovaly dutiny, a ty obsahovaly krystaly bílého křemene dosahující velikosti krystalů od 1 cm do 5 cm. Ty byly vhodné k řezání, protože pod bílými krystaly byl nádherný hradbový ametyst. Takové vzorky s několika krystaly měli rozměry až 15 cm a jednotlivé krystaly hojně okolo 3 cm.

          Dále se budeme bavit o barevných krystalech. Pro nás sběratele byly nejvyhledávanější takové ty "Uruguayské lesklé krystaly". Na takovéto jsem zde narazil pouze jednou. Byla to malá dutinka okolo 15 cm a obsahovala asi 6 nádherných srostlic krystalů mající přesně tu barvu, jako ametysty z Uruguaye. Můžete se pokochat fotkama a dokonce i videama v odkazech níže. Opravdu z toho je mráz po zádech. Tyto krystaly měli velikost od 1 cm až do 2 cm vzácně. Častejší byly dutinky se světlejšími odstíny krystalů dosahujících velikosti x do 2 cm. Na takové jsem narazil asi 5-7 krát. Dalším odstínem krystalů je morión, který tu byl velmi vzácný. Po usilovném kopání primáru se mi podařilo natrefit na 2 dutinky, které byly vyplněné nádhernými černými a leskými krystaly o velikosti krystalů okolo 1 - 1,5 cm. Viz foto níže. Dále se zde vyskytovaly i dutiny s křišťálem a ojediněle "hnědozlaté krystaly křemene" - těch tu bylo opravdu málo a na takovou dutinku se zlatavými krystaly jsem narazil pouze jen jednou.

          Pestrost barev krystalů křemene je na této lokalitě opravdu vyjímečností. Dokonce se mi podařilo odktýt 3 dutinky cca 10 cm od sebe vzdálené. Tyto tři dutiny obsahovaly naprosto odlišné zbarvené krystaly křemene. První byla s fialovými špicemi a rozprostírala se o něcé výše. Druhá byla křišťálová a třetí morionová. Tyto dvě byly o něco hlouběji a byly horizontálně vedle sebe. Je zajímavé, že dokážou být tak blízko sebe různé dutiny s takovými odlišnými odstíny. Říkám si - čím je to sakra způsobené ty Lojzo... Podle mě v tom bude hrát více faktorů a jedním z hlavních bude rozdílná teplota, ale i zajisté rozdíná radioaktivita a příměs prvků v roztocích (zejména Fe), ze kterých křemen vykrystalizoval.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Obr.: Vůbec nejkrásnější ukázka krystalovaného URUGUAYSKÉHO ametystu z Jickovic. Nález David Šefčík 2018. Velikost do 10 cm. Krystaly od 1 - 2 cm. Toto beru za naprostý masakr a když jsem toto vykopal, málem mi šlehlo !!! Radost pohledět. Vzorek není přibarvený !!!!

Závěrem:

          Jak už jsem psal, tak tato lokalita patří mezi mé nejoblíběnější srdcové lokality. Prožil jsem zde spoustu zážitků a mám hrozně moc rád okolí Jickovic a Zvíkova nejen také po mineralogické stránce, ale i po stránce krajinného rázu a možnosti vykoupání se v přehradě či v bazénu ve Zvíkovském podhradí. I také blízká hospoda v Jickovicích je příjemným místem ke slavení nálezů ametystových či morionových krystalů. Jinak vlatní žíla je již téměř vytěžená, tak možnosti sběru jsou spíše nadějnější v okolí samotné žíly - v rozsypu ve svahu, kde se dají vyhrabat hradbáky a vzácně i nějaký ten krystal. Pokaždé, když jsem zde dobýval ametystovou žílu, tak jsem se takovým způsobem sedřel, že jsem sotva nazpátek řídil do Písku. Ale i ta nehorázná dřina stála zato. - Nejen, že se dělá síla, ale hlavně ty krystaly !!! To je božský !!!!

 

 

Mé fotky vzorků a foto z lokality: /Nepřibarvené - pouze vyfocené pod různým nasvícením - studené x teplé/

Obr.: Naprosto fantastická ukázka krystalů "uruguayského" ametystu z Jickovic. Fotka není přibarvená !! Krystaly mají do 2 cm. Velikost celé ukázky je 10 x 5 cm. Vlastní nález 2018. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystaly fantastického "uruguayského" ametystu o velikosti vzorku okolo 13 cm. Vlastní nález 2018. Tento vzorek je vyfocený i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Detail vzorku z předchozí fotografie. Ametysty z Jickovic. Vlastní nález 2018.

Obr.: Krystaly fantastického "uruguayského" ametystu o velikosti vzorku okolo 11 cm. Vlastní nález 2018. Tento vzorek jetaké vyfocený i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Krystaly dvou fantastických "uruguayských" ametystů o velikosti vzorku okolo 6 cm. Vlastní nález 2018. Tyto vzorky jsou vyfocené i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Krystaly dvou fantastických "uruguayských" ametystů o velikosti vzorku okolo 10 cm. Vlastní nález 2018. Tyto vzorky jsou vyfocené i v knize Galerie Minerálů od M. Vaneka. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Detail předchozího vzorku. Krystal má 1,5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,5 cm. Vlastní nález. Jickovice. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,5 cm. Vlastní nález. Jickovice. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystový brus o velikosti okolo 0,8 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Nádherná ukázka čirých "uruguayských" ametystů s Jickovic. Velikost ukázky je 7 x 6 cm. Vzorek není přibarven !!! Vlastní nález 2018. Foto D. Šefčík.

Obr.: Nádherná ukázka krystalů ametystu s Jickovic. Velikost ukázky je 5,5 x 3,5 cm. Vlastní nález 2018. Foto D. Šefčík.

Obr.: Detail estetické srostlice ametystů z Jickovic. Vzorek je menší než ostatní, ale i přes to fantastický - 3 x 3 cm.Vlastní nález 2018. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Hradbový ametyst z Jickovic (jižní Čechy) hned po říznutí. Vlastní zpracování a nález 2019.

Obr.: "Jickovický jaguáři" - ametysty říznuté napříč hradbami tvoří luxusní estetické ukázky hradbových ametystů. Heršvec !! No není to boží?? Jsem závislý na řezání těchto kamenů. Vlastní sběry. Velikost okolo 10 - 15 cm.

Obr.: "Jickovický gepardi" - ametysty říznuté napříč hradbami (jak včelí pláty) Tento vzorek je opravdu TOP co jsem vykopal. Z celé 25 m dlouhé žíly bylo těchto ukázek opravdu málo. Velikost okolo 15 cm. Vlastní nález a zpracování. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Další ukázka ametystu řízlého napříč jako salám ! Jickovice. Vlastní nález. Velikost vzorku okolo 15 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametystová "hvězda" v bílém křemeni z Jickovic. Velikost vzorku 12 * 8 cm. Vlastní nález. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Ametyst v asociaci ze zeleným a hnědým jaspisem. Tento vzorek pochází ze severní partie žíly. Velikost vzorku okolo 14 cm. Vlastní nález. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě vytažený vzorek s krystaly ametystu z dutiny. Jen utřít palcem hrany krystalu - to je ráj, to je ten nepopsatelný pocit... ! Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Další vytažený vzorek z dutiny. (Dutina měla cca 20 cm). Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Velmi vzácná fotografie zachycující otevřenou dutinu z Jickovic !!!!!! Pokaždé když se na ní podívám, tam mi jde husí kůže po zádech a říkám si, sakra tam okolo těch Jickovic je mi to tak sympatické, že si tam snad postavim chatu  a budu kopat vinné sklepy. Po vybrání této dutiny nsledovalo ohromné slavení v Jickovické hospodě !!!!! Šipka znázorňuje čouhající krystal přímo z dutiny vyplněné ametystem + jílem. Okolo vidíme (zejména ve svrchní části) špinavý hradbový ametyst přecházející do křemene a po stranách do okolní navětralé horniny. Tato dutina má na šířku přes 20 cm a na délku měla snad také 20 - 25 cm. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Ještě jedna fotka dutiny z jiného pohledu. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Čerstvě vytažený a fantasticky zbarvený ametyst z dutiny z předchozí fotografie. Velikost krystalu je oklo 2,5 cm. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Detail z předchozí fotografie. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Jeden z nejlepších krystalů co poskytla dutiny na předchozích fotografiích. Vzorek má velikost 10 x 6,5 cm. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Zde se odhaluje dutina s krystaly morionu, která byla hluboko snad 2 m. Foto: D. Šefčík 2017. Šířka záběru cca 0,5 m.

Obr.: Čerstvě proražená dutina, která měla snad 15 cm a byla vyplněna krystaly morionu. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Pohled do začínající obnažené duriny, která se otevřela až na několik dm a poskytla nádherné krystaly. Hloubka cca 2,5 m. Jickovice. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě vykopaný hradbový ametyst vhodný k leštění. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Detail fantastického vyštípnutého hradbového ametystu. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Po levé straně vydíme vertikální pokračování žíly s hradbovým ametystem. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: V žíle hradbovéhho ametystu se občas ukázala dutiny s většíma krystalama. Jsou to krystaly ametystu pokryté vrstvou bílého křemene. Takové dutiny měli i přes 0,5 m, avšak byly dosti zvětralé. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Stěna hradbového ametystu. Foto: D. Šefčík 2018.

Obr.: Čerstvé nálezy. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Další čertvé fialové zuby. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Směr vertikální ametystové žíly. V místěch zhruba mezi šipkou a majzlíkem je hradbová ametyst a okolo je navětralá hornina. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Směr žíly s hradbovým ametystem (je mezi šipkama - cca do 0,5 m) - Fotka zachycena při povrchovém odkrytí - žíla byla prohloubena do cca 2,5m, kde se silně zužovala. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Rozebírání hradbáků v hloubce okolo 2 m - zde se velmi zužily. A byla to neskutečná rasovina - velmi, ale velmi tvrdé dobývání. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Detail odkryté dutiny, která byla ve svrchní partii žíly - velikost cca 20 cm. Byla velmi navětralá. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Toto z ní vypadlo. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Tyto krystaly jsou také z této dutiny, jako krystaly na předešlé fotografii. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Exkluzivní ukázka krystalů ametystu z doby po oběvení žíly, kdy jsme ve 3 lidech začli rozebírat nedotknutelný povrch místní žíly.

Obr.: Předchozí haluz !

Obr.: Takto lokalita vypadala v době po objevení. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: První pokusné sondy s cílem zachytit směr žíly. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Hradbové ametysty lezly už hned v prvním půl metru. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Postupné odlamování 30 cm široké žiloviny s ametystem poskytlo dutinu, která je označena šipou červeně. Byla plná krystalů světlých ametystů a křišťálů. Promintě za kvalitu fotky - měl jsem neskutečně velkou euforii a zasral jsem foták hlínou. Foto: D. Šefčík 2018.

Obr.: Čerstvě vytažený (Z mé vůbec první nalezené dutiny na této loalitě) krystal ametystu. Krystal má okolo 2,5 cm. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Krystaly ametystu v dutině. Jsou špinavé ještě od jílu - avšak po vyčištění byly nádherně fialové. Bohužel celá dutina nešla vyndat a krystaly se rozpadaly, takže největší formáty s krystalama měly okolo 8 cm. krystaly mají velikost do 2 cm. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Takto většinou se zavírají (končí dutiny) s ametystem. Krystaly mají okolo 2 - 2,5 cm. Jsou pokryté jílem, který byl v celé dutině. Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Takto vypadá krystal, když se vyndá z dutiny a otře se palcem - to je ta eufotie !!! Foto: D. Šefčík 2017.

Obr.: Expozice s krystaly ametystů, morionů a křišťálů od Jickovic. Vlastní nálezy z období 2016-2018. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Expozice s krystaly ametystů a morionů od Jickovic. Vlastní nálezy z období 2016-2018. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Tzv. "Dalmatýňák" - Očka ametystu z Jickovic. Velikost vzorku okolo 10 cm. Vlastní sběr a zpracování. Foto: D. Šefčík 2019.

Obr.: Čerstvě rozříznutý vzorek celého "ametystového květu" o velikosti více jak 20 cm. Jedná se o opravdu ojedinělý vzorek takto uspořádaných luusních hradeb ametystu z této lokality. Vlastní nález.