Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Opalice

        Malá vesnička Opalice se rozprostírá přibližně 10 km od Českých Budějovic v jižních Čechách. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a vůbec největších krystalů apatitů v České republice a ve střední Evropě. Lokalitu tvoří malé apatitové ložisko menších rozměrů (pár metrů), které je dnes již minulostí. Výskyt apatitů byl potvrzený v blízkosti obce.  Zdejší apatit se vyskytuje v krystalech zelené barvy a dosahuje nejčastěji okolo 1-2 cm. Největší ukázky pocházejí z bagrovaní, kdy lokalita byla zcela obrácena vzhůru nohama a dokonale přebrána. Bagrovalo se více jak do 5 metrů. Krystaly se vyskytly až okolo 7 - 10 cm !!! To jsou však naprosté rarity a ojedinělé nálezy. Většina krystalů se vyskytuje volně a většina z nich je dost popraskaná. Krystaly nejsou zcela průhledné, často připomínají ruské smaragdy na první pohled. Vzácností jsou apatity na podložkách, které se zde vyskytovaly velmi ojediněle a dosahovaly často velikosti okolo 1 cm. Apatity jsou vázané na zdejší vermikulity a všelijaké "svorové metamorfované horniny". Dnes jsou tyto exempláře naprostými raritami a narazit na burze na krystal apatitu z Opalic je velmi vzácné. Já sám po nich jdu a mám je velmi rád. Málokdy se mi poštěstilo něco takového koupit na burzách. Lokaitu jsem navštívil několikráte po bagrování a nejlepší apatit jsem našel v gumovce při vysypávání štěrku. Dnes je lokalita zatravněná a jakékoliv výkopy jsou zakázané a hrozí policejní zátah díky zdejším výskytům vltavínů v oblasti Vrábečska.

 

Geologická charakteristika oblasti:

       Širší okolí vesničky Opalice je budováno zejména pararulami (zvláště hodně prokřemenělé biotitické pararuly) palezoického až protezoického stáří. Tyto horniny vznikají vysokostupňovou metamorfózou (přeměnou) z hornin sedimentárních. Oblast je součástí krystalinika, což je také základní stavební jednotka Českého masívu. Místama se v okolí obce vyskytují usazeniny, jakou jsou třeba bazální slepence a pískovce, jíly, jílovité písky, pískovce.. Potvrzený je také výskyt přeměněných hornin, jako jsou amfibolity a erlany. Severovýchodně od obce jsou situovány také krystalické vápence, které vznikají metamorfózou po sedimentárních horninách zvaných vápence. Vlastní lokalita je situovaná v pestré jednotce moldanubické oblasti. Jsou zde také hojné výskyty hadců (serpentinizované peridotity), jejichž rozkladnými či dalšími procesy mohou vznikat opálová ložiska. Krystaly apatitu jsou vázané na vermikulity.

Obr.: Krystal apatitu v hornině. Velikost 1,2 cm. Foto: D. Šefčík 2016.

Obecný popis a mineralogie lokality:

       Vlastní apatitové ložisko je situováno na poli přibližně 300-400 metrů severo-východně od obce, poblíž cesty, která směřuje k místnímu rybníku. Lokalita byla objevena 6. května 1983 Vojtěchem Losenským. Nalezl na poli krystal, který měl délku 10,3 cm a šířku okolo 6 cm !! Lokalita byla nadále v roce 2007/2008 vybagrována a studována. Bagrovalo se 3 krát. Bylo nalezeno veliké množství krystalů apatitů. Největší krystaly se přibližovaly až k 1 kg. Některé vzorky byly dokonale omezené a zakončené, avšak většina z nich byla popraskaná. Velké krystaly nebyly průhledné. Některé zarůstaly do původní horniny, ale většina se vyskytovala jako volný krystal. Apatit zde také vyskytl i v naprosto čirých krystalech, bohužel o velikosti pouze 1 mm v trhlinách vermikulitu. Mimo apatity se na lokalitě vyskytují vermikulity, amfiboly, antofylit, aktinolit a živce. Kdo měl možnost se dostat na lokalitu při bagrovaní, tak určitě nalezl nádherné krystaly. Hojně se pohybovaly okolo 2-3 cm.

 

Možnosti sběru:

       Dnes je lokalita kompletně zrekultivovaná a možnosti nálezu se podstatně zmenšily. Lokalita je velice přebraná. Nejlepším řešením by bylo, zakoupit si vzorek ze soukromých sbírek.  Při jedné návštěvě jsem kopal a nemohl nic najít. Boty jsem měl plné hlíny a kamínků. Vzdal jsem to a před tím, než jsem si sedl do auta, tak jsem si šel vytřepat boty. Sundám si botu a najednou se něco jakoby - zablýskne !! a co v botě nebylo ;) - krystal APATITU !! no to mě posr... , krásný krystal, sice veliký pouze pár mm, ale měl jsem z něj šílenou radost. Zkrátka řečeno, chtěl ke mě do sbírky a samotnému se to povedlo !!!

 

Výskyt minerálů:

    - apatit, vermikulit, antofylit, aktinolit, amfiboly, K-živce (mikrolíny)...

 

Použitá literatura:

    - P. Welser, J. Zikeš - Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda - Minerál 4/2009,.ISSN 1213-0710, str.:321-325.

 

Fotografie:

Obr.: Krystaly apatitů z Opalic. Velikost okolo 2 cm. Foto D. Šefčík 2016.

Obr.: Na PUNK !! Římám si, jsem vůbec ještě normální?? No jak jinak to udělat, kdy Vám majitel louky nepovolí kopání. Tak jsem zaparkoval přímo na lokalitě a kopal za autem, kam není vidět od cesty. Pár lidí po cestě prošlo, dokonce i nějaká půvabná dívenka, ale ničeho si navšimla. Je to mánie!! Tato lokalita je naprosto celá přebagrovaná, ale stejně mě to tam pořád táhne. A představte si, že jsem při této partizánské akci jeden krásný krystal vykopal. Dosahuje sice malých rozměrů (cca 2 cm), ale je krásně zelený a nese zajímavý příbeh. Lokalita byla pečlivě zakopaná a drny vráceny na místo tak, že nebylo poznat že tu kopal nejaký pacholek z Písku. Nejhorší bylo, že jsem se stále v díře přibližoval k auto - už jsem si říkal - tvole už nekopej nebo mě vlastní auto zavalí --- a ejhle! Vypadl na závěr pěkný krystal !