Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Karlovarský a Chomutovsko

kraj Karlovarský a Chomutovsko

Lokality karlovarského kraje nalezneme v rubrikách vlevo.

Geologická a obecná charakteristika kraje:  

Kraj Karlovarský nalezneme v severní části Západočeského kraje. Jedná se o třetí nejmenší kraj Česka, který dosahuje rozlohy 3 314 km² a zabírá 4,25 % území Čr. Kraj sousedí jihovýchodně s Plzeňským krajem, severovýchodně s Ústeckým krajem, jihozápadně s německou stranou - Bavorsko a severozápadně s německou stranou - Sasko. Počet obyvatel v tomto kraji je 299 293 a hlavním centrem (sídlem) kraje je pro nás velice známé lázeňské město Karlovy Vary. Z geomorfologického hlediska oblast náleží do Krušnohorské soustavy - provincie České Vysočiny. V této rozsáhlé oblasti nalezneme několik podoblastí. Jedná se o podoblast Klínovecké hornatiny (Krušné hory), Smrčiny, Chebské pánve, Sokolovské pánve, Doupovských hor, Karlovarské vrchoviny (Slavkovský les, Tepelská vrchovina a Bezdružická vrchovina). Tato každá oblast a podoblast se liší svojí geologickou stavbou a zastoupením různých mineralogických ukázek. Nejvyšší bod oblasti nalezneme v Krušných horách a na mapě ho spatříme pod názvem Klínovec, jehož nadmořská výška dosahuje 1 244 m.n.m.

    Z geologického hlediska zahrneme Karlovarský kraj do moldanubické oblasti, která je základní stavební jednotkou Českého masívu. Český masív podlehl složitým geologickým vývojem v určitých etapách (od nejstarších dob - krystalinikum + období starých zvrásněných sedimentů, až po mladší třetihorní a čtvrtohorní pochody). Krušnohorská geologická oblast je vůči jednotce středočeské omezena podkrušnohorským zlomem. Na severovýchodě je oddělena od lugické oblasti tzv. středočeským nasunutím.

Z hlediska zastoupení hornin je zde velice hojný výskyt metamorfovaných hornin (přeměněných) - ruly, migmatity, které jsou nejvíce situovány v centru popisované oblasti. Magmatické nebo-li vyvřelé horniny prostupují také Krušnohorskou oblastí. Tento horninový podklad nám poskytuje velice pestrý výskyt minerálů. Mezi nejvýznamnější minerály této oblasti patří minerály cínu (sfalerit), wolframu (wolframit) a také nerudní minerály, jako jsou topazy, karfolity, apatity a mnoho dalších......

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr. ,  obrázky: použity z google - kraje, viz odkaz v rubrikách.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm, + informace o kraji z http://wikipedia.org).