Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Krty u Strakonic

       Malá vesnička Krty se rozprostírá 5 km severozápadně od města Strakonice v jižních Čechách. Lokalitou jsou dva lomy, které poskytují mnoho pozoruhodných minerálů. Vlastní 2 lomy jsou situované pár stovek metrů severo-východně od obce Krty. První lom již není činný. Rozprostírá se na kopci zvaný Na Brdcích. Lom je zčásti zatopen a je ze pozoruhodný výskyt safírů. Ty jsou však uváděny ve starších nálezech. Pestřejší mineralizaci máme ve spodním, větším a činném lomu, kde byly nalezeny jedny z nejkrásnějších drahokamových spinelů v Čr. Jejich fialová barva charakterizuje tuto lokalitu. Také je ze významný výskyt dutin s kalcitem, které dosahují někdy i značných rozměrů.

 

Geologická charakteristika:

      Širší okolí zájmového území je budováno především přeměněnými horninami zvanými pararulami. Místy jsou slabě migmatitizované. Oblast zahrneme do krystalinika, což je základní stav. jednotka Českého masívu. Hojně se také vyskytuje vápenec a erlan. Vápenec je usazené hornina bělavé barvy.  Především krystalické vápence jsou k vidění na okolních polích či ve stěnách lomu. Ty vznikají metamorfózou (přeměnou) vápence a obsahují někdy i kolem 90 - 95 % kalcitu.V nich se často objevují dutiny s krystalickými kalcity. Dále je pozoruhodný výskyt kvarcitů, dolomitů a dalších..

Obr.: Činný lom v Krtech (stav 2016). Foto: D. Šefčík.

Obecný popis:

       Oba dva lomy, jak už bylo zmíněno se rozprostírají několik stovek metrů SV od obce. Menší lom zvaný na Brdcích byl opuštěn už v roce 1965. Nyní je lom zčásti zatopený, dříve sloužil také pro rekreační koupání. Jeho mineralogie se proslavila výskytem zrn modrých safírků, která byla zarostlá do skapolitu. Dříve zde byl uváděn výskyt těchto minerálů - až 5 cm dlouhé lupeny flogopitu, dále titanit z kontaminovaného granodioritu, dále také aktinolit, zoisit, polygorskit.

Větší a dnes stále činný lom produkuje stále velké množství minerálů. Byl otevřen roku 1970 společností Kámen a písek s.r.o. a možnost vstupu do lomu je možná pouze s povolením. (z vlastních zkušeností není nutné v neděli - musíme však do lomu vlézt zadem). V lomu je těžen krystalický dolomitický vápenec o mocnosti několika desítek metrů. Lom je velice rozlehlý. Dříve zde byly popisovány spinely větších jak 0,5 cm ! Tyto partie jsou dnes odtěženy. K nalezení však jsou stále, bohužel menších velikostí. Nejlepší nálezy pocházejí ze spodní etáže lomu. Spinely se vyznačují svojí krásnou fialovou barvou a lesklým dipyramidálním krystalem. Zarůstají do kryst. vápence. Aby byly dokonale estetické ve sbírce, doporučuje se vyleptání. Poté krystaly na podložce vyniknou. Dalším významným minerálem je kalcit a křemenné dutiny. Křemenných dutin zde není mnoho. Vyskytují se pouze na některých místech. Zejména v zadních etážích lomu, kde na krystaly křemene často nasedají na krystaly kalcitu dosahujících vzácně až přes 10 cm. Záleží na odstřelu a výskytu dutiny. Já jsem zde osobně našel několik dutin ve stěně, bohužel některé byly nedobytné. Ve spodní zadní etáži byla stěna v roce 2015 (léto) plná dutin. Jednalo se o kalcity. V této době se mi podařilo objevit i velikou jeskyni. Byla také ve spodní etáži, avšak asi 3 metry nad zemí. Jeskyně byla při posvícení dovnitř několik metrů dlouhá a různě "zatáčela". Neviděl jsem konce. Bylo velmi nebezpečné do ní vlézt. Její výška nebyla menší jak 1 m. Její stěny byly omleté od vody, žádný krystal. Krystaly kalcitů v okolních dutinách byly omezené, některé i dokonale průhledné. Problémem bylo získat krystaly bez porušení ven.

Obr.: Krystal téměř černého spinelu tzv. pleonastu z Krtů (činný lom). Velikost x 1,5 mm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

 

Možnosti sběru:

       V menším lomu Na brdcích je sběr tzv. o štěstí. Nevylučuju nález malého kalcitu. Naopak ve větším lomu, který je činný, tak zde je možnost nálezu velice perspektivní. Spinely se dají nalézt, chce to jen natrefit na správné místo v etáži. Hojnější je výskyt (zpráva 2015) krystalů kalcitu a křemene. Krystaly se hojně vyskytují ve spodních etážích. Jak už jsem psal - záleží na odstřelu. Při dobrém odstřelu jsem viděl dutiny i půl metru dlouhé vyplněné krystaly kalcitu. Bohužel se mi nepovedlo získat tyto exempláře ze stěny bez poškození. Pokud půjdete do lomu v týdnu, je určitě nutné povolení. V lomu se pracuje a střílí. Pokud půjdete o víkendu, tak nechoďte hl. bránou, jsou zde prý pohyb. čidla. 

 

Výskyt minerálů:

      - kalcit, křemen, safír, titanit, skapolit, polygorskit, zoisit, klinohumit, aktinolit, albit, diopsid, spinel, tremolit, mastek, flogopit, anortit, aragonit, margarit, muskovit, opál, pyroxen ...

 

Použitá literatura:

      - P.Pauliš, S. Kopecký - Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III., Kutná Hora 2010, str. 79-80.

    - (čtení z geologických map)

 

Fotografie:

Obr.: Krystal kalcitu na krystalickém vápenci z Krtů - činný lom. Velikost x okolo 2,5 cm. Sběr a foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Dipyramidální krystaly fialových spinelů z Krtů - činný lom. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Srotlice poměrně průsvitných až v některých místech průzračných krystalů kalcitů z Krtů - činný lom. Velikost cca 5 - 6 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: "Rodinka" krystalů kalcitu z Krtů (činný lom) - Velikost velkého krystalu okolo 3 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal kalcitu porostlý pseudohrachovcem. Velikost x 2cm. Vlastní nález a foto.

Obr.: Ten samý vzorek z jiného úhlu. Vlastní nález a foto.

Obr.: Vybraná dutina na dně lomu obsahující krystaly kalcitů a křišťálků. Bohužel již byla vybrána. Nalezl jsem zde pouze zajímavé krystaly malých "kuličkovitých" kalcitů. Viz foto níže. Stav 2017.

Obr.: Detail vybrané dutiny s krystaly kalcitů. Na konci dutiny jsou k vidění zbytky vrstvy s krystaly. Foto D. Šefčík 2017.