Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Smrkovice u Písku

        Vesnička Smrkovice se rozprostírá přibližně 3 km jižně od města Písek v jižních Čechách. Kolem této vesnice je zaznamenaný výskyt pozoruhodných minerálů. Zejména se jedná o výskyt jarositů, které zde byly poprvé popsány v České republice a také výskyt křemenných žil s krystaly obecného křemene a křišťálu. Jedná se o lokalitu, kterou mám velice dobře prozkoumanou. Na fotkách uvidíte moje nejlepší nálezy za posledních 15 let. Mimo tyto minerály zde můžeme také najít krásné chalcedonové křemeny vhodné k leštění a vzácně i baryt, fluorit, pyrit a opál...

 

Geologická charakteristika:

       Lokalita se Smrkovice se rozprostírá v mírně zvlněné krajině tvořené horninami jihočeského moldanubika. Vystupují tu zejména biotitické žuloruly podolského komplexu, které jsou součástí jednotvárné skupiny. Probíhá zde také tektonické pásmo směru SSZ – JJV, jehož výplň tvoří mylonizované horniny, které jsou občas silně limonitizovány a hematitizovány. (Cícha 2005). V těchto horninách se ve starých zašlých lomečcích za smrkovickým hřbitovem vyskytují i minerály zvané jarosity, které tu byly popsány A. Krejčím (1896). Smrkovické křemenné žíly vystupují především jihovýchodně od obce na polích. Je to pás dlouhý několik stovek metrů, kde se hojně vyskytují krystaly obecného křemene, který občas přechází do křišťálu. V širším okolí vesnice vystupujou také amfibol-biotitický až biotitický granodiority (červenského typu). Jejichž stáří se odhaduje na paleozoikum. Místami jsou hojné kvarterní sedimenty - písčito-hlinité sedimenty (usazeniny).

Obr.1.: Taková Smrkovická zajímavost - Krystal pyritu v krystalu čirého křišťálu !! - Smrkovice u Písku. Vlastní nález (2015). Velikost pyritu 1 mm. (Sice je to velmi malý vzorek, ale i přes to je pro mne velikou raritou z této lokality). Sběr a foto: D. Šefčík.

Obecný popis a mineralogie:

        Okolí vesnice je velmi mineralogicky bohaté. Nejprve se rád zmíním o zarostlých malých lomech, které jsou situované v malém a dlouze podélném lesíku za místním hřbitovem. Tyto lomy nalezneme v zadní části tohoto lesíka, ve kterých je popsán výskyt jarositů a vzácně barytů. Jarosit je minerál, který krystalizuje v trigonální soustavě. Je to sekundární minerál vznikající oxidací sulfidických Fe minerálů. Má smolně lesklou, medově žlutou a hnědou barvu. Krystaly se vyskytují o velikosti max. 1 mm a pokrývají stěny trhlin či dutin v brekcii drceného křemene v asociaci s limonit-hematitovým tmelem. Byl zde popsán poprvé na našem území 19. století píseckým mineralogem A. Krejčím. Krystaly mají vysoký lesk a pokud nalezneme dutinu, tak na slunci jí nemůžeme přehlédnout. Jarosity zde byly nazývány také jako místní "diamanty". V lomku se stále kope ve stěnách, kde se vyskytují tmavě černé horniny (příměs limonitu a hematitu), ve kterých se v dutinách či na puklinách objevují jarosity. Dutiny s jarosity jsou dlouhé nejčastěji o velikosti okolo 1 cm, vzácně i 2 - 3 cm. Dále se na některých místech v lůmkách vyskytuje baryt. Ten krystalizuje v dutinkách a trhlinách zvětralé křemenné žilovině. Krystaly jsou okolo 2 mm světle béžové barvy a nejsou lesklé. Jejich vzhled není pozoruhodný. Jsou nevětralé.

        Dále bych se rád zmínil o minerálech, které můžeme nalézt na okolních polích zejména po hluboké orbě a vydatném dešti. Významný je zdejší výskyt křemenných žil. Ty se vyskytují na polích směrem až k lesu Hůrka, nedaleko od lesíka s výskytem jarositu. Křemenných výchozů je zde spousta. Já osobně jsem jich zde našel celkem asi 5. Pokoušel jsem se i natrefit primár, to se mi povedlo pouze 2 krát - bohužel krystaly nebyly lesklé. Nejkrásnější krystaly jsem našel na povrchu ornice a po dešti. Jejich velikost byla i 8 cm !! Nejčastěji jsou to obecné krystaly křemenů. Dále také na obecný křemen narůstá dokonalý křišťál a vytváří to tzv. fantómy. Co zmíním, tak to je i výskyt naprostých křišťálů, které jsou velmi vzácné a dosahují nejčastěji velikosti okolo 1 cm, vzácně i více - často obecný krystal křemene přechází do křišťálu, kde špička krystalu je naprosto čirá. Velmi vyhledávané jsou krystaly oboustranných krystalických křemenů (tzv. plováků). Také se zde dají najít, avšak jen při velikém štěstí. Jak už jsem zmiňoval, tak křemenných žil je zde spousta. Produkují nejčastěji volné krystaly a také i agregáty s několika krystaly. Žíly jsou často vertikálního směru. Chce to však chodit a chodit a hledat místa. Také jsou situovány v zalesněném komplexu Hůrka, kde lze narazit na krystalický křemen v polomech. Dalším minerálem, na který lze na polích narazit, tak je chalcedonový křemen. Vyskytuje se v omletých valounech, který je vhodný na leštění. Je ho zde spoustu. Dále se vyskytuje vzácně fluorit, saponit, pyrit, arsenopyrit, ilmenit, limonit (lebník) v křemenu. Vzácně byl také popsán hnědý opál. Na tyto minerály zde můžeme dnes stále narazit. Údajně se v místech pod lesíkem s jarosity dříve vyskytovala jeskyně s krystaly křemene, ale to jsem pouze jen zaslechl. O této lokalitě si můžete přečíst i v časopise Minerál 3/2010, kam jsem také dával příspěvek se zajímavostmi o této lokalitě.

Obr.: V letním období občas kopnu v místech, kde opravdu kopat neměl. Ano přiznám se, jsem blázen. Na fotografii mě vidíte u výkopu ve Smrkovicích ve 40 stupňovém horku. Výkop se i přes tuto teplotu vyplatil. V pšenici, kukuřici či žitu je sběratel velmi maskován. Záškodnická akce !

Obr.: Detail krystalů jarositů ze Smrkovic. Velikost krystalů do 1 mm. Vlastní nález 2003. Foto: D. Šefčík 2016.

Možnosti sběru:

       Jarosit se dá stále sbírat v malých zarostlých "lomečkách" za hřbitovem. Chce to jen pořádně kopat ve stěnách (zejména v polohách s limonitovou asociací) a rozbíjet podezřelý materiál. Na lokalitu jezděte pouze v dny, kdy je sluce, jinak jarosity jsou k přehlídnutí a moc se nelesknou a téměř nejsou vidět. Většinou narazíme na krystaly pokrývající stěny trhlin a v dutinkách můžeme narazit i na 1 mm krystalky smolné barvy (až medové) s vysokým leskem. Na okolních polích určitě narazíte na krystaly křemene (hojně 2 - 3 cm) a hojně na chalcedonové křemeny. Vyčíhejte vhodné podmínky (po dešti). Vzácně narazíme na pyrit, opál a záhnědu. Lokalita je stále nadějná.

 

Výskyt minerálů:

    -  Křemen (obecný, křišťál, záhněda, ametyst, opál, chalcedonový křemen), jarosit, baryt, fluorit, pyrit, ilmenit, limonit, lebník, arzenopyrit, saponit.

 

Použitá literatura:

    - Cícha J. (2005): Exkurzní průvodce po mineralogických a geologických lokalitách. – Seminář geologů muzeí ČR a SR Živec 2005. Prácheňské muzeum v Písku, 50 s. ISBN 80-86193-18-7, str. 26.

   - (čtení z geologických map a vlastní výzkum a zkušenosti)

 

Fotografie:

Obr.: Čerstvě vykopaný krystal křemene ze Smrkovic u Písku. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal křišťálu ze Smrkovic. Velikost x 1,5 cm. Foto D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě nalazený krystal křišťálu - Smrkovice u Písku. Vlastní nález 2012. Foto: D. Šefčík.

Obr.: No coment - polní haluz !!!

Obr.: Takto jsem našel svůj nejčistší krystal křišťálu. Vzorek z předchozí fotografie. Nález 2013.

Obr.: Názorná ukázka jak mě naštvat. Přijedu  do Smrkovic a všechny pole zarostlá řepkou ! To byl snad zlej sen. Tak jsem se aspoň vyfotil. (2015).

Obr.: Čerstvě nalezený krystal křemene o velikosti do 10 cm. Foto: D. Šefčík (2015).

Obr.: Vykopaná srostlice krystalů křemene ze Smrkovic. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Momentka nálezu krystalu na poli u Smrkovic. Foto a nález D. Šefčík 2013.

Obr.: Drůza s krystaly při nalezení na poli u Smrkovic. Velikost vzorku přes 10 cm. Vlastní nález 2013.

Obr.: Detail krystalů jarositů ze Smrkovic. Velikost krystalů do 1 mm. Vlastní nález 2003. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Na levém obrázku zajímavý kruhový úkaz v krystalu křemene o velikosti do 1 cm a na pravé fotografii čerstvý nález krystalu křemene (až křišťálu) ze Smrkovic u Písku. Polní sběry - vlastní nálezy (cca 2010). Foto: D. Šefčík.

Obr.: Největší krystaly křemenů od Smrkovic. Velikost 4 - 8 cm. Polní sběry - vlastní nálezy z období 2006-2010. Foto: D. Šefčík.

 

Obr.: Na obrázku vlevo je dokonalý plovák !! Oboustraně ukončený krystal je ve Smrkovovích velikou vzácností. Jedná se o polní sběr. Na obrázku vpravo vidíme krásně vypršený krystal obecného křemene o velikosti 4 cm. Nálezy a foto D. Šefčík.