Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Písek - Safíry z Píseckých hor.

Písek - Safíry z Píseckých hor.

       Máme tu další lokalitu v Píseckých horách, která stojí za pozastavení. Jedná se o malý pegmatit v jihovýchodní části Píseckých hor, kde se na přelomu 19-20. století těžil živec. Jedná se o povrchovou dobývku připomínající šachtu o hloubce několika metrů. Spodní partie šachtice jsou převážně zatopené. Okolí dobývky je budováno výsypkami o hloubce 10 - 100 cm a rozloze pár desítek metrů čtverečních. V místních živcích se hojně vyskytují andalusity, které vzácně obsahhují zrna modrých korundů, které přecházejí až do safíru. Největší ukázky safírových zrn jsou okolo 1,5 - 2 cm. Hojně se vyskytují o velikosti 1-2 mm. Místní andalusit dosahuje rozměru do 10 cm. Velmi častý je skoryl, zejména i ukončený skoryl a muskovit. Pegmatit je velmi hojný na zvětralé sekaninaity o velikosti až 15 cm. Nezvětralé formy byly značně menších rozměrů. Vzácné se vyskytovaly krystaly záhněd, které byly v dutinách pegmatitu. Lokalita je velmi překopaná pouze místními patrioty a možnosti sběru značně klesly. Pracovitý sběratel dokáže narazit na andalusit či jiné popisované minerály.

       Místní safíry jsou velmi ceněny a dnes vyledávány jihočeskými sběrateli. Lokalita je dnes spíše zapomenutá a neuvádím její přesnou polohu.

Geologická charakteristika:

       Písecké hory je veliký zalesněný komplex, který prošel dlouhým geologickým obdobím a dnes se řadí to hlavní pegmatitové oblasti. Nejvyšším vrcholem hor je Velkým Mehelníkem dosahující nadmořské výšky 632 m.n.m. Tato část moldanubické oblasti Českého masívu je tvořena především silně metamofrovanými horninami prekambrického i paleozoického stáří, intrudované tělesy variských granitoidů (Cícha a Houzar 2009). Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity. Stáří těchto hornin se odhaduje na paleozoikum. Jedná se o hlubinné vyvřelé horniny. Místama prochází také i žilný granit a metagranit. Oblast je také bohatá na pegmatity, což jsou vyvřelé horniny, vznikající zbytkovou krystalizací magmatu a jsou uložené většinou v durbachitech a dosahují mocnosti až několik desítek metrů. V širším okolí najdeme také i křemenné žíly, které se táhnou od vesnice Smrkovice, až po Nové Dvory pod Píseckými horami. Směrem na Smrkovice také najdeme čtvrtohorní sedimenty.

Možnosti sběru:

        Jelikož se jedná o malé místečko, které zná pouze málo lidí, tak lze stále vykopat andalustity a vzácně i safír. Lokalita byla poměrně dost překopaná kolem roku 2010 - 2013. Z těchto dob pocházejí nádherné kousky safírů, které jsou k vidění na těchto stránkách. Hojně narazíte na turmalín a muskovit.

Seznam popsaných minerálů:

        - safír, živec, záhněda, muskovit, skoryl, cordierit - sekaninait, andalusit..

Obr.: Můj největší nalezený safír v andalusitu z Píseckých hor. Velikost zrna na úhlopříčku je okolo 2 cm. Vzorek je zabroušený a vyleštený. Vlastní nález a foto.

Obr.: Moje největší ukázka surového safíru v andalusitu z Píseckých hor. Velikost zrna 1,3 cm. Vlastní nález a foto.