Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Dolní Nihošovice

        Malá vesnička Nihošovice se rozprostírá přibližně 4 km severovýchodně od města Volyně. Lokalitou je činný lom, ve kterém je zaznamenaná výskyt mnoha systematických minerálů. Zejména krásné rubínově zbarvené krystaly hessonitu, dále vesuvián, diopsid a mnoho dalších. Minerály nedosahují značných rozměrů, jedná se o velmi malé exempláře vhodné do doplnění sbírky jihočeských minerálů. Do lomu jsem zatím nikdy nepotřeboval povolení. Chce to jen vyjistit provozní dobu, kdy v lomu nepracují. Vstup do lomu je hned vedle hlavní silnice, takže nikam nemusíme šplhat či lézt (detailnější popis níže).

       Pokud budete žádat o povolení : zde je adresa na provozovnu : http://www.betonserver.cz/kamenolomy-nihosovice

      - podrobnější informace o lokalitě najdeme v Minerálu 4/2016, kde publikuji spolu s ostatními autory detailně pozoruhodnou mineralizaci tohoto lomu.

 

Geologická charakteristika:

       Lom se rozprostírá na severozápadní straně vrchu zvaného Dubovec dosahující 523 m.n.m. Po geologické stránce je lokalita reprezentovaná dvěma jednotkami jihočeského moldanubika. Jedná se o jednotku pestrou (sušicko-votickou) a monotónní skupinu, která je složena zejména z metamorfovaných hornin - pararul a hornin smíšených - migmatitů. Naopak pestrá jednotka obsahuje několik typů pararul (sillimanit-biotitických). Součástí je také výskyt erlanů, granitoidů, amfibolitů, kvarcitů, syenitového porfyru, aplitů, pegmatitů a dalších, některé je vázána místní mineralizace. V lomu bylo potvrzeno také zrudnění obsahující především pyrit, sfalerit, galenit a chalkopyrit.

 

Obecný popis lomu:

       Lom byl otevřen roku 1927. Těžilo se i během 2. světové války, kdy lom provozoval národní podnik - Silnice České Budějovice, závod Prachatice (Vondra a Toula opus cit.). V lomu se těží pararula i dnes. Lokalita je zajímavá výskytem hessonitů (odrůda granátu). Krystaly se vyskytují max. do 1 cm, nádherné rubínové barvy s vysokým leskem. Součástí bývá křemen a (mramor) s hojnými diopsidy s hnědým vesuviánem dosahující krystaly také okolo 1 cm. Tato směs minerálů obsahuje také scheelit. Vzácně se vyskytuje i spinel. Na tuto mineralizaci jsem narazil ve spodní etáži na levé straně. Dalším minerálem, co jsem zde našel, tak je wollastonit. Dosahuje pouze malých velikostí. V lomu jsem nalezl i pegmatity, ve kterých byly malé krystaly skorylů a vzácně i apatit. Hojněji narazíme na pyrit tvořící hnízda, někdy i sluníčka a krystaly. Sfalerit je mně častý. Nejčastějším rudním minerálech je galenit vyskytující se v křemenech. Dále byl popsán cerusit, který se vyskytuje v dutinách po galenitu. Hemimorfit, polygorskit a psilomelan byly také potvrzeny. Křemenné dutiny zbarvené příměsí kovových prvků byly také nalezeny. V lomu je stále naděje. Minulý rok se mi podařilo nalézt krystal hessonitu do 1 cm s rubínovým zbarvením. Veškeré zajímavé nálezy jsem učinil na levé straně spodní etáže.

 

Možnosti sběru v kamenolomu Nihošovice:

       Lokalita je stále velice produktivní. Lom je činný, takže výskyt další pozoruhodné mineralizace je nadále možný. Hojně nalezneme pyrit a malé krystaly hessonitů s vesuviánem a diopsidem. Větší krystaly jsou vzácnější. Pro jihočeské sběratele je to velice zajímavá lokalita.

 

Výskyt minerálů:

- Hessonit, vesuvián, diopsid, scheelit, galenit, sfalerit, křemen, hemimorfit, spinel, cerusit, polygorskit, psilomelan, pyrit, chalkopyrit, živec, skoryl, apatit...

 

Použitá literatura:

- Welser P., Zikeš J. - Zrudněná křemenná žíla z Nihošovic. MINERÁL 1/2011, ročník XIX. ISSN - 1213-0710, str. 16-22.

- Mapy.cz (www.mapy.cz).

 

Obr.: Grossulár (granát) v asociaci s diopsidem - Dolní Nihošovice. Sběr a foto: D. Šefčík. Velikost x 0,5 cm.