Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Čížová u Písku

Čížová u Písku

       Vesnička Čížová se rozprostírá přibližně 6 kilometrů severozápadně od města Písek. Lokalitou je výskyt mnoha fosfátů vázané na grafitické kvarcity a pararuly situované poblíž kostela nesoucí název Sv. Jakub, který nalezneme na návrší nad obcí. Jedná se především o známý wavelit, variscit, kolofán a mnoho dalších. o kterých si přečteme v tomto článku.

 

Geologická charakteristika:

          Širší okolí Čížové je budováno především amfibol-biotitických až biotitických granodioritem červenského typu spadající do krystalinika a prevariského paleozoika. Dále je zde také hojná přeměněná hornina zvaná pararula, složená zejména z biotitu, silimanitu, cordieritu, muskovitu a granátu. Tato molanubická oblast je součástí Českého masívů, která je základní stavební jednotkou. Fosfátové minerály, o kterých se v tomto článku dále zmíním, jsou vázané na pukliny grafitických kvarcitů a grafitických pararul. Vznik pararul je podmíněn metamorfózou sedimentů bohatých na organický materiál. Horniny jsou součástí pestré jednotky. Výskyt fosfátů je lokalizován na okraji grafitických kvarcitů.

 

Obecný popis:

         Lokalita se rozprostírá asi 70 metrů od kostela sv. Jakuba na návrší západně od obce. Poloha s fosfáty byla objevena v roce 1998 geologem j. Cíchou z Prácheňského muzea v Písku. Minerály jako je wavelit, variscit, natrodufrénit, kolofán, apatit, tyrkys, opál byly nalezeny při výkopu pro dálkový optický kabel. Lokalizace zmíněných minerálů byla popsána ve výkopu o délce 5 metrů. Možnost sběru na tomto místě je dnes již nemožný. Sběr zle velmi minimálně provádět pouze na okolních polích po řádném dešti, protože grafitické horniny s fosfáty jsou velmi zašpiněné tuhou. Bohužel hojný výskyt těchto fosfátů na okolních polích není. Při troše štěstí lze nalézt sluníčka wavelitů nazelenalé barvy o velikosti okolo pár mm, vzácně i více. Tento minerál je zde popsán také ve žlutozelené i modrozelené barvě. Dále byl nalezen nazelenalý variscit a také natrodufrénit, který vytváří v puklinách ledvinité kůry tmavozelené až černé barvy o velikosti jednotlivých "kuliček" okolo 2 mm. Nesmíme opominout velmi zajímavý minerál Čížové, a to tzv. kolofán. Je to kryptokrystalický druh apatitu bílé barvy. Vytváří kuličkovité agregáty o velikosti okolo 1 mm (viz foto dole). Tyrkys a hyalit jsou méně časté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.: Modrý wavelit - Čížová. Šířka záběru 1 cm. Sběr a foro: D.Šefčík.

 

Možnosti sběru na fosfátové lokalitě Čížová:

       Výskyt masivních wavelitů a další popsané mineralizace je velmi ojedinělý. Místo, kde se vyskytly wavelity a variscity je již dávno zasypáno a zatravněno. Možnost výkopů je dnes bez povolení nemožné. Popsané minerály jsou spíše "pod lupu", ale také potěší.

 

Výskyt minerálů:

      Wavelit, variscit, apatit (kolofán), natrodufrénit, hyalit, tyrkys, jarosit, limonit, muskovit,

 

Použitá literatura:

- Cícha J. , Sejkora J. Vanadový wavelit, variscit a další fosfáty z grafitických kvarcitů v Čížové u Písku. MINERÁL 1/2011, ročník XIX. str 23-32.

-  Geologické a geovědní mapy - http://www.geologicke-mapy.cz/

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Wavelit - Čížová u Písku. Šířka záběru cca 2 cm. Starší sběr. Sbírka a foto D. Šefčík 2022.

Obr. 1.: Wavelit - Čížová u Písku. Sběr a foto: D.Šefčík. Tento vzorek jsme nalezl na poli v roce 2011. Velikost wavelitového pruhu je okolo 1,5 x 0,7 cm. Veliká místní rarita.

Obr.2.: Kolofán (kryptokrystalický apatit) - Čížová. Šířka záběru 1 cm. Sběr a foto: D.Šefčík.

Obr.3.: Modrozelený wavelit - Čížová u Písku. Šířka záběru 1,2 cm. Sběr a foto: D.Šefčík.

Obr.4.: Nazelenalý natrodufrénit - Čížová. Šířka záběru 1 cm. Sběr a foro: D.Šefčík.

Obr.5.: Černý natrodufrénit - Čížová. Šířka záběru 1,6 cm. Sběr a foro: D.Šefčík.

Obr.6.: Variscit - Čížová. Šířka záběru 2 cm. Sběr a foro: D.Šefčík.

Obr.7.: Modrý wavelit - Čížová. Šířka záběru 1,3cm. Sběr a foro: D.Šefčík.

Obr.8.: Zelený wavelit - Čížová. Šířka záběru 2,3 cm. Sběr a foro: D.Šefčík.