Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - "U Parkoviště"

           Lokalita ametystů "Parkoviště" se nachází pár stovek metrů od lokality "U Kočky". Byla nalezena roku 2016 P. Šindelářem a J. Cíchou a J. Štěchou. Dnes je tato lokalita definitivně vytěžená do hloubky 5, 65 m. Jednalo se o žílu tmavého ametystu o šířce  okolo 10 + 15 cm. V místech docházelo i k naduření a vytvořily se značně veliké dutiny. Ty dosahovaly délky až několik dm a šířky pár cm. Tvořil je ametyst pokrytý vrstvou bílého křemene a místmi i sytě fialové krystaly ametystů a morionů - jedny z TOP ukázek na Zvíkovsku. Žíla byla vertikálního charakteru a zahlubovala se šikmo do svahu. Pro tuto žílu je typická silná vrstva ametystu v řezu. Navíc je krásně sytě fialová, jež může konkurovat všem lokalitám v Ćeské republice. Zde jsme se nadřeli snad nejvíce. Plno jihočeských sběratelů se zde napakovalo. Dnes je místo vytěžené a dají se nalézt úlomky ametystu v okolí pouze vypršené. Je to jinak krásné místo, kde jsme prožili plno legrace a zážitků.

Obr.: Hradbový oboustranný ametyst sytě fialové tmavé barvy od Jickovic - žíla "U Parkoviště. Vlastní nález. Velikost vzorku 12 * 5 cm. Vlastní nález 2017. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Foto:

Obr.: Autor webu plný euforie láme kusy skály - kolikrát i bez odpočinku do naprostého vyčerpání - 2020.

Obr.: Typická žilovina ametystu z lokality Jickovice - parkoviště o rozmerech okolo 12 cm. Ametyst zde tvoří opravdu silné lemy tmavého zbarvení. Nález 2017 a foto: D. Šefčík 2020.

Obr.: Hradbový ametyst nasedající na primární horninu s žilkami malých křemenných žilek. Jickovice. Velikost vzorku: 16 * 11 cm. Vlastní nález 2017. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Hradbový ametyst sytě fialové barvy nasedající na horninový podklad s jaspisem a křemenem. Zde můžeme vidět velmi širokou linku tmavého ametystu, která má více jak 1,5 cm. Velikost vzorku je okolo 10 cm. Vlastní nález 2017. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Špice krystalu zarůstající do žlutavé křemenné hmoty. Jickovice. Šířka záběru cca 8 cm. Vlastní nález 2017. Sbírka a foto: D. Šefčík.