Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Malenice

      Jihočeská vesnička Malenice se rozprostírá 4,5 km jižně od města Volyně v jižních Čechách. Jedná se o jednu z nejproslulejších výskytů krystalů almandinů (granát) v jižních Čechách. Krystaly dosahují až několika centimetrové velikosti hnědé až hnědo-červené barvy, bohužel nejsou průsvitné. Výskyt je lokalizován nedaleko Malenic u vrcholu zvaný Betáň. (viz popis lokality níže).

 

Geologická charakteristika:

      Širší okolí Malenic je geologicky velice pestré. Najdeme zde především pararuly, což jsou metamorfované horniny, vzniklé vysoko-stupňovou přeměnou sedimentů. Lokalitu zahrneme do krystalinika a prevariského paleozoika Českého masívu. Častý je výskyt smíšených hornin tzv. migmatitů. Severně od obce je zaznamenaný výskyt krystalických vápenců (mramorů), které vznikají metamorfózou po sedimentární hornině zvané vápenec. Na vrchu Betáň, kde je poblíž také situovaný výskyt almandinů, se vyskytují hojně balvany migmatitů a migmatitizovaných pararul. Krystaly almandinů se vyskytují v šedobílé, až nažloutlé silně homogenizované pararule.

 

Obecný popis:

      Výskyt proslulých almandinů je lokalizován přibližně 1,5 km severně od obce. Od samotného vrchu zvaného Betáň (651 m.n.m.) je výskyt těchto krystalů vzdálen necelých 0,5 km. Krystaly se vyskytují ve svahu nad údolím řeky Volyňky, kde se nachází ohromný výchoz pararul, migmatitů, který je dlouhý přes 100 metrů. Zde je zaznamenaný velice hojný výskyt krystalů almandinů. K lokalitě nás též přiblíží červená turistická trasa. Další výskyt je zaznamenán těsně pod vrcholem kopce, kde sbírám já. Vystupuje zde skalní podloží, kde uvidíme krystaly o velikosti několika centimetrů. Pararuly jsou velice tvrdou horninou, a tak je velice těžké dostat několik neporušených exemplářů ven z horniny. Já osobně preferuji rozbití menších pararul, kde se krystaly zachovají obnažené přímo na podložce. Někdy jsou navzájem srostlé. Dosahují velikosti až 7 cm a jsou omezeny tetragon trioktaedrem a vzácně rombických dodekaedrem. Mají hnědavou barvu. Menší dokonalé krystaly jsou načervenalé. Také se mi podařila najít srostlice 4 - 5 krystalů. Nevylučuju výskyt granátu v okolí.

 

Možnosti sběru:

      Možnost nálezů krásných krystalů almandinů je velmi nadějná ! (2015). Občas je velký problém najít proslulý výchoz. Já ho osobně hledal 2 dny. Bohužel bez mapy, jen se stručnými popiskami. Ale našel a byl také velmi překvapen. Krystaly jsou zde všude. Stačí jen rozbíjet pararuly či migmatit nebo kopat v suti, kde najdeme spoustu krystalů. Doporučuju zejména začátečníkům.

 

Výskyt minerálů:

    - Granát (almandin), biotit, + v místních lomech: - křemen, křišťál, polygorskit, apatit, chalkopyrit, kalcit, pyrit....

 

Použitá literatura:

    - P. Pauliš, S.Kopecký - Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III., Kutná Hora 2010, str. 80-81.

    - čtení z geologických map

 

Fotografie:

Obr.1.: Srostlice 4 krystalů almandinů - Malenice. Velikost x cca 2 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.2.: Čerstvě obnažené velké krystaly almandinů - Malenice. Velikost x do 3 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.3.: Čerstvě obnažený velký almandin - Malenice. Velikost x cca 2 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.4.: Náš výkop (2011). Foto: D. Šefčík.

Obr.: Srostlice krystalů almandinů z Malenic. Velikost x cca 3 cm. Vlastní nález 2023

Obr.: Krystaly almandinů o velikosti 1 - 2 cm z Malenice. Nález 2023.