Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Plzeňský

kraj Plzeňský

Lokality plzeňského kraje nalezneme v rubrikách vlevo.

      V Plzeňském kraji nalezneme spoustu mineralogických lokalit. Tento kraj má rozlohu 7 649 km². Hlavním městem je Plzeň. Toto město je pro každého nejspíše proslavené Plzeňským pivovarem. Počet obyvatel tohoto kraje je vysoký a činí kolem půl milionů. Část tohoto kraje - zejména na straně pohraniční pokrývá pohoří Šumava a Český les. Nejvyšší horou tohoto kraje je Velká Mokrůvka dosahující nadmořské výšky 1370 m.n.m. a nalezeneme ji v pohoří Šumavy nedaleko Modravy - Filipovy Hutě. Ze severní strany Plzeňský kraj sousedí s Karlovarským krajem a s Ústeckým krajem. Z východu Plzeňský kraj obklopuje kraj Středočeský a z jihu Jihočeský. Kraj Plzeňský sousedí ze západu s Německou stranou Bavorsko a má celkem 7 okresů a každý tento okres se liší svojí geologickou stavbou a mineralogickou pestrostí. Hlavními říčními toky jsou Radbúza  a Mže, které ústí do Berounky. Část kraje také odvodňuje Otava, zejména v jižních částech. Na území pohoří Šumavy nalezneme také jezera ledovcového původu. Jedná se o Černé a Čertovo jezero.

      Z geologického hlediska je kraj budován zásadně magmatitckými a metamorfovanými horninami. V tomto kraji nalezneme Plzeňskou pahorkatinu, která zaobírá velkou část území. Pohoří Šumavy je velmi staré. Tvoří jí různé granodiority, granity, ortoruly, žuloruly či horniny smíšené zvané migmatity. Součástí různým metamorfovaných hornin mohou být minerály, jako jsou kyanity či andalusity či granáty. Kyanit můžeme nalézt v okolo Železné rudy - Pancíř, kde je vázán na zdejší metamorfované horniny. Je to minerál, který je bohatý na hliník. Krystalizuje v podélných zploštělých modrých krystalech nejčastěji v rulách a svorech. V Plzeňském kraji nalezneme také horniny sedimentární, zejména také sedimenty jako součást vysokohorských rašeliništ či jezer. Okolí Plzně je proslavené výskytem zkamenělých dřev. Především v okolí Líní u Plzně , kde se tyto fosilní dřeva vyskytují na polích a po dešti jsou často sbírána a následně leštěna. Místama je horninový podklad tvořený durbachity, ve kterých se hojně vyskytují pegmatity obsahující vzácnou mineralizaci. To bychom mohli lokalizovat často v okolí Otovska a Meclovska. Zde tyto pegmatity dosahovaly velmi rozsáhlých rozměrů. Časté byly výskyty velkých krystalů berylů.. Viz. - Otovsko a Meclovsko v rubrikách vlevo. Součástí kraje jsou také kopce sopečného původu. Mají kuželovitý tvar. Ty se nalézají v okolí Černošína. Reprezentačním kopcem je Vlčí hora u Černošína, která je proslavená výskytem zdejších krystalů augitů a amfibolů. Kraj je po geol. stránce velmi pestrý a v některých místech velmi neprobádaný. Určitě se v budoucnu naskytne spousta objevů nových mineralogických lokalit. Lovu zdar!

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr. ,  obrázky: použity z google - kraje, viz odkaz v rubrikách.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm, + informace o kraji z http://wikipedia.org).