Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - "U nory"

          Máme tu další lokalitu s výskytem opravdu nádherných jihočeských ametystů. Jedná se o vertikální žílu hradbového ametystu, která je masivně rozplavená ve svahu. Objevil jsem jí v roce 2021 při průzkumu nových žil v lesích nedaleko přehrady u Jickovic. Přesnou lokaci neuvádím díky dnešní chamtivosti sběratelů a nechávám si ji tzv. „na horší časy“. Vlastní žíla se objevuje až v hloubce mezi 1,5 m - 2 m. Její šířka se pohybuje okolo 20 - 50 cm. V jejím okolí se vyskytuje celá řada dalších žilníků, které obsahují jednak ametyst a jednak krystaly křemene a křišťálu. Vlastní žíla je dlouhá několik metrů a dosahuje mimořádných hloubek. V místech, kde je žíla naduřelá, se vyskytuje celá řada dutin s krystaly nejčastěji obecného křemene, pod kterým je několik vrstev ametystu. To je však vhodné na řez. Ojediněle se narazí na dutinu s fialovými krystaly. Pokud ano, tak se jedná o fantastické a jedny z nejlepších krystalů ametystů v ČR vůbec. Ty dosahují velikosti okolo 1 cm a vzácně i více. Často bývají rozptýleny v rozplavu spolu s okolní horninou v okolí žíly. Jejich barva je sytě fialová. Někdy dutiny dosahují rozměry cca 30 x 10 cm a vyplňují je krystaly ametystu a obecného křemene, které jsou pokryté krustou ledvinovitého chalcedonu. Viz foto níže. 

          Zajímavé jsou zde veliké kusy žilovin, u kterých je velmi estetická zachovalá okolní hornina, která dává vzorku po říznutí a vyleštění opravdu krásný estetický charakter. Však můžete zhodnotit sami u přiložených fotografiích. Na této lokalitě je veliká pestrost barevných krystalů. Některé jsou až takové do "oranžova - až růžova", některé jsou absolutně fialové a některé jdou zas do kouřové záhnědy. Bohužel jich zde není zatím tolik, jako třeba u vytěžené žíly "U Kočky". Za dnešních podmínek však musíme být rádi i za krásné malé krystaly barevných variet křemene. Je to veliká radost a euforie.

Obr.: Záběr na čerstvě obnaženou ametystovou oboustrannou žilovinu o velikosti několika decimetrů. Hloubka okolo 2 - 2,5 m. Střed žíly je tvořený světlým obecným křemenem. Ametyst vytváří oboustranné silné linky. V pravé částí žíly vidíme nějaké narušení. Jedná se o dutinu, která narušila průběh žíly. Zde jsou nepatrně vidět krystaly křemene, které mají okolo 2-3 cm. Dutina se zahlubovala a vytvářela souvislé plotny o velikosti několika centimetrů. Takto souvislá žíla měla mocnost něco málo přes 1,5 - 2 m. Bohužel byla mrazem, zvětráváním a tektonickými pochody rozlámána na malé fragmenty. Naštěstí se mi povedlo vysekat větší kus, který má okolo 30 cm. Foto: D. Šefčík 2022.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Foto:

Obr.: Moment nálezu žíly se musí vždy zdokumentovat. To je pocit, když hrábnete po x mesících dřiny a sondování a vyskočí na vás fialové úlomky žiloviny, tak to je ten nepopsatelný pocit překvapení, co tam bude dál !!! To se musí vždy zdokumetovat. Foto: D. Šefčík 2021.

Obr.: Po chvilce už leze fialový "hradbáč". To je vždy euforie, když otevíráte novu žílu. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Přímo luxusní hradbový ametyst se zachovalou horninou po obou stranách. Tento je naprosto ideální na říznutí a vyleštění. Tyto zážitky a momenty prostě miluju !!! A když tento hradbový ametyst doma opláchnete, tak to je teprve "oáza" euforie. Velikost vzorku přes 20 cm. Vlastní nález a foto D. Šefčík.

Obr.: Další luxusní ukázka hradbového ametystu po vyndání z primáru. Velikost do 30 cm cca. Nález a foto: D. Šefčík.

Obr.: Velmi cenný záběr krystalové stěny o šířce záběru okolo 1 metru !!!! Jedná se o vertikální obnaženou dutinu, která byla tvořena krystaly křemene, pod kterými byl ametyst. Na takto velikou dutinu jsme narazili pouze asi dvakrát. Bohužel byla taktonicky dost narušená. Toto vidět je velmi silný zážitek. Okolo dutiny byl hradbový ametyst. Hloubka okolo 2,5 - 3 m. Foto: D. Šefčík 2022.

Obr.: Nejdelší oboustranná žilovina od Jickovic z žíly "U Nory" dosahující rozměrů do 40 cm. Vlastní nález a zpracování 2022. Zbytek žilovin pochází z oblasti Jickovicka a jedná se o různý mix místních lokalit. 

Obr.: Takto to vypadá, když hrábnete žílu s hradbovým ametystem. Po vyčištění prohlížím vhodné formáty na řez a vyleštění. To je vzdy totáně euforie. Foto a sběr D. Šefčík.

Obr.: Zabrušování luxusního vzorku hradbového ametystu s krystyly obecného křemene. Takováto prácička musí být velmi jemná a člověk se musí velmi soustředit. Stačí pár milimetrů vedle a je vše špatně. Jickovice - "U Nory". Vlastní nález. Sbírka D. Šefčík.

Obr.: Předchozí vzorek z fotografie a já v pozadí celý špinavý, ale zato plný euforie. Foto z mé dílny. Sbírka D. Šefčík. Foto: Kukla.

  

Obr.: Hradbové ametysty s horninou z Jickovic čerstvě po řezu a já za nimi s respirátorem jak nějaký hrůzo-chemisyn. Foto: Z. Kukla.

Obr.: Detail čerstvě rozříznutého hradbového ametystu z Jickovic o velikosti okolo 20 cm. Sbírka D. Šefčík. Druhou polovičku má kamárád.

Obr.: Detaily předchozích vzorků po řezu z Jickovic. Z tohoto je člověk hned v euforii !!! Nádherné to vzorky ! Ty bych nevymělil ani za pěkný vltavín. 

Obr.: Luxusní žilovna pokračájící dál a dál. Človek je hned v euforii, jak asi bude dlouhá a co přinese. Nález a foto: D. Šefčík 2022.

Obr.: Nejdelší úzká oboustranná žilovina hradbového ametystu, kterou jsem na této žíle vykopal. Většina z nich byla tektonicky porušená. Šířka okolo 8 cm a délka až 40 cm !!!! Velmi cenný exemplář, který mám ve sbírce. Vlastní nález a zpracování 2022/23. 

Obr.: Vylamování ploten ametystů s krystaly křemene. Hloubka okolo 2,5 - 3 m. Foto: J. Račan 2022.

Obr.: Nělikok decimetrů nad primární žilou byl tzv. ametystový rozsyp. Ten byl tvořený nádhernými hradbovými ametysty o velikosti 10 - 20 cm. Na fotografii vidíme čerstvě vykopaný úlomek oboustranné žiloviny ametstu z Jickovic. Vlastní nález a foto: D. Šefčík 2022.

Obr.: Detail z předchozí fotografie. Foto zapraseným mobilem: D. Šefčík 2022.

Obr.: Vzorek z předchozí fotografie bez focený bez blesku za denního světla. Velikost žilovny okolo 20 cm. Nález a foto D. Šefčík 2022.