Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - "U potoka"

           Ametystová žíla "U Potoka" dostala název v roce 2016 díky jejímu výskytu v blízkosti potoka nedaleko Jickovic u Zvíkova. Žíla měla délku zhruba 3-4 m a mocnost (šířku) cca 5 - 10 cm. Byla objevena náhodně při prozkoumávání potoka P. Šindelářem a J. Cíchou nedaleko žíly u Kočky (cca 50 - 100 m). Jednalo se o vertikální žílu protínající béžový magmatický granodiorit. Žíla se táhla ve směru SV - JZ a protínala prudký svah v místě koryta potoka směrem na jihovýchodní stráň. Zahluvovala se několik metrů do skalního podkladu, kde přecházela do jaspisu a obecného křemene. V některých místech ametyst vytvářel nádherné hradby a tam, kde byla žíla nejmocnější, tak se vytvářely dutiny s krystaly ametystů a křišťálů o velikosti okolo 1 cm. Místy byly krystaly posety druhou generací obecných křemenů. Ametystové linky v hradbových ametystech dosahovaly síly okolo 0,5 cm  - 1 cm a délky něklika cm. Žíla je zcela vytěžena a poskytla celou řadu krásných ukázek, které jsou dnes již velmi cenné. Vzácností jsou hradbové ametysty, které jsou v asociaci s béžovým granodioritem, což vytváří přímo luxusní kontrast (viz foto). Asi nejčastějšími krystaly byly křemeny obecné a křišťály. Ty vytvářely plotny s krystaly o velikosti okolo 10 cm.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Možnosti sběru:

    - Mizivé. Žíla je zcela vykopána a prostudována.

Výskyt minerálů:

    - Ametyst, záhněda, morión, křišťál, baryt, chalcedonový křemen...

Použitá literatura:

Welser P. a Zikeš J. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. – Minerál XIX., 4, 356-359. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Pellant Ch. (1992): Rocks and Minerals. - Dorling Kindersley Limited, London. 256 s.Waldhauserová J. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-232, Kostelec nad Vltavou. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 63 s.

Zikmund J. et al. (1963): Zpráva o geologickém mapování středočeského plutonu mezi Předbořicemi a Osekem a sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova v jz. okolí Vysokého Chlumce. - MS Geofond, Praha.

Žežulková V. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-234, Oslov. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 64 s.

 

Obr.: Křemenná žíla s ametystovým středem nasedající na mateční horninu z Jickovic. Źíla "U Potoka". Jedná se o velmi atypickou žilovinu, které jsou velmi raritní. Velikost vzorku okolo 14 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Opět velmi atypická žilovina nasedající na oranžovou mateční horninu o velikosti 15 cm. Jickovice "U Potoka". Sbírka a foto: D. Šefčík.