Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Olomoucký a Moravskoslezský

kraj Olomoucký a Moravskoslezský

Lokality Olomouckého a Moravskoslezského kraje nalezneme v rubrikách vlevo !!!! Většinu lokalit mám probádánou v Olomouckém kraji. Díky tomu je popis níže věnovaný tomuto kraji.

      Většina území Olomouckého kraje leží v severozápadní a střední části Moravy. Geologicky a mineralogicky je významná severní oblast pohoří zvavá Jeseníky, kterou nalezneme v nejsevernější části tohoto kraje. Tento kraj sousedí východně s Moravskoslezským krajem, západně s Pardubickým, jihozápadně s Jihomoravským a jihovýchodně se Zlínským krajem. Na hranicích sousedí se státem Polsko. Hlavním městem je Olomouc, který má přes 100 000 obyvatel. Jinak rozloha tohoto kraje činí  5 267 km². Kraj je v některých částech vysoce zalidněný a někde naopak velmi málo osídlený. Malou osídlenost zpozorujeme zejména v hlavním pohoří tohoto kraje - v Jeseníkách. Celkové zalidnění území je přes 600 000. Kraj má celkem 5 okresů a každý tento okres se liší svojí geologickou stavbou a zastoupením různých mineralogických ukázek. Jak už bylo zmíněno, tak hlavní pohoří je Hrubý Jeseník. Pohoří najdeme na severu a směrem k jihu kraje klesá nadmořská výška. Nejvyšší vrchol pohoří je hora zvaná Praděd dosahující nadmořské výšky 1491 m.n.m. Na vrchu Praděd uvidíme velký vysílač s restaurací, odkud je překrásný výhled na malebné Jeseníky. Jinak na tomto území nalezneme také nejhlubší místo v České republice a ve střední Evropě. Jedná se o Hraniční propast dosahující hloubky neuvěřitelných (- 289,5 m). Samotné dno nebylo prozkoumáno a výroky vědců také naznačily, že by propast mohla být hluboká až 700 m. Jejich výrok byl znesený díky místní teplotě a chemickému složení vody přímo v této propasti. Tímto krajem protéká řeka Morava, která ústní do Dunaje. 

     Z geologického a mineralogického hlediska je kraj velmi pestrý. Jih je tvořen převážně nížinami - oblast Hanácka. Zde jsou také úrodné zeminy vhodné pro pěstování plodin. Z jihozápadu se táhne do tohoto kraje Českomoravská vrchovina a z východní části Oderské vrchy. Nás však budou zajímat Jeseníky, které představují složitou geologickou stavbu. Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí!  Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezneme zejména ruly, svory ,které často obsahují staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské paraganeze. Musím zmínit zejména výskyt epidotů, které dosáhly světových kvalit - viz. lokalita v rubrice vlevo - Pffarerb,.. Mimo to jsou Jeseníky proslavené výskytem krásných červených krystalů hessonitu (viz lokalita Žulová a další). Časté jsou také křemenné žíly obsahující krásné krystaly křišťálu, které najdeme na Žulovsku. Asi nejvýznamnější i z pohledu historie jsou lokality pegmatitů v okolí Maršíkova. Asi nejvýznamnější je lokalita akvamarínů zvaná - Maršíkov - Střelecký důl, o které si můžeme přečíst také v rubrikách vlevo. Okolí Železných hor a Zlatého Chlumu poskytlo v minulosti spousta zlata. Došlo zde k velmi rozsáhlé těžbě (viz rubriky vlevo). Lokalit zde nalezneme celou řadu a některé opravdu stojí zato. Hrubý Jeseník patří k jednomu z nejkrásnějších míst v České republice a z mineralogického hlediska je velmi proslulé a výjimečné. Můj taťka pochází z tohoto kraje, kam často jezdíme za příbuznými a skoro pokaždé když zavítám do tohoto kraje, tak neodolám a nějakou z těchto lokalit velmi rád navštívím. V druhém kraji Moravskoslezském mám probádanou lokalitu Ludvíkov pod Pradědem o které si můžete přečíst v rubrikách vlevo. Co jinak čtenářům tohoto článku na stránkách dopřát.. - Šutrům zdar a hodně síly a štěstí !!!

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr. ,  obrázky: použity z google - kraje, viz odkaz v rubrikách.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm, + informace o kraji z http://wikipedia.org).