Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Nová Ves u Křemže

Nová Ves u Křemže

       Malá vesnička Nová Ves se rozprostírá přibližně 6,5 km severozápadně od Křemže nedaleko Českých Budějovic v jižních Čechách. Jedná se o tzv. lithnný pegmatit, který je situovaný přímo v obci v areálu zdejšího zemědělského družstva. Pegmatit s proslavil v celé České republice výskytem především barevných odrůd turmalínů (elbaitů), které dosahovaly až několika centimetrových velikostí červené a zelné barvy. Na lokalitě se vyskytuje celá řada minerálů, o kterých si nadále přečtete v tomto článku.

 

Geologická charakteristika okolí:

       Širší okolí lokality je budováno zejména granulity, což jsou regionálně vzniklé metamorfované horniny. Jejich výskyt je prakticky všude okolo této obce. Granulitové podloží bychom v této oblasti mohli začlenit do granulitového masivu Blanského lesa, který dominuje v českokrumlovské pestré skupině. Jižně od proslavené obce je zaznamenán výskyt tzv. pararul (metamorfované horniny vznikající přeměnou z hornin sedimentárních), které se táhnou až k obci Chmelná. Se zmíněnými granulity jsou hojně spjaty výskyty serpentinizovaných peridotitů až hadců, které vesměs podlehly fosilnímu zvětrávání (Vtělenský 1998). V jihozápadním okolí Nové Vsi směrem na Brloh najdeme také sedimenty, jako jsou různé typy písků. Z magmatických hornin se v okolí vyskytují zejména žuly, pegmatity, aplity, syenity a také i křemenné žíly. Vlastní novoveský pegmatit je uložen v serpentinitech s flogopitovým reakčním lemem. Tnčík v roce 1970 píše, že délka pegmatitu činí 85 metrů a Grym (1975,1994) uvádí, ž délka činí dokonce 100 m.  Nakonec geoelektrických průzkumem bylo zjištěno, že délka dosahuje 140 metrů !!! Neskutčné sakra ! Těleso se táhne SZ-JV směrem. Pegmatit byl několikráte obnažen v areálu kravínu, kde byl zachycen výskyt barevných turmalínů.

Obr.: Světlý krystal verdelitu - Nová Ves u Křemže. Velikost krystalu okolo 1 cm. Vlastní nález 2014. Foto 2016.

Obecný popis a mineralogie pegmatitu:

       Pegmatitové těleso, jak už bylo zmíněno je uloženo v serpentinitech v areálu kravínu a dosahuje značné délky. Těleso se táhne i pod místní kravín, což nám znemožňuje dělat další výkopové práce. V areálu kravínu, kousek od rybníka bylo několikráte bagrováno a opravdu byl zachycen značný výskyt zdejších barevných turmalínů. Pegmatit byl poprvé otevřen v roce 1956-1965. Objeven byl v 50. letech doktorem Josefem Staňkem. Poté v roce 1992 a nakonec v roce 2007 byl pegmatit obnažen jihočeským mineralogických klubem, kdy byl také použit bagr. Při těchto výkopových prací bylo objeveno spoustu zajímavých minerálů lithného pegmatitu. Bylo ze popsáno více jak 25 druhů minerálů, z toho nejzajímavější a nejproslulejší a také nejestitečtější jsou ukázky zdejších krystalů rubelitu a verdelitu. Zelený turmalín verdelit často zarůstá do bílé slídy tzv. muskovitu. Dosahuje několika centimetrových velikostí. Rubelity nejčastěji zarůstají do živce či křemene a dosahují i 5 cm (dříve). Také se zde vyskytuje modrý turmalín, ten však moc nekrystalizuje a vyskytuje se okolo granátů (spessartinů) v takových namodralých čočkách. Krystaly jsou velmi ojedinělé. Jeden se mi podařil najít (viz foto). Rubelity někdy přechází do verdelitu a někdy i naopak, to je zde také velice vzácné. Krystaly barevných turmalínů jsou většinou neprůhldné, ale zato mají krásnou barvu. Průhledné jsou málo časté a dosahují menších rozměrů. Pegmatit také poskytl i krystaly berylů. Ty měli nažloutlou barvu a byly bohužel velice malé a často poničené. Nově byl na lokalitě popsán nový druh turmalínu, a to darrellhendryit, který tvoří naoranžovělé krystaly vyskytující se s cleavelanditem. Častý byl na lokalitě také petalit dosahující několika centimetrových zrn. Dále se vzácně vyskytují kasiterity, manganocolumbity, apatit, milarit, zirkon, mikrolit, spodumeny a další. Pegmatit je opět zasypán.

 

Možnosti sběru na lokalitě Nová Ves:

       Dnes jsou v areálu  možnosti sběru značně omezené. Nejenom, že je pegmatit zasypán, ale navíc na něm jsou tuny betonů (panelů) - je to zde už asi rok a zatím to nikdo neodvezl (2015). Jediná možnost je kopat před a za panelama do velikých hloubek. Ze bychom narazili na vrstvu úlomků pegmatitu. Určitě bychom něco vykopali. Úlomky pegmatitu jsou velmi špinavé od jílu či jiné zeminy, tak je třeba brát všechny podezřelé vzorky domů. Při kopání jsem narazil především na verdelity a rubelity o velikosti až 3 cm ! Viz fotky. Indigolitová zrnka se dají také hojně najít spolu se spessartinem. Jinak na okolních polích jsem nalezl také opály nažloutlé barvy.

 

Výskyt minerálů:

    - turmalín (skoryl, verdelit, rubelit, indigolit, darrelhendryit), speessartin, beryl, petalit, spodumen, apatit, milarit, muskovit, albit, lepidolit, plagioklas, křemen, amblygonit, biotit, kasiterit, Mn-columbit, mikrolit, zirkon, pollucit, cinvaldit, opál, pyrop.

 

Použitá literatura:

 

    - P.Welser, J. Zikeš, M. Novák, J. Staněk, P. Trafina, A. Kašpárek - Lithný pegmatit Nová Ves - Minerál - special 2007, str.3-48.

    - čtení z gelogických map

 

Fotografie vzorků:

Obr..: Doposud můj nejlepší krystal červeného turmalínu (rubelitu) z Nové Vsi u Křemže. Délka krystalu okolo 2-3 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr..: Doposud můj nejlepší krystal zeleného turmalínu (verdelitu) z Nové Vsi u Křemže. Délka krystalu okolo 1,4 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr. Krásná ukázka červených rebelitů a některých místech i verdelitů z Nové Vsi u Křemže. Velikost velkéh krystalu cca 3 cm. Tento vzorek jsem vypreparovával ručně několik hodin. Podařilo se a je opravdu nádherný. Sbírka a fto D. Šefčík. 

Obr.: Kolekce elbaitů z Nové Vsi u Křemže. Jedná se dnes již o těžce sehnatelné kousky. Sbírka a foto D. Šefčík.

Obr..: Čerstvě vykopaný rubelit o velikosti do 4 cm. Sběr a foto: D. Šefčík (2011).

Obr.: Ten samý vzorek rubelitu jako na předešlé fotografii. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Zajímavý krystal zakřiveného verdelitu - Nová Ves u Křemže. Vlastní nález 2013. Foto . Šefčík 2016.

 

Obr.: Historický vzorek elbaitu před přeparováním a po. Na levé fotografii vidíte vzorek elbaitu, který je posetý albitem a je vyčištěný. Po usilovném preparování jsem ho obnažil k světu a finální verzi můžete vidět na fotografii vpravo. Vzorek je trochu jinak natočený, ale opravdu se jedná o tentýž vzorek. Sbírka a foro D. Šfčík 2021.

Obr.: Masivní krystal turmalínu darrellhendreyitu zarostlý do cleavelanditu z Nové Vsi u Křemže. Tento turmalín byl nově popsán v roce 2012 právě na této lokalitě a doposud byl považován za rubelit. Velikost x 1,5 * 2 cm. Preparace a sbírka D. Šefčík.

Obr.: Světlý krystal rubelitu na živci z Nové Vsi u Křemže. Vypreparováno 2022. Starší nález. Velikost x 2,5 - 1 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.