Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Hutě u Bechyně

       Lokalita známých a mezi sběrateli velmi významných krystalů křemene a křišťálu se rozprostírá nedaleko obce Hutě u Bechyně. Lokalitou je opuštěný jámový lom, kde byla zachycena křemenná žíla o délce více jak 2 metry, která poskytla nádherné křemenné ukázky krystalů. Městečko Bechyně nalezneme na mapě přibližně uprostřed trojúhelníku tří měst - Písek - Tábor a Týn nad Vltavou. Křemenná žíla je těžena sběrateli už několik let. Byla objevena koncem 90. let. Poskytla krystaly dlouhé až 20 cm!!! Dnes je lokalita značně rozkopána a nejlepší krystaly jsou již samozřejmě vybrané.

 

Geologická charakteristika:

       Širší okolí lokality je budované zejména metamorfity. Jedná se především o ortoruly složené hlavně z muskovitu a biotitu. Stáří těchto hornin se odhaduje na palezoické a proteozoické. Lokalita je též součástí Českého masívu, krystalinika. Křemenná žíla směru SV-JV protíná silně hydrotermálně alterovaný biotitický migmatit, který obsahuje kdysi dobývanou eklogitovou polohu (Welser et al. 2004). Křemenné dutiny jsou často vyplněné jílovito-hlinitou hmotou tmavě načervenalé až černé barvy.

 

Obecný popis křemenné žíly Hutě:

        Jak už bylo zmíněno, tak křemenná žíla je součástí starého jámového lomu nedaleko vesnice Hutě. Lom se rozprostírá na kótě 419 m.n.m nedaleko Panského rybníka. Lokalita byla několik let tajena, poté byla objevena a značně přebrána. Místo s křemennou žílou nalezneme lehce. Na dně zatravněného lomu uvidíme po levé straně značnou sběratelskou aktivitu. V dobách, kdy křemenná žíla nebyla tolik odtěžena, tak se krystaly pohybovaly o velikosti max. 20 cm, které pokrývaly stěny dutin a narůstaly na křemennou žilovinu. Bohužel byly často krystaly pokryty oxidy a hydroxidy železa, což způsobovalo hnědé, hnědo-oranžové, až oranžové zabarvení krystalů. Vzácnější a pro mne pestřejší, jsou ukázky místních křišťálů dosahujících pár cm. Ty se mi však podařilo nalézt pouze o 2 cm. Na lokalitě jsou popsány i pyrity. Vyskytují se součástí křemenných hmot.

 

Možnosti sběru na lokalitě:

       Jak je to u většiny známých lokalit, tak šance na pořádný nález je velmi mizivá. Při troše štěstí a velké práci určitě nalezneme krystaly křemene.

 

Výskyt minerálů:

    - Křemen, křišťál, pyrit.

 

Použitá literatura:

     - Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

     - (+ čtení z geologických map)

 

Fotografie vzorků:

Obr.1.: Čistý krystal křišťálu - Hutě u Bechyně. Délka krystalu - 3 cm. Sběr a foto: D.Šefčík.

Obr.2.: Krystal křišťálu - Hutě u Bechyně. Délka krystalu - do 3 cm. Sběr a foto: D.Šefčík.