Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Ústecký

kraj Ústecký

Lokality ústeckého kraje nalezneme v rubrikách vlevo.

      Tak a máme tu kraj, který je velmi proslavený rozsáhlou těžební činností. Tato činnost v důsledku akumulace uhlí velmi přeměnila zdejší krajinu. Tento kraj nalezneme v severo-západních Čechách. Jeho rozloha není tak obrovská a činí přesně 5 335 km². Území sousedí s krajem Libereckým na východní straně, dále se Středočeským na jihovýchodě, na jihozápadě s Karlovarským a v poslední části s Plzeňským. Hlavní město oblasti je Ústí nad Labem, které nalezneme v severní části kraje. Jinak na severu tento územní prostor sousedí s Německou stranou. Navíc tuto stranu od Německa odděluje pohoří zvané Krušné hory, které se dále táhne na západ. Pohoří Krušných hor je velmi mineralogicky bohaté. Celé území je velmi osídlené, to také díky těžebním činnostem. Hustota zalidnění činí dnes okolo 800 tisíc obyvatel. Jinak hlavními říčními toky pro zajímavost jsou Labe, Ohře a Ploučnice. Zemědělská činnost je patrná v oblastních nížinách. Je tomu tak, ale těžební činnost převažuje nad zemědělskou činností.. Podle mě to však do budoucna nebude mít takové dopady, protože většina vytěžených ploch bude v budoucnu zaplavena a následně zde vznikne spousta nových ekosystémů s velikou biodiverzitou. No musím psát však o dnešním stavu tohoto kraje. Pro zajímavost tato oblast obsahuje celkem 7 okresů. V každém okrese najdeme aspoň mnoho zajímavých mineralogických lokalit, o kterých si přečteme v rubrikách vlevo. Nejvyšším bodem území je svah Klínovec pohybující se ve výšce až 1225 metrů nad mořem. Samotný vrchol této hory není lokalizovaný v tomto kraji. Nalezneme ho v sousedním kraji Karlovarským a je o 19 metrů vyšší. V Ústeckém kraji nalezneme mocné zásoby uhlí. Zejména se jedná hnědé uhlí. Asi nejvýznamnější je Chomutovsko-mostecká hnědouhelná pánev, která zabírá velmi obrovskou plochu. Těžba uhlí je povrchová a tím se také navyšuje radioaktivní pozadí této oblasti.

       Pojďme si povědět také o geologii a mineralogii tohoto kraje. To je pro nás poutavější než průmysl či zemědělství. Převážná část kraje je tvořena horninami krušnohorského krystalinika. To jsou především různé metamorfované horniny - např. ruly. Hojnější jsou však různé magmatity. Časté jsou čediče, fonolity, tefrity a trachyty. Trachyty jsou významné z hlediska výskytu vzácných zeolitů. Například se jedná o apofilit, natrolit a mnoho dalších minerálů, které se vyskytují v pórech - dutinkách trachytů - viz lokalita Mariánská skála. Území pokrývají dost často sedimenty. To je zásadně zmíněné hnědé uhlí. Dále jsou zastoupeny sedimenty jako např. vápencové spraše, sprašové hlíny a mnoho dalších. Tyto sedimenty často obsahují různé fosílie. Z fosilií je nutno neopominout výskyt různých zkamenělých listů stromů, kapradin a keřů. Ty najdeme hojně v dolech Bílina. Je zajímavé, že některé zkamenělé listy patří tropickým druhům rostlin - to dokládá, že kdysi tu bylo velmi teplejší klima. Pro nás mineralogy je nejvýznamnější oblast Českého středohoří. Je to pohoří sopečného původu, které se utvářelo již v třetihorách vulkanickou činností. Vznikly zde charakteristické kopce kuželovitého tvaru, které tvoří různé hřbety či samostatné kužely.

       Tyto kopce jsou velmi atraktivní z hlediska návštěvnosti českých i zahraničních turistů, protože zdejší krajina je velmi nádherná. Mohu dát příklad okolí Hořence - viz lokalita aragonitů Číčov u Hořence, kterou nalezneme v rubrikách vlevo. Místní kopce jsou často zatravněné a některé i zalesněné. Tvoří je různé magmatické horniny, jako jsou hlavně čediče, trachyty, camptonity či bostonity. V čedičích jsou místami různé trhliny, které mohou být vyplněny aragonitem či kalcitem. Téměř každý vrchol je tvořen čedičem. Lokalit ze nalezneme v Českém středohoří nespočet, a proto se pojďme na ně podívat do rubrik. Bohužel některé lokality jsou také chráněné a sběr a kopání minerálů je přísně zakázán, tak pozor na to! Tento kraj stojí zato navštívit, nejen kvůli výskytům překrásných minerálů, ale také díky kráse Českého středohoří a možnosti tvorby různých pěkných fotek zdejších kuželovitých kopců. Neopominout musím proslavenou lokalitu Krupku u Teplic, kde se v minulosti těžil cín a další kovy. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit výskytu kasiteritů, fluoritů a dalších vyhledávaných minerálů. Jinak veškeré lokality najdeme v seznamu vlevo. Co jinak nadále dodat v popisu kraje - Tak šutrům zdar a hodně štěstí v nálezech !!!

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr. ,  obrázky: použity z google - kraje, viz odkaz v rubrikách.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm, + informace o kraji z http://wikipedia.org).