Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - "U Hájovny II."

       Další ametystová žíla se nacházela zhruba 100 metrů od hlavní ametystové "čočky" - U Hájovny I. lokalita se nalézá v lese mezi Jickovicemi a Sobědraží nedaleko lesnické hájovny. Přesné souřadnice raději neuvádím díky soukromým důvodům a místními problémy s policíí. Byla objevena v roce 2013, kdy jsme spolu s kamarády vykopávali jeji obsah. Jedná se o vertikální žílu hradbového ametystu v asociaci s jaspisem a s krystaly obecného křemene. Žíla byla zhruba do 0,5 m široká a nořila se vertikálně do horninového podkladu. Její hloubka činila cca 1,5 - 2 m. V některých místech i více.  Hradba ametystu nebyla tak silná (pruh okolo 0,2 - 1 cm max.). Byly zde časté i krystaly křemene, pod kterým byla vždy tmavá vrstva ametystu o velikosti okolo 1 cm maximálně. Tyto vzorky byly vhod k řezání a leštění. Hojnou součástí dutin byla záhněda a morion. Žíla měla délku několika metrů a zatáčela. Pro nás sběratele byla však atraktivnější hlavní žíla, která naduřovala do značnějších rozměrů. Zejména do hloubky a šířky. Zde byly ametysty o několik tříd hezčí.  Konec žíly se zužoval a přecházel do křemene s chalcedonem. Častý byl načervenalý a hnědý jaspis, který v některých případech nasedal na krystaly kremene. Po vyleštění vzorek vytvářel velmi příjený dojem. Jinak lokalita je hlídána a časté návštěvy hlídek jsou na plném pořádku. Tato žíla je vytěžena a pojďme se na fotkách pokochat, co mi poskytla za pár let kopání.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Možnosti sběru:

    Možnosti sběru a kopání jsou značně omezené díky přítomnosti fotopastí a pravidených kontrol lesáků, kteří často volají policajty.

Výskyt minerálů:

    - Ametyst, záhněda, morión, křišťál, baryt, chalcedonový křemen...

Použitá literatura:

Welser P. a Zikeš J. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. – Minerál XIX., 4, 356-359. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Pellant Ch. (1992): Rocks and Minerals. - Dorling Kindersley Limited, London. 256 s.Waldhauserová J. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-232, Kostelec nad Vltavou. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 63 s.

Zikmund J. et al. (1963): Zpráva o geologickém mapování středočeského plutonu mezi Předbořicemi a Osekem a sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova v jz. okolí Vysokého Chlumce. - MS Geofond, Praha.

Žežulková V. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-234, Oslov. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 64 s.

Obr.: Krystaly ametystu - velikost x do 1 cm. Vlastní nález 2013.

Obr.: Čerstvě vykopaný hradbový ametyst (vlevo) a krystaly tmavých ametystů na podložce - Jickovice, sběr 2013 a foto: D.Šefčík.

Obr.: Hradbový tmavý ametyst, záhněda z Jickovic  žíla II. Vlastní nález 2017. Foto a zpracování D. Šefčík 2020.

Obr.: Čerstvě obnažená žilovina hradbového ametystu z žíly II.  Hloubka cca 1,2 m. Foto: D. Šefčík 2013.

Obr.: Čerstvě obnažená žilovina hradbového ametystu z žíly II.. Hloubka cca 1,2 m. Foto: D. Šefčík 2013.