Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

"Zvíkovské Podhradí"

            V okolí vesničky Zvíkovské Podhradí, které se pyšní překrásným a malebným hradem Zvíkov, se rozprostírá pár míst, kde bylo zachyceno nespočet ametystových žil. Jedná se zejména o oblast Jickovic a bližšího okolí Podhradí. Ametystové žíly dosahují několika metrů. Nejčastěji se ve Zvíkovském podhradí vyskytují ametysty v asociaci s červeným jaspisem, barytem a chalcedonem, což vytváří při leštění krásou estetiku. Vzácně se vyskytují i krystaly. Žílu objevil P. Šindeář z Písku a v pár lidech jsme ji otevřeli do 4 m. Jedná se o vertikální žílu, která se uklání šikmo dolů a nejkvalitnější ametysty se vyskytují po jejím okraji v asociaci s červeným jaspisem. Okolní hornina je silně zvětralá a žíla snadno vydobytelná. Na nálezy se můžete podívat pod příspěvkem. Z důvodů dnešní šutrácké mánie neuvádíme přesné místo lokality. Lokalitu navštěvuje opravdu úzký okruh srdcových sběratelů, kteří si důvěřují a je na ně spoleh. Fotografie ukazují na pestrost žil v okolí Zvíkova. Opravdu každá ametystová žíla je odlišitelná od jiné. Však se pokochejte. Kdyby se Vám podařilo narazit na nějakou novou žílu, tak dejte vědět. Nemusíme zveřejňovat místo - ale třeba jen fotografie nálezů, ať se sběratelé podívají na rozmatitost a kreaci těchto žil.

Obr.: Mattoni orel  vykopaný na Zvíkovsku v roce 2020 !!! A to jsem si ještě říkal - já ten vzorek asi řezat nebudu. Jsou na něm jen malé žilky ametystu, to by asi nestálo za řeč. Asi po hodině jsem se nakonec rozmyslel a vzorek jsem přesto řízl. Když jsem odhalil co v něm je, tak mě málem trefilo!!!! Bylo to opravdu milé překvapění. Tohoto vzorku si opravdu moc cením. Dokonce jsem ho posílal i ke shlédnutí do Mattoni firmy. Orel mi doma hlídá a pozoruje mě každý den - a já jeho ještě víc !!!!!!!

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Obr.:Velmi vzácná ukázka tektonicky rozrušené a posunuté ametystové žíly v červeném jaspisu. Tektonický zlom v jaspisu byl posunut a vyplnil ho obecný křemen. Tato ukázka dokládá, jak časté jsou tektonické zlomy v této oblasti. Ukázka je velmi estetická díky červenému jaspisu, který spolu s ametystem vytváří úžasný "spektrum barev". Sbírka a foto: D. Šefčík.

Výskyt minerálů:

    - Ametyst, záhněda, morión, křišťál, baryt, chalcedonový křemen, jaspis...

Použitá literatura:

    - Welser P. a Zikeš J. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. – Minerál XIX., 4, 356-359. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

    - Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Obr.: Luxusní ukázka namočeného hradbového ametystu tvořící "geodu" o velikosti až 30 cm. Zvíkovsko. Vlastní sběr 2020.

Obr.: Vzorek z předchozí fotografie po říznutí. Zvíkovsko. Vlastní řez a nález 2020.

Obr.: Krásně sytě zbarvený ametyst od Zvíkovského Podhradí řízlý napříč hradbami. Obrázek není přibarvovaný!!! Vlastní nález a zpracování.

Obr.: Čerstvě vyseknutá ametystová žilovina vhodná na řezání. Velikost přes 30 cm. Zvíkovsko (P). No sakra tohle vole lojzo když na tebe vypadne, tak nepřipij si -- oooo to je radost !!!!!!! hah Nález a foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě vyseknutá ametystová žilovina vhodná na řezání. Velikost přes 30 cm. Zvíkovsko (P). Nález a foto: D. Šefčík.

Obr.: To je vždycky euforie!!!!  Když narazíte na nedotčenou ametystovou žílu !!! A při jejím rozebírání na Vás čeká vždy překvapení, že mi z toho leze fialový pot pod paží !!!! Heršvec ! Velikost záběru okolo 25 cm.  Zvíkovsko. Foto a nález D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě vyseknutá ametystová žilovina vhodná na řezání. Velikost přes 20 cm. Zvíkovsko (P). Nález a foto: D. Šefčík.

Obr.: Nádherný hradbový ametyst v asociaci s červeným jaspisem od Zvíkova. Z nálezů 2019/20. Foto a zpracování D. Šefčík 2020.

Obr.: Nádherný hradbový ametyst v asociaci s červeným jaspisem od Zvíkova. Bohužel polovička vlevo se při leštění rozpadla. Škoda - asi to byla potvora ! Z nálezů 2020. Foto a zpracování D. Šefčík 2020.

Obr.: Přímo luxusní ukázka sytě zbarveného ametystu říznutého napříč hradbami v asociaci se světlým jaspisem. Zvíkovsko. Vlastní nález 2020. Velikost vzorku přes 20 cm. TOP!!!!

Obr.: Přímo luxusní záběr, při kterém si mi tak klepaly ruce vzrušením, že jsem se málem posral !!! To byl nepopsatelný pocit, když po celém dni kopání s kamarádem Petrem z Písku, který lokalitu objevil na mne toto vylezlo. Kochejme se. Dvě úzké ametystové žíly se navzájem spojují, mezi kterými je nahromaděný jíl a porušené nezachované krystaly. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Nářez z předchozí fotografie z větší dálky.

Obr.: Kus vykutaného hradbového ametystu vhodného na leštění. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Kus vykutaného hradbového ametystu vhodného na leštění. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Kus vykutaného hradbového ametystu vhodného na leštění. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Moje nejmenší vykopaná ametystová žíla z jižních Čech !!! Ale jak roztomilá je !!! Zvíkov. Nález a foto D. Šefčík.

Obr.: Kus vykutaného hradbového ametystu vhodného na leštění. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Odhalená ametystová žíla v primáru od Zvíkova. Nález a foto D. Šefčík 2020.

Obr.: Vylestěný "bochníček" ametystu od Zvíkova.

Obr.: Luxusní ukázka tektonicky rozrušeného jaspisu s ametystem. Velikost okolo 7 cm. Sbírka a foto D. Šefčík.

Obr.: Ametysto - jaspisová slast po řezání v mé dílně !!!