Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Mutěnice u Strakonic

Mutěnice u Strakonic

    Vesnička Mutěnice se nalézá nedaleko Strakonic v jižních Čechách. Lokalita proslula výskytem krystalovaného zejména zeleného fluoritu, který zde byl v minulosti těžen a krystaly dosahovaly až 8 cm. Jedná se o lokalitu největších a  nejkrásnějších fluoritů na území jižních Čech.

 

Geologická charakteristika:

     V širším okolí Mutěnic se vyskytují zejména migmatity, což jsou smíšené horniny gfohlské skupiny a jejich stáří s odhaduje na paleozoiské až proteozoiské. Oblast zahrneme do krystalinika Českého masívu. V okolí obce jsou zaznamenány také pararuly. To jsou metamorfované horniny z hornin sedimentárních. Severně od obce je zaznamenán výskyt deluvioeolitických sedimentů ze svrchního pleistocénu (kenozoikum). Jedná se o nezpevněné sedimenty. Ojediněle se vyskytuje granitový porfyr. Fluoritové žíly jsou vázané na dislokaci v pararulách.

Obr.1.: Dipyramidální krystal čirého fluoritu v asociaci s křišťálem z Mutěnic. Velikost kystalů 2,5 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obecný popis lokality:

     Vesnička Mutěnice s nachází přibližně 1 km jihozápadně od Města Strakonice v Jižních Čechách. Dnes je lokalitou fluoritu malá halda, kterou nalezneme za jižním cípem obce, kde se rozvětvují 2 cesty. Z toho pravá cesta směřuje ke Smiradickému potoku, kde je také osada chalup. U tohoto rozvětvení cest nalezneme zmíněnou haldu. Halda však stojí na cizím pozemku, jehož majitel bydlí kousek od ní. Kousek pod haldou je louka, pod kterou byla kdysi údajně vedena štola. Směřovala několik metrů směrem k potoku. Dnes je však zasutěná a možnost nálezů fluoritu je možný pouze na haldě a také v potoce u lávky. Fluoritové hydrotermální žíly dosahují mocnosti okolo 1 metru a délce kolem 40 metrů ! Údajně roku 1899 zde byl také založen malý jámový lom, kde byl fluorit dobýván rakouskou firmou k chem. účelům, a také nejkrásnější krystaly se dovážely do Vídeňského Prátrů, kde z nich vyráběli umělé krystalové jeskyně. Jednalo se o první těžbu fluoritu u nás. Fluoritové krystaly dosahovaly až 8 cm. Často byly také pokryté malou vrstvou krystalků křemene. Nejvíce se vyskytuje zelený fluorit v kusovém stavu. V dutinách krystalizuje zejména křišťál mezi kterým se občas vyskytuje zelený fluoritový osmistěn. Vzácně se vyskytuje fialový fluorit. Ukázky jsou často navětralé a rozpraskané. Menší a krásně jablečně zbarvené krystaly mohou být i dokonale průhledné. Kromě fluoritů se zde vyskytují limonity, hematit a pyrit.

Obr.: Čerstvě vykopaný krystal fluoritu z Mutěnického potoka. Sběr a foto D. Šefčík 2014.

Možnosti sběru:

     Dnes se dá  fluorit sbírat v kusové formě na haldě, kde je však silně navětralý. Při větším kopání lze narazit na krásně zelné úlomky krystalů osmistěnu. Lze narazit i na krystaly křemene, které tvoří malé drůzičky. Na ně vzácně nasedá hematit, limonit či fluorit. Nejlepší nálezy mám z potoka. Kdysi pod lokalitou stála v potoce malá lávka, jejíchž základy byly také budovány materiálem z dob těžby. Při ničení toho malého můstku jsem narazil na nádherné několikacentimetrové krystaly. Dnes je lávka kompletně předělaná. Samotné dno v blízkém okolí potoka je budováno materiálem z bývalé těžby. To je však velmi přebrané a možnost nálezu je malá. Při troše štěstí lze narazit na balvany s fluoritovými žilami, kde se vzácně vyskytne i dutina s osmistěny.

 

Výskyt minerálů:

    - Fluorit, hematit, křemen (křišťál), limonit, pyrit.

 

Použitá literatura:

    - A. Červený . Minerály horního Pootaví, Městské Horažďovice a Městské muzeum 2012, str. 57.

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Kusový fluorit s malou dutiou s krystaly. Velikost vzorku okolo 15 cm. Vlastní nález 2023.

Obr.2.: Fluoritová "geoda" z Mutěnic u Strakonic. Šířka záběru 8 cm. Sběr a foto D.Šefčík.

Obr.3.: Pyramidální krystaly fluoritů z Mutěnic. Velikost kystalů cca 4 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.4.: Dipyramidální krystal fluoritu z Mutěnic. Velikost kystalu cca 5 - 6 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.5.: Čerstvě vykopaný dipyramidální krystal fluoritu v křemenné dutině. Velikost x 1,3 cm. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě vykopaný krystal fluoritu z Mutěnického potoka. Sběr a foto D. Šefčík 2014.

Obr.: Veliký krystal fluoritu o hraně cca 7 cm na krystalech obecného křemene. Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Roztomilý krystal fluoritu v dutince s krystaly křemene. Velikost krystalu okolo 2 cm. Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krásný krystal fluoritu posetý vrstvičkou krystalů křemene s oxidy Fe. Velikost krystalu cca 3-4 cm. Tento vzorek jsem preparoval a celý obnažený uvidíte na fotografii pod. Vlastní nález 2023.

Obr.: Proces preparování předchozího krystalu - odstraňování vestvičky křemene. 2023.

Obr.: Krystal fluoritu z předchozí fotografie po vypreparování. Odhalila se nádherná tmavě zelená smaragdová barva. Mutěbnice 2023. Sbírka a nález D. Šefčík 2023.

Obr.: Zajímavý křemenný srůst (asi pseudomorfoza po baryru. kalcitu) z Mutěnic. Velikost vzorku okolo 10 cm. Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Na lokalitu Mutěnice u Strakonic velice vzácná ukázka téměř pseudomorfovaného krystalu pyritu na krystaly černých goethitů v asociaci s křemenem a fluoritem. Velikost krystalů goethitu 0,5 - 1 cm. Nález a foto: L. Dušek 2020 !!

Obr.: Na lokalitu Mutěnice u Strakonic velice vzácná ukázka téměř pseudomorfovaného krystalu pyritu na krystaly černých goethitů v asociaci s krystalem fluoritu a křemene. Velikost krystalů goethitu okolo 0,5 -1 cm. Nález a foto: L. Dušek 2020 !!.

Obr.: Na lokalitu Mutěnice u Strakonic velice vzácná ukázka téměř pseudomorfovaného krystalu pyritu - goethit (odlesk vypadá, že je krásně fialový - ale ve skutečnosti se jedná o kovový lesk) v asociaci s krystalem fluoritu a křemene. Velikost krystalů goethitu okolo 0,5 -1 cm. Nález a foto: L. Dušek 2020 !!.

Obr.: Zajímavý "kruhovitý" krystal téměř bezbarvého fluoritu v křemenné dutince. Jedná se o velmi zajímavý krystal. Narazit na takovýto krystal v Mutěnicích dá opravdu zabrat. Velikost okolo 0,5 cm. Vlastní nález.

Obr.: Veliký kus fluoritu okupovaný šnekem. Ten mi ho doslova zabavil !!!!!!!!! Uprostřed fluoritu je dutina, kde jsou krásně krystaly po vyčištění. Mutěnice 2023. Vlastní nález.