Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Písek - U Obrázku I.

Písek - U Obrázku I.

        Velmi proslulý, dnes již zatopený a  historicky jeden z nejvýznamnějších lomů nejen ve střední  Evropě nese název lom U Obrázku. Tento lom nalezneme  v jižních Čechách nedaleko královského města Písek. Těžené pegmatitové těleso poskytlo na přelomu 20. století mnoho minerálů, které se proslavily ve šperkařství a obohatily mnoho historických sbírek. Dnes je lom však zatopený, a proto na podzim roku 2014 byl zčásti odčerpán. Byl zde prováděn geologický průzkum Prácheňských muzeem z Písku. Tento průzkum trval několik měsíců s cílem zjistit přítomnost popisovaných minerálů za doby těžby.

        Po rozsáhlém průzkumu jsem měl možnost se dostat do odčerpaných partií tohoto proslaveného lomu. Během intenzivního dobývání se mi podařilo získat ze samotného pegmatitu mnoho minerálů, o kterých bude v tomto článku nadále psáno. Co zmíním již pro začátek, tak to je nález drahokamových odrůd berylu - tzv. heliodorů. Díky tomuto nálezu se chci s Vámi podělit o jejich detailním popisu, barvě a kráse.

Obr.: Písecké heliodory v naprosto raritní krystalové formě s ukončením z doby těžby z lomu U Obrázku. Velikost většího krystalu je 1,5 cm + 0,8 cm a druhý vzorek má 1 cm + 0,6 cm. Vzorek vlevo jsem sehnal v roce 2021 od kamaráda z Německa výměnou za velmi luxusní apatit z Německa. Jedná se o jeden z nejvácnějších minerálů co jsem kdy sehnal (aspoň pro mě - dost si píseckých heliodorů cením). Co je velmi ceněné, tak je původní cedulka po jednom z nejvýznamějších překupníků minerálů z Vídně (Julius Böhm) z období okolo roku 1925. Tyto vzorky však pocházejí z doby těžby odhadem z let okolo 1885-89, kdy na lokalitě působil mineralog August Krejčí a Karel Vrba. Sbírka: (heliodor vlevo D. Šefčík, vpravo Yi Sun). Foto: Yi Sun (Mindat) 2021. 

Obr.: Korodovaný heliodor z Písku. Jedná se o luxusní ukázku naprosto čirého drahokamu o velikosti 1,1 cm na výšku. Jeho silně korodované plochy na sluníčku vytrářejí úžasné "briliance". Lom U Obrázku. Sbírka David Šefčík.

Geologická charakteristika:

        Oblast, ve které nalezneme lom U Obrázku spadá do okraje přírodního parku Písecké hory s nejvyšším vrcholem Velkým Mehelníkem dosahující nadmořské výšky 632 m.n.m. Tato část moldanubické oblasti Českého masívu je tvořena především silně metamofrovanými horninami prekambrického i paleozoického stáří, intrudované tělesy variských granitoidů (Cícha a Houzar 2009). Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity. Stáří těchto hornin se odhaduje na paleozoikum. Jedná se o hlubinné vyvřelé horniny. Místama prochází také i žilný granit a metagranit. Oblast je také bohatá na pegmatity, což jsou vyvřelé horniny, vznikající zbytkovou krystalizací magmatu a jsou uložené většinou v durbachitech a dosahují mocnosti až několik desítek metrů. V širším okolí najdeme také i křemenné žíly, které se táhnou od vesnice Smrkovice, až po Nové Dvory pod Píseckými horami. Směrem na Smrkovice také najdeme čtvrtohorní sedimenty.

Obr.: Fantastická ukázka krystalů apatitu na na-živci (albitu) z lomu U Obrázku. Vlastní nález. Velikost vzorku do 1 cm. Foto: David Šefčík 2019.

Historie těžby lomu:

        Lom U Obrázku byl založen roku 1883. Zpočátku byl těžen živec na zpevnění  silnic, později byl živec dobýván pro keramické účely. Nadále byla při těžbě využita růžová odrůda křemene zvaná růženín. Ten se dovážel do turnovských skláren.  V dobách největší těžby (1885-1888) pracovalo v lomu  okolo 40 dělníků. Těžba byla zastavena r. 1889, kdy byl lom 30 metrů dlouhý, 25 metrů široký a 22 metrů hluboký.  Poslední zmínky o těžbě pocházejí z let 1925 až 1928. O veškerou dokumentaci, sběr, publikaci a výzkum se v těchto letech zasloužil středoškolský profesor a vynikající mineralog August Krejčí (1856-1925), dále také prof. PhDr. Karel Vrba (1845-1922) a Dalimil Vařečka.

Obr.: "Písecké kameny" - drahokamové broušené heliodory z lomu U Obrázku z Píseckých hor. Tyto vzorky pocházejí z primáru z roku 2014 z odčerpaného lomu U Obrázku. Jedná se o velmi ojedinělé a velmi vzácné ukázky píseckých broušených drahokamů. Sice velikost je pouze okolo 0,4 cm, ale považuji je opravdu za skvosty sbírky, protože jsem je nalezl v místě svého bydliště. Většina vzorků z dutiny byla silně korodovaná, což byla škoda nechat brousit a na sluníčku je to opravdu pěkná podívaná.
Brus 2021.

Obr.: Písecké heliodory z jiného úhlu z předchozího snímku. Foto: D. Šefčík 2021.

Mineralogie lomu:

        Jak už bylo zmíněno, tak pegmatitové těleso poskytlo velice značné množství druhů minerálů, které obohatily i zahraniční sbírky. Mezi nejhojnější minerály pegmatitů patří černé krystaly turmalínů. Dále byl velice hojný růženín, apatit, beryl, arzenopyrit, ilmenit, monazit, xenotim, ilmenorutil, torbernit a mnoho dalších, o kterých si můžete přečíst spoustu informací v odborné literatuře. Pro město Písek je nejtypičtější výskyt tzv. "písekitu". Tvoří smolně lesklé paprsky zejména v živci, vzácněji ve skorylu a berylu.  Nejčastěji dosahuje velikosti okolo 1 cm , vzácně i více. Je slabě radioaktivní a velmi vyhledávaný sběrateli. Co je však zajímavější, tak to je výskyt dutin, které vznikly pseudomorózou (přeměnou) z krystalů berylů. V těchto dutinách nalezneme poměrně vzácnější mineralizaci. Zejména se jedná o krystaly bertranditů, pokrývající stěny dutinek, vzácně i milarit. Oba dosahují často milimetrových velikostí, vzácně se vyskytují i větší.  Součástí těchto dutin byly za doby těžby korodované heliodory a akvamaríny. Tyto velice vzácné exempláře byly kdysi využity ve šperkařství a k prodeji za poměrně nemalé peníze. Vzorky se prodávaly především do Vídně a Německa. Heliodory a akvamaríny byly dodávány také píseckému zlatníku F.X.Weberovi, který následně zahájil výrobu šperků s fazetově broušenými píseckými heliodory (Cícha 2005). Zlatnictví bylo na Velkém náměstí v Písku, kde se písecké drahé kameny také prodávaly. Dnes na tomto místě sídlí obchodní dům "bývalá Luna". Cena za broušené písecké drahokamy se  v tehdejší době pohybovala okolo 30-40 krejcarů za 1 g (Cícha 2005). Byly označovány jako tzv. "Písecké kameny". Vyskytovaly se o velikosti až okolo 2 cm nádherné průzračné typické zelenožluté barvy. Na sluníčku se prozradily svým úžasným leskem a kvalitou, a proto o ně byl veliký zájem. Byl učiněn i nález morganitu o velikosti až 2,5 cm. Vůbec největší nalezený heliodor dosahující velikosti až 2,8 cm můžeme vidět v prostorách Prácheňského muzea v Písku.

Obr.: Na písecký lom U Obrázku velmi vzácná ukázka fialového apatitu v dutině albitu. Krystal je nepatrně tektonicky porušený, což je velmi zajímavé. Velikost x okolo 0,5 cm. Z výsypek lomu U Obrázku v Píseckých horách. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Přímo luxusní heliodor z doby těžby, který jsem dostal darem (vlastně i s pomocí výměny) od dobrého kamaráda. Tohoto kamene si cením opravdu hrozně moc. Pro mě heliodory jsou v počadí jako č. 1. Vzorek je veliký neuvěřitelných 1,3 cm!! Pochází z několika sbírek významných sběratelů. Nejstarší známý vlastník tohoto kamene je pan Lumpe z Písku, který byl významný sběratel píseckých pegmatitů. Ten vzorek nejspíše sehnal ze starých místních školních sbírek v Písku. Nyní je v mé sbírce v Písku - na místě, kde byl i nalezený a je chloubou pro každého srdcaře píseckých drahokamů. Tyto heliodory jsou v Evropě na pořadí prvním a jsou srovnatelné s Ukrajinskými ukázkami. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Lehce korodovaný heliodor z historického sběru z doby těžby v lomu U Obrázku - Písek, Písecké hory. Vzorek má velikost 2,5 *2*1 cm. Na písecké heliodory je to opravdu ohromná ukázka heliodoru. Tento vzorek mi sehnal kamarád, který ho po dlouhém přemlouvání získal z Německa od jednoho staršího sběratele z Idar-Obersteinu. Údajně k tomu vzorku byla stará cedulka po A. Krejčím. Doufám, že cedulku jednou získám i s druhým kamenem, který byl také součátí cedulky. Sbírka a foto D. Šefčík 2022.

Obr.: Raritní ukázka korodovaného heliodoru v asociaci s bílým krystalem bertranditu. Vlastní nález. Velikost vzorku 0,8 cm. Foto: David Šefčík 2019.

Obr.: Korodovaný heliodor v dutině z odčerpaného lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. Dneska je to naprostá rarita něco takového vykopat. Heliodor je krásně naleptaný, podobá se tzv. Volyňským krasavcům z Ukrajiny. Škoda jen, že není větší, ale musíme být i přes to rádi, že máme v Písku aspoň i takovéto malé, zato velmi vzácné rarity ! Velikost x do 0,5 cm. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Korodovaný heliodor v dutině s bertranditem z odčerpaného lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014/15. Dneska je to naprostá rarita něco takového vykopat. Heliodor je krásně naleptaný, podobá se tzv. Volyňským krasavcům z Ukrajiny. Jeho velikost je až 1 cm !!!!! Pro mě naprostá srdcová záležisot, kterou bych neprodal ani za 20 tisíc. Dnes je toto zálěžitost, která e již na lokalitě nedá vykopat. Vlastní nález. Foto: D. Šefčík 2020.

Obr.: Na písecké pegmatity opravdu veliká rarita!! Jedná se o modrá krystal apatitu zarustajíc do krystalových ploch bertranditu, který vzniká pseudomorfózou po berylu. Je to fantastická ukázka, protože se málokdy najde bertrandit v asociaci s modrým apatitem. Sám jsem za 20 let usilovného kopání a prohledávání historiských sbírek nenarazil na obdobnou ukázku. Jedná se o náhodný vlastní nález. Velikost vzorku je 2 cm * 1,5 cm. Sbírka a foto D. Šefčík.

Obr.: Detail apatitu zarůstající do bertranditu z předchozí fotografie. Velikost x apatitu cca 3-4 mm. Vzorek bertranditu má okolo 2 cm ! Sbírka, nález a foto D. Šefčík.

Obr.: Paprsky písekitu v živci. Vlastní nález 2012. Velikost paprsků do 1 cm. Foto: D. Šefčík.

 

Odčerpání lomu 2014:

Jak už bylo psáno v úvodu, tak snaha o vyčerpání lomu začala na podzim roku 2014. Bylo odčerpáno přibližně 10 metrů vody. Zbytek vody nebylo možné vyčerpat, protože to bylo znemožněno značným množstvím sutin a bahna. Nejbohatší  místo pro odběr minerálů přímo z pegmatitu, bylo na severní až severovýchodní stěně lomu. Průzkum prováděl Jaroslav Cícha z Prácheňského muzea v Písku. Samotné dno nebylo odkryto. Po odčerpání se obnažila část pegmatitu, kde krystaly skorylů dosahovaly hojně půlmetrových velikostí. Hned pod lávkou pro turisty ve vstupu do lomu, v dnes již zatopené části, byl potvrzený značně velký výskyt popisovaných minerálů, jako je zejména: beryl, skoryl, bertrandit, písekit, monazit, xenotim, arzenopyrit a další.  Po uplynutí pár měsíců sem začalo jezdit poměrně značné množství sběratelů, které zde začali značně dolovat. Nyní hladina vody v lomu stoupla o několik metrů a možnosti další "těžby" a vstupu do spodních částí lomu je bohužel nemožný.

Obr.: Písečtí sběratelé a odborníci lomu U Obrázku v odčerpaných partiích lomu U Obrázku (dnes v části pod lávkou - 12 m). Zleva: Šrot (starší), Šrot Z. (mladší), Musil M., Šefčík D. a písecký odborník na písekity a beryly Beneš V. V pozadí můžeme vidět primární berylový pegmatit, kde jsou krásně vidět krystaly ("špalky") černých krystalů turmalínů. V pravé části stěny (nad Benešem V. jsem nalezl zmíněnou dutinu s heliodorama a bertranditama). Foto: Šefčík Pavel 2015.

Obr.: Písečtí hasiči v akci v lomu U Obrázku. Na obrázku vidíme pokleslou hladinu zhruba o 10 - 15 metrů. Samotné dno nebylo odkryto, zmenoždila to několika metrová vrstva sutin a bordelu. Zdroj fotky: (dobrovolní hasiči Písek).

Obr.: Čerpání vody trvalo 3 dny. Čerpalo se i přes noc.. Zdroj fotky: (Písečtí dobrovolní hasiči).

Obr.: Čerpací technika. Vchod do lomu U Obrázku - zde v těchto místech stojí dřevěná lávka pro turisty. Zdroj fotky: (Písečtí hasiči). 2014.

 

Obr. A už se jde na akci !!!!! Jsem plný NESKUTČNÉ EUFORIE ! Protože steny pegmatitu byly plné písekitů a sem tam i krystalů berylů. Uvidíme na dalších fotkách. Foto: M. Musil 2014.

Obr.: Nejlepší bylo se slanit nebo slézt do odčerpaných pariích pomocí lana či žebříků. Nahoře vidíme dřevěnou lávku, která zde stojí i dnes. Pod ní byly ty největší skoryly. Odsud také mám ten největší krystal vážící kolem 13 kg (viz najdete ve fotkách níže). Foto: Martin Musil 2015.

Z mých terénních prací:

         Na výsypky lomu U Obrázku jezdím kopat přes 12 let. Po takovéto době paběrkování, přehrabování výsypek okolo lomu to byl pro mne přímo ráj, když jsem poprvé uviděl tento odčerpaný lom. Měl jsem tu možnost spolu s dalšími sběrateli dobývat zbylou část  pegmatitu tohoto proslaveného lomu. Do spodních částí jsem se dostával pomocí slanění a pomocí dlouhých žebříků. Často zde také padaly kameny, tudíž helma byla nejdůležitější věcí. Již po první návštěvě jsem byl zcela ohromen velikostí krystalů černého turmalínu (skorylu). Krystaly byly zejména na severní a severovýchodní stěně. Dosahovaly hojně přes půl metru. Během 2 měsíců se mi podařilo narazit na křemenné" jádro" obsahující ohromné zakončené skoryly. V průměru měli přes 10 cm a na délku několik decimetrů. Velikou nevýhodou bylo, že takovéto obří skoryly byly navětralé a často se rozpadly. Podařilo se mi dostat pár zachovalých exemplářů. Co musím zmínit, tak to je zakončený krystal vážící 13 kg o délce 42 cm a průměru v některých místech až 15 cm. Takovýchto zde bylo více, avšak většina krystalů se rozpadla a bylo velmi těžké dostat tyto "obry " ven z pegmatitu. Často byly krystaly skorylů po vyndání a po vyčištění a usušení zpevněny pomocí speciálních lepidel a tmelů, aby byly nadále ve sbírce zachovány pro další generace. V místech, kde byla akumulace skorylů poměrně větší,  se vyskytovaly hojně monazity, xenotimy, beryly a písekity. Monazity jsem našel do velikosti 1 cm. Krystaly xenotimů často nasedaly na paprsky písekitů v živci. Xenotimy dosahovaly několik okolo 0,5 cm. Zajímavější byl výskyt písekitů. Ty se zde objevovaly velmi často. Skoro u každého krystalu skorylu byl k vidění malý písekitový paprsek. Často byly písekity hodně navětralé. Podařilo se mi získat ze stěny pegmatitu paprsek dlouhý přes 2 cm, bohužel také navětralý.  Během dobývání  pegmatitu jsem narazil na stovky písekitů.  Nejčastěji to byl pouze jeden mohutný a velmi zvětralý paprsek. Vzácněji byl výskyt několika paprsků či sluníček a "řetízků". Po čem jsem šel více, tak to byl popisovaný beryl, který jsem získával celý život paběrkováním okolních výsypek. Na některých místech byl pegmatit velmi tvrdý a bylo třeba velkého úsilí ho vlastnoručně těžit. Bylo zde podstatně méně berylů, než písekitů. Beryly jsem většinou objevoval v akumulacích, kde se krystaly překrývaly a nebo volně rostly skrz živec a skoryl. Byl to pro mne naprostý ráj. Krystaly měly zelenou, zelenožlutou, někdy i hnědavou barvu. Dosahovaly velikosti od 1 cm až do cca 20 cm. Největší krystal, co se mi podařilo ze stěny získat, tak byl 20,5 cm dlouhý. Na začátku krystalu je jeho šířka kolem 8 cm a směrem k opačné straně se zužuje až na cca 2 - 3 cm. Má hnědavou barvu a není tolik estetický, jako malé krystaly. Většina krystalů se odštěpila či rozpadla. Co se mi podařilo do sbírky zachovat, tak to jsou krystaly dlouhé 8 - 10 cm zelené barvy o šířce od 1,5 do 2 cm. Některé na podložkách, některé jako volné. Pouze jeden zakončený beryl jsem získal ze stěny pegmatitu. Během další doby, co jsem "těžil" v lomu, jsem narazil na arsenopyritové hnízdo. Zrna arsenopyritů měli okolo 1 cm. Ve spodní části stěny bylo ohromné růženínové jádro. Často se zde vyskytovaly malé, ale nádherně lesklé krystaly skorylů. Bohužel těžce dobyvatelné. Vzácněji se vyskytovaly dutinky s bertranditem. Co se mi nepodařilo v partiích lomu nalézt, tak to byl apatit. Bylo zde spoustu různých albitových dutinek, bohužel bez jediného apatitu. Byla to veliká škoda, protože modrý krystalizovaný apatit v albitové dutině je velice estetických exemplářem. Často albitové dutiny vyplňoval muskovit.

 

Obr.: Volný krystal berylu z lomu O Obrázku. Velikost okolo 8 cm. Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Moje tzv. "skorylové zátiší". Uprostřed vidíme můj největší nalezený ZAKONČENÝ krystal černého turmalínu vážící okolo 13 kg a o délce před 40 cm. Okolo něj jsou nádherné zakončené menší turmalíny. Ukončení turmalínu je velmi vzácné, protože většina krystalů se při vydobytí rozpadla na černý štěrk. Lom U Obrázku - nálezy jsou zejména z podzimu 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Obří krystaly berylu na živci o délce okolo do 10 cm. Písek - U Obrázku (odčerpaný lom). Vlatní nález 2014. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Arsenopyrit na křemeni z výsypek lomu U Obrázku. Velikosr záběru ´4 * 3 cm. Vlastní nález 2020. Sbírka a foto: D. Šefčík 2023.

Obr.: Je to tam !! BERYL ! Po pár hodinách tvrdé fárací činnosti vypadl ze stěny kus krystalu berylu. Jsem naprosto dojatý. Krystal však pokračoval ve stěně dále. Po slepení měl kolem 8 cm ! Foto: Šefčík Pavel 2014.

!!!! Nález drahokamových heliodorů !!!!!

        Nyní bych se rád s Vámi podělil o nález dutiny s drahokamovými heliodory a bertrandity. V pravé severovýchodní části dobývané stěny, v její horní polovině, se mi podařilo zachytit poměrně velkou dutinu po berylu. Viz foto s červeným označením. Dutina dosahovala více jak 10 cm a na šířku okolo 5 - 6 cm. Byla vyplněna zeleno-hnědou "drtí a jílem", která obsahovala dokonalé volné krystaly bertranditů, mezi kterými byly drahokamové korodované heliodory. Krystaly bertranditů byly bílé barvy dosahující  až 0,8 cm. Hojné byly srostlé krystaly dosahující až 1,5 cm. Volných heliodorů zde bylo dost. Nejhojněji se vyskytovaly okolo 2 - 3 mm naprosto čiré žlutozelené barvy. Za jeden z nejkvalitnějších vzorků heliodoru z této dutiny považuju korodovaný krystal o velikosti 0,7 cm naprosto čirý, žlutozelené barvy a brousitelné kvality. Tento brousitelný heliodor má 0,6 karátů. Na slunci je poznat svým atypickým leskem. Nejedná se o krystal ! Jedná se opravu o korodovaný vzorek. Dalším korodovaným vzorkem je heliodor, který má 0,75 karátů. Jeho kulovitý tvar a jeho lesk na sluníčku není k přehlídnutí. Dále také zmíním vzorek, který má pouze 0,1 karátů, ale jeho naprostá průzračnost ho dělá velice estetickým. Za největší heliodor považuji exemplář o velikosti okolo 1 cm. Váží 0,51g. Bohužel ten však není kvalitní a čirý, jako ty předešlé. Čeho si nejvíce cením a beru za velikou vzácnost, tak to je volný heliodor, na který nasedá dokonale krystalizovaný bertrandit. Jedná se však o ukázku okolo 3 mm. Tyto velmi ceněné a sběrateli vyhledávané exempláře poskytla výplň dutiny, která navíc obsahovala " drť se živcem, skorylem a muskovitem". Na okolní stěny dutiny krystalizovaly bertrandity, mezi kterými byly také heliodory, avšak menších velikostí. Krystaly bertranditů se na stěnách dutiny přibližovaly až k 0,5-1 cm. Bohužel bylo těžké dostat krystaly bez poškození ze stěny pegmatitu. Pár ukázek se mi povedlo získat. Tímto nálezem jsem potvrdil, že se opravdu za doby těžby vyskytovaly v lomu popisované korodované heliodory.

Obr.: Korodovaný, naprosto průzračný a na slunci neskutečně se třpytící heliodor z dutiny po berylu z lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. Velikost 0,7 cm. 0,6 karátů. Foto: D Šefčík.

Obr.: Korodovaný, naprosto průzračný a na slunci neskutečně se třpytící heliodor z dutiny po berylu z lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. Má 0,75 karátů (0,6-0,7 cm). Foto: D Šefčík.

Obr.: Předešlý vzorek heliodoru pod jíným úhlem nasvícení. (denní světlo). Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Korodovaný, naprosto průzračný a na slunci neskutečně se třpytící heliodor z dutiny po berylu z lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. (0,4-0,5cm). Foto: D Šefčík.

Obr.: Dutina po berylu, ve které byly heliodory a bertrandity. Drť, kterou vidíme uprostřed dutiny na fotografii, obsahuje zmíněnou vzácnou mineralizaci. Foto: D. Šefčík 2014 (foceno z mobilu).

 

         Do spodních partií stěn bylo možné ze začátku slézt pouze pomocí lan a velmi dlouhých žebříků. Někdy se muselo pracovat i ze žebříku. Hladina nestoupala rychle, a tak se mohlo pracovat několik měsíců v tomto proslulém lomu. Někdy to byla přímo závislost vytahovat krystaly berylů a skorylů přímo z pegmatitu. Byl to nepopsatelný zážitek. Postupem času, kdy se sběratel dozvěděl od jiného sběratele, že je lom odpuštěný, tak se sem začalo sjíždět opravdu velké množství lidí. Někdy byly odčerpané přístupné partie lomu tak zaplněny sběrateli, že jste se už nemohli dostat do lomu. To bylo také více nebezpečné. Sběratelé pracovali na pegmatitu vedle sebe a často se stávalo, že lítaly odštěpky pegmatitu na helmu druhého. Také se mi stalo, že mi spadl na helmu kamen vážící snad 5 kg. Naštěstí se nic nestalo. Helma byla nejnutnější povinností. Nejlepší řešení bylo si přivstat a být v lomu první.  Pegmatit byl pomocí pořádných majzlíků, palic, klínů a dalšího geologického náčiní dobýván. Čím více jsme se dostávali dále a dále, tím byl tvrdší. V lomu jsem zkoušel štěstí i přes zimu, poté i na jaře. Bohužel nálezy už nebyly tak fantastické, jako na podzim. Na dutinu s heliodory a bertrandity jsem narazil dne 3. listopadu 2014. Během tohoto měsíce  mi podařilo narazit na dalších asi 10 - 15 dutin. V některých byly bertrandity o velikosti prvních milimetrů, ale většina těchto dutin neobsahovala vzácnou mineralizaci. Heliodor ani bertrandit zde už nebyl.  Při jedné návštěvě lomu jsem byl velmi zaskočen. Ve stěnách lomu jsem uviděl rýhy od velkých vrtáků a zbytky po střelném prachu. Stěna byla velice hodně odtěžena. To ztrácí kouzlo této lokality. Po několika měsících byla stěna nadále značně odtěžena sběrateli a minerálů postupem času ubývalo. Velké krystaly berylů a dalších minerálů, které byly ze začátku nalézány, nebyly už k nalezení v takovém měřítku.

Obr. Popisovaná drť s turmalínem, živcem, muskovitem + jílu, která byla uvnitř dutiny - mezi kterými byly volné heliodory a krystaly bertranditů. Takto jsem po večerech plný euforie vyndaval korodované heliodory. Byl to nepředstavitelný zážitek, Nemohl jsem z toho spát !! Foto: D. Šefčík 2014.

Obr.: Čerstvě vytažené korodované heliodory z " dutinové drťě". Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Toto beru za naprostou raritu. Korodovaný heliodor mezi krrystaly vzácného bertranditu z dutiny po berylu z lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. Šířka záběru okolo 1 cm. Foto: D Šefčík.

Co musím nadále zmínit, tak to jsou nálezy kamarádů, také vášnivých sběratelů. Byl jsem u nálezu nádherných sloupců berylů dlouhých přes 10 cm, které získal ze stěny lomu U Obrázku ing. Martin Musil z Českých Budějovic. Také zde objevil nádherné krystaly bertranditů o velikosti několika milimetrů, mezi kterými jsou milimetrové heliodůrky. Spolu jsme velmi často sekali pomocí palic a majzlíků do stěn pegmatitu. Byla to opravu značná rasovina a každého to stálo velké namáhavé úsilí. Dále jsem byl u nálezu nádherného a hlavně velkého monazitu, který nalezl Petr Krejčí ze Strakonic. Monazit měl skoro až 1,5 cm. Písečtí sběratelé (P. Šindelář, J. Štěcha, Z. Šrot) zde také objevili krystaly berylů, písekitů a dalších cenných minerálů. Povinností je také zmínit píseckého sběratele, terénního specialistu na písekity a beryly lomu U Obrázku. Je to JUDr. Václav Beneš, kterému je kolem 80 let. Ve svém věku a s jeho velmi zdatnou fyzičkou s námi získával beryly a další minerály ze stěny lomu U Obrázku pomocí majzlíků a palic. Klobouk dolů. Každý, kdo měl možnost navštívit odčerpané partie lomu určitě nelitoval a odnesl si určitě zajímavé vzorky do sbírky.

Obr.: Naprostá rarita !!! Když jsem toto našel , slavil jsem několik dní ! - srůst dvou vyjímečných minerálů lomu U Obrázku. Zelený korodovaný heliodor po pravé straně. Po levé straně do něj vrůstá krystal bertranditu. Velmi malá, ale raritní ukázka (0,3-0,4 cm). Z dutiny po berylu. Vlastní nález 2014. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Tak a zde máme uplně fascinující muzejní ukázku krystalů bertranditů mezi kterými je zarostlý korodovaný drahokamový heliodor o velikosti okolo 1 cm. Velikost dutiny cca 3-4 cm. Vlastní nález 2014. Foto a sbírka D. Šefčík.


Obr.: Volné krystaly bertranditů z dutiny po berylu. Velikost krystalů je do 0,5 cm. Lom U Obrázku - odčerpaný stav. Vlastní nález 2014 a foto 2016.

Závěrem:

       Tímto článkem jsem se s Vámi rád podělil o mém srdcovém nálezu z živcového lomu U Obrázku. Akvamarín či morganit? To je již dnes velkou minulostí lokality. Díky odčerpání lomu se mi opravdu podařilo získat malé exempláře korodovaných drahokamových odrůd berylu tzv. zlatých berylů (heliodorů). Akvamarín bohužel nebyl k nalezení.  Dnes je lom opět zatopený a čeká na příští odčerpání. Třeba se tak učiní znovu za další léta či staletí.

 

Citace:

Cícha J. (2005): Exkurzní průvodce po mineralogických a geologických lokalitách. – Seminář geologů muzeí ČR a SR Živec 2005. Prácheňské muzeum v Písku,str. 50 s. ISBN 80-86193-18-7, str. 5, 12-14.

Minerál – Speciál: – Písecké pegmatity. Jihočeský mineralogický klub. 2009. České Budějovice: PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710, str. 4-7, 20-22, 20-37.

 

Fotografie vzorků a terénu:

Obr. Dnešní stav okolních výsypek lomu U Obrázku. (2016). Vše je velmi překopané. Při troše štěstí lze narazit na krystal berylu, turmalínu, růženínu či písekitu.

 

Obr.: Krystal torbernitu z výsypek lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014. Velikost x 2 mm. Foto: D. Šefčík

Obr.: Krystal monazitu v asociaci s masivním paprskem písekitu na živci. Velikost monazitu 1 cm. Vlastní nález na výsypkách lomu U Obrázku 2024. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Na výpysky lomu U Obrázku chodím kopat už přes 15 let. Jako malý kluk (v 6ti letech jsem poprvé zavítal na lom a našel jsem zde jedny v mých prvních minerálů). Za mnou na fotografii vidítě průzkůmnou rýhu, která zde byla v roce 2014 s cílem ověřit výskyt morganitu. Foto: P. Krejčí 2014.

Obr.: Názorná ukázka čerstvě vykopaného volného krystalu berylu z výsypek okolo lomu U Obrázku. Vykopal jsem ho kousek od cesty !Vlastní nález 2013. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Další fotografie čerstvého nálezu. Zde se nejedná o beryl, ale o raritní písekit ! Tento netvoří paprsky, ale taková zajímavá protáhlá zrna, která mají na slunci nepřehlédnutelný smolný lesk. Sběr a foto .Šefčík 2013.

Obr.: Co by to nebylo nezapít nálezy !! Nádherný krystal ukončeného skorylu, který vykopal kamarád J. Kocáb na výsypkách. Vpravo vidíme beryl, který jsem vykopal 1 m od tohoto skorylu. Foto: D. Šefčík 2013.

Obr.: Kolekce luxusních krystalů berylů a jeho odrůd včetně modrozeleného akvamarínu z historické těžby v lomu U Obrázku. Sbírka a foto: D. Šefčík. Vzorky pocházejí z starých nálezů a některé i z vlastních sběrů z lomu U Obrázku. 

Obr.: Krystal velikého berylu z historických nálezů z výsypek lomu U Obrázku. Vzorek má okolo 10 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík 2023.

Obr.: Momentka vykopaného růžěnínu z výsypek lomu U Obrázku. Nález 2020. Velikost x okolo 5 cm. Foto a sběr D. Šefčík.

Obr.: Čerstvý nález krystalu berylu zarůstající do K-živce. Velikot x okolo 2 cm. Vykopáno na výsypkách vpravo od lomu U Obrázku. Vlastní nález a foto 2013.

Obr.: Opět čerstvý nález krásného berylu zarůstajícího do K-živce. Velikost okolo 3 cm. Radost pohledět na takovýto nález !!!! Vlastní nález na výsypkách lomu U Obrázku. Foto D. Šefčík.

Obr.: Fotografie předešlého vzorku z jiného úhlu. Velikost okolo 3 cm. Radost pohledět na takovýto nález !!!! Vlastní nález na výsypkách lomu U Obrázku. Foto D. Šefčík.

Obr.: Tak toto je naprostá rarita !!!! Už jste to někdy viděli? - Já toto viděl poprvé v životě, kdy jsem otevřel dutinu po přeměněném berylu, která byla plná heliodorů a bertranditů a právě v ní byl tento nehorázný skvost !!! Je to můj osobní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Jedná se konkrétně o srůst dvou minerálů - heliodoru a bertranditu. Bohužel je to ukázka pohybující se o rozměrech pouze okolo 4 mm, ale i přes to se jedná o velikou vzácnost a raritů z hlediska vzniku a vzácného výskytu. Pro mne je to jeden z mých nejlepších srdcových nálezů vůbec. Jelikož jsem z Písku, tak je to pro mne hotová rarita. Omlouvám se za kvalitu fotografie - jendá se o velmi malý vzoreček, který se velmi blbě fotí. Doufám, že v budoucnu se mi povede lepší a dokonalejší fotografie, kterou následně vložím na web.

Obr.: Tak a toto je pro mne další rarita. Můj největší krystal berylu od Obrázku. Usilovnou prací jsem ho vydobil ze stěny pegmatitu v odčerpaném lomu U Obrázku. Jeho délka je neskutečných 20,5cm !! Foto D. Šefčík..

Obr.: Krystaly zelených xenotimů (minerálů vzácných zemin). V asociaci s xenotimem vidíme ve střední části zbytek paprsku písekitu. Vlastní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto D. Šefčík

Obr.: Můj doposud nejkrásnější krystal ukončeného apatitu z výsypek lomu U Obrázku. Nalezl jsem v roce 2009. Velikost krystalu okolo 3-4 mm. Dnes je velká fuška něco takového zde vykopat. Písecké apatity, i přes jejich malé velikosti, patří k jedním z nejkrásnějších v České republice. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.: Krystal monazitu (minerálu vzácných zemin) v asociaci se zvětralým písekitem po pravé části. Velikost x okolo 1 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Zakončený krystal skorylu (černého turmalínu). Ten jsme získal usilovným fáráním z křemenného jádra. Velikost x okolo 10 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal zeleného berylu v asociaci se skorylem a živcem. Velikost x okolo 10 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal berylu narůstající na živec. Velikost x okolo 10 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal zeleného berylu vyrůstající z K-živce. Velmi estetická zkázka. Velikost x okolo 2,5 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal berylu v asociaci se skorylem a živcem. Velikost x okolo 8 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal zeleného berylu narůstající na živec. Velikost x okolo 7 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal ZAKONČENÉHO skorylu (černého turmalínu) z odčerpaného lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014 ! Jedná se o velikou raritu, která se již nedá vykopat na přilehlých výsypkách lomu. Velikost x přes 10 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: S tímto vzorkem jsme se musel vyfotit!! Krystal ZAKONČENÉHO skorylu (černého turmalínu) z odčerpaného lomu U Obrázku. Vlastní nález 2014/15 ! Jedná se o velikou raritu, která se již nedá vykopat na přilehlých výsypkách lomu. Velikost krystalu 42 cm (váha 13 kg) !!! Je to jeden z mých Top celoživotních nálezů. Také za ním stálo veliké úsilí a neskutečná práce. Vyndat ho z primárního pegmatitu - to opravdu nebylo sranda. Je zpevněný, aby se zabránilo rozpadu. Jeho zakončení a velikost ho dělá velmi raritním vzorkem.  Foto: D. Šefčík.

Obr.: Zajímavá ukázka berylu, který vyrůstá do prostoru ze živce. Takto se mi povedl vyseknout. Není lepený. Vykopal jsem ho na výsypkách okolo lomu. Velikost x okolo 1 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal  berylu prorůstající živec a skoryl. Velmi estetická zkázka. Velikost x 4,5 cm. Vlatní nález z odčerpaného lomu U Obrázku. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal modrého apatitu vyrůstající z K-živce. Veliká rarita, že se takový krystal zachoval v celku ! Písek - U Obrázku (výsypky). Velikost 3 mm. Foto D. Šefčík.

Obr.: Krystal modrého apatitu v asociaci s krystalem křišťálu a po pravé straně se žlutí hydromuskovit. Písek - U Obrázku (výsypky). Velikost x 4-5mm. Foto D. Šefčík.

Obr.: Netradiční krystal bílého apatitu na K-živci. Písek - U Obrázku (výsypky). Velikost x 3-5 mm. Foto D. Šefčík.

Obr.: Krystal modrého apatitu vyrůstající z K-živce. Písek - U Obrázku (výsypky). Velikost x 0,5cm. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Poměrně sytě růžový růženín z výsypek lomu U Obrázku. Vlatní nález. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal modrého apatitu vyrůstající z K-živce. Písek - U Obrázku (výsypky). Velikost x 2-3 mm. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Tak a máme tu další raritu - heliodor v asociaci s bílým krystalem bertranditu z odčerpaného lomu U Obrázku. Tvar plochy vyplněné těmito minerály charakterizuje původní krystal berylu. Tyto minerály vznikaly naleptáním a pseudomorfózou po berylu. Velikost dutiny okolo 2,5 cm. Jedná se o konec dutiny, která byla dlouhá přes 10 cm a byla vyplněna korodovanými heliodory a volnými krystaly bertranditů. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystaly obřích bertranditů v dutině v asociaci s malými korodovanými heliodory z odčerpaného lomu U Obrázku. Délka nějvětšího krystalu bertranditu se pohybuje okolo 0,8 cm. Z dutiny obsahující zmíněné korodované heliodory a bertrandity. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Ten samý vzorek - pohled z jiného úhlu - Krystaly obřích bertranditů v dutině v asociaci s malými korodovanými heliodory z odčerpaného lomu U Obrázku. Délka nějvětšího krystalu bertranditu se pohybuje okolo 0,8 cm. Z dutiny obsahující zmíněné korodované heliodory a bertrandity. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Detail předchozí fotografie - Krystal zhruba 0,8 dlouhého bertranditu z odčerpaného lomu U Obrázku. Z dutiny obsahující zmíněné korodované heliodory a bertrandity. Vlastní nález.  Foto D. Šefčík.

Obr.: Krystal bertranditu z odčerpaného lomu U Obrázku. Délka krystalu bertranditu se pohybuje okolo 0,6 cm. Z dutiny obsahující zmíněné korodované heliodory a bertrandity. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Srostlice krystalů bertranditů z dutiny po berylu z odčerpaného lomu U Obrázku. Délka srostlice činí 1,2 cm. Z dutiny obsahující zmíněné korodované heliodory a bertrandity. Vlatní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Krystaly bertranditů v dutině po berylu z odčerpaného lomu U Obrázku. Délka nějvětšího krystalu bertranditu se pohybuje okolo 5 mm. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Krystaly bertranditů v dutině po berylu z výsypek lomu U Obrázku. Délka x se pohybuje okolo 1-2 mm. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Tak a máme tu poměrně vzácnou ukázku - Nejspíš se jedná o čirý krystal milaritu v aociaci s bertranditem narůstající na korodovaný heliodor z dutiny po berylu z odčerpaného lomu U Obrázku. Šířka záběru do 1 cm. Vlastní nález. Foto D. Šefčík.

Obr.: Historický nález ukončeného krystalu skorylu z lomu U Obrázku. Zakoupil jsem ho dříve na burze v Příbrami. Cena byla bohužel vysoká (asi 1200), ale i přes to jsem ho musel zakoupit, protože se jedná o nádhernou ukázku skorylu z PÍSKU !!! Foto D. Šefčík.

Obr.: Tak a je to tady - dnes nesehnatelný údajný akvamarín z Písku, který jsem dostal darem jako pozůstalost po jednom sběrateli. Lom U Obrázku - historický sběr. Velikost okolo 1,5 cm Foto D. Šefčík.

Obr.: Co pak to tu máme? To je krystal berylu trčící kolmo do stěny !! A jak ho dostat ven? To je ta nejhorší otázka. Museli jsme pegmatit odtěžit okolo a poté vyndat celý blok živce s berylem. Kolikrát to byla práce na celý den. Také se sávalo, že se beryl při vyndání naprosto

Obr.: Já plný euforie při obnažení skorylo-berylové stěby v lomu U Obrázku. Sakra to jsem měl ještě na moje poměry dost vlasů !! Foto J. Hronek 2014. 

Obr.: Studium a opatrné vysekávání berylů a ukončených skorylů z primárního pegmatitu. Nademnou vidítě konec dřevěné lávky, kde dnes můžete stát a dívat se na zatopený lom. Až tam budete stát, tak si představte tuto fotu - pod Vámi je dodnes ještě mraky skorylů a vzácných minerálů. Foto :J- Hronek 2014/15.

Obr.: Obnažený krystal skorylu o délce cca 20 - 30 cm. Takových skorylů byla plná stěna - nejhorší však bylo je vysekat neporušené ven. Skoryly se často rozsypaly díky navětrání. U několika skorylů se mi povedlo je dostat ze stěny ven a zachovat je. Foto: D. Šefčík 2014/15.

Obr.: Technika rozebírání tvrdého pegmatitu v lomu U Obrázku s Ing. M. Musilem PhD dis, v roce 2014/15. Stěny rupaly o sto šest a kolikráte to bylo velmi nebezpečné. Nás však hnala touha narazit na drahokamové odrůdy berylů, a tak nás nic nezastavilo ! Foto: D. Šefčík.

Obr.: Mgr. David Šefčík u obřích krystalů skorylu při obnažení v lomu U Obrázku. Foto: M. Musil 2014/15.

Obr.: Šipky znázorňují  ukončené krystaly skorylů o velikosti přes 10 cm zarůstající "hlavama" do růženínu, křemene. Tato fotka je velmi cenná, protože toto křemenné jádro jsme vytěžily celé a už se nejspíše nebude opakovat při dalším vyčerpání lomu. Vysekaný a vypreparovaný skoryl můžete vidět na fotce níže. Foto: D. Šefčík 2014/15.

Obr.: Krystal ukončeného skorylu z přechozí fotografie  z části po obnažení. Velikost x okolo 10 cm. Foto: D. Šefčík 2014/15.

Obr.: Krystal luxusního vypreparovaného ukončeného skorylu z předchozí fotografie. Na přechozí fotografii ho vidíte ještě ve stěně, jak na mě čeká !. Odčerpaný lom U Obrázku. Nález a foto: D. Šefčík 2014/15. 

Obr.: Krystal luxusního berylu na podložce albitu o velikosti okolo 10 cm. Nález a foto M. Musil 2014/15. Z nej jsem se ihned posadil na prdel !

Obr.: Ukončené krystaly skorylů rostoucí proti sobě do křemenného jáda (růženín) v pegmatitu v lomu U Obrázku. Nález a foto D. Šefčík 2015.

Obr.: Krystaly berylů na živci o velikosti do 10 cm. Lom U Obrázku. Nález a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Krystaly berylů na živci o velikosti do 10 cm. Lom U Obrázku. Nález a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Krásně lesklý krystal turmalínu vykopaný na výsypkách lomu U Obrázku. Vlastní nález 2013. Foto: D. Šefčík. 

Obr.: Volný krystal berylu čerstvě vykopaný na výsypkách okolo lomu U Obrázku o velikosti cca 5-6 cm. Vlastní nález a foto 2013.

Obr.: I za sněhu se kope !! Krystal berylu na živci o velikosti cca 2,5 cm. Vlastní nález a foto 2021.

Obr.: Jsem šílenec, to už dávno vím. I v noci jsme s kamarádem kopali na výsypkách. Má to svoje velké kouzlo. A víte proč? Protože písekity byly díky čelovce krásně vidět a leskly se přímo ve výkopu. V tuto noc jsem vykopal svůj nejkrásnější písekit vůbec o velikosti 2,5 cm (zhruba ve 3 ráno). Foto: J. Kocáb 2013.

Obr.: Krystal modrého apatitu na albitu. Vysypky lomu U Obrázku. Velikost cca 0,5 cm. Nález a foto:D. Šefčík. 

Obr.: Krystal průsvitného berylu (až zeleného akvamarínu) v asociaci s albitem ve svrchní části. Jedná se o historický nález z jedné pozůstalosti. Písek, lom U Obrázku. Velikost krstalu okolo 2 cm. Vzorek není korodovaný - jedná se pouze o torzo krystalu, který je mimořádný tím, že prosvítá. Těchto berylů se v Písku vysktuje velmi málo. Sbírka a foto: D. Šefčík 2024. 

Obr.: Paprsky nádherných písekitů protínající typický béžový albit z lomu U Obrázku. Velkost paprsků cca 1,5 cm. Jedná se o velmi starý vzorek. Sbírka a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Velmi raritní ukázka "písekitové hvězdice" v jejímž středu se nachází krystal kulovitého xenotimu. Písek - lom U Obrázku. Takovéto písekitové ukázky jsou velmi raritní a můžu Vám číct, že za celý život jsem viděl pouze jen jediný takto hvězdicovitý písekit. Co je však zajmavé dále, tak to je spodní pravý paprsek písekitu. Ve skutečnosti se jedná o krystal písekitu, který má omezené plochy podélného obdélníkovitého tvaru. Velikost ukázky cca 4 cm. Vzorek jsem sehnal jako památku na kamaráda, sběratele Dr. Václava Beneše z Písku, který byl jeden z velkých sběratelů minerálů píseckých pegmatitů. Sbírka a foto: D. Šefčík 2024. 

Obr.: Můj jeden z nejkrásnějších písekitů z výsypek  z lomu U Obrázku o velikosti cca 2,5 cm. Tento vzorek jsem vykopal v noci a pojí se k němu krásný příběh. Takový písekit je dnes již veliká vzácnost. Nález a foto D. Šefčík 2013.

Obr.: Paprsky písekitů v typickém načervenalém živci o velikosti až 2 cm. Výsypky lomu U Obrázku. Vlastní nález a foto: 2013. 

Obr.: Detail paprsků písekitů z předchozí fotografie. Paprsky mají okolo 2 cm !!! Fantastický muzejní vzorek. Sbírka a nález D. Šefčík  2013.

Obr.: Velmi estetické paprsky písekitů na živci vykopané na haldách lomu U Obrázku. Velikost paprsků okolo 1,5 - 2 cm. Nález a foto D. Šefčík

Obr.: Krystal hnědého berylu (vlevo) v asociaci s paprsky písekitů z výsypek lomu U Obrázku. Vlastní nález 2013.

Obr.: Luxusní paprsek písekitů na albitu v asociaci se skorylem, monazitem a xenotimem. Velikost paprsku 2-2,5 cm. Vlastní nález na výsypkách 2013. Sbírka a foto D. Šefčík. 

Obr.: Detail písekitu z předchozí fotografie, lom U Obrázku. Sbírka a foto D. Šefčík. 

Obr.: Detailní záběr na paprsky písekitů, které přecházejí až do zeleno-žluté barvy. Záběr cca 1 cm. Nález a foto D. Šefčík 2013.

Obr.:Detail krásného paprsku písekitu o velikosti cca 1,5 cm. Vlastní nález na výsypkách lomu U Obrázku. Sbírka a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Velmi estetická ukázka pravidelného paprsku písekitu na živci, který jsem vykopal na haldě okolo lomu U Obrázku v roce 2010. Velikost paprsků okolo 1,5 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Pravidelný paprsek písekitu z výsypky lomu U Obrázku o veikosti cca 0,8 - 1 cm. Vlastní nález 2012. Sbírka a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Zelený torbernit na živci z lomu U Obrázku, který jsem vykopal opět na haldách v roce 2012. Velikost záběru okolo 1,5 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Čerstvě vykopaný krásně zbarvený růženín v výsypky lomu U Obrázku. Velikost přes 10 cm. Vlastní nález a foto 2023.

Obr.: Můj pokračovatel v centru dění. Vykopali jsme krásné růženíny. A to jich tu je dnes jak šafránu!! Místečko jsme ale stejně ještě našli. 2023.

Obr.: Paprsky nezvětralého písekitu z výsypek lomu u Obrázku. Velikost paprsků okolo 1 cm. Vlastní nález a foto 2023.