Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Bohunice u Týna nad Vltavou

Bohunice u Týna nad Vltavou

Vesnička Bohunice se rozprostírá pár kilometrů západně od Týna nad Vltavou. Hlavním nalezištěm je pole nedaleko obce, kde je zaznamenán výskyt rutilů (oxid titaničitý). Vzácně lze objevit i vltavín.

 

Geologická charakteristika:

      Z geologického hlediska je okolí Bohunic součástí moldanubika a je tvořeno především pararulou, což je hornina přeměněná. Vzniká metamorfózou z hornin sedimentárních či jiných přeměněných. Stáří této horniny odpovídá paleozoiku až proteozoiku. Tato hornina je složena z následujících minerálů: biotit, silimanit, cordierit, muskovit, granát.  Také se v okolí Bohunic vyskytují bazální slepence a pískovce, jílové písky a uhelné písky. Sedimenty bychom mohli zařadit do středního miocénu mydlovarského souvrství.

 

Obecný popis lokality:

      Bohunické rutily nepatří mezi špičkové sbírkové ukázky. Jedná se pouze o zmínku výskytu a možnosti doplnění sbírky rutilů z jiných míst, než jsou např. Zvěrotice. Rutil se nejčastěji vyskytuje o velikosti pouze 1-2 cm. Větší zrna jsou méně častá. Krystaly nejsou hojné. Jsou nalézány volně v ornici, především po silném dešti na západním kraji obce. Výskyt rutilů je okolo modré turistické stezky pravoúhle se stáčející kolem neoznačené chalupy. Výskyt je na ploše cca 20 X 20 cm.

Obr.1.: Valouny rutilů o velikosti do 1,5 cm. Bohunice. Foto a sběr: D.Šefčík.

Možnosti sběru v okolí Bohunic:

     Při vhodných podmínkách a pořádném dešti se dají nalézt malé valounky v ornici, popřípadě i krystalky rutilků na zmíněném místě. Jinak v širším okolí lokality lze objevit další naleziště vltavínů.

 

Výskyt minerálů v širším okolí:

        - Rutil, vltavín, sillimanit, křemeny,..

 

Použitá literatura:

- Geologické a geovědní mapy - http://www.geologicke-mapy.cz/

- Jihočeské muzeum v ČB - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 2007. - R. Virt -  Nové nálezy rutiů a vltavínů u Týna n. Vltavou a Protivína; str 116.

 

Obr.2.: Krystal rutilu z Bohunic. Velikost cca 1,5 cm. Sběr a foto D.Šefčík.