Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Písek - U Dudáčka

Písek - U Dudáčka

      Zašlý lom U Dudáčka se rozprostírá v Píseckých horách, nad osadou zvanou Vohybal, nedaleko hájovny. Lokalita poskytla za doby těžby první ukázky axinitu (ferroaxinitu) v České republice. Lokalita je velice zašlá a aktivita sběratelů je zde zatím nulová. Lom také proslul výskytem granátů - hessonitů.

 

Geologická charakteristika:

      Oblast, ve které nalezneme lom U Dudáčka spadá do přírodního parku Písecké hory s nejvyšším vrcholem Velkým Mehelníkem dosahující nadmořské výšky 632 m.n.m. Tato část moldanubické oblasti Českého masívu je tvořena především silně metamofrovanými horninami prekambrického i paleozoického stáří, intrudované tělesy variských granitoidů (Cícha a Houzar 2009). Písecké okolí náleží především gföhlské moldanubické jednotce s hojnými výskyty serpentinitů, granulitů a zejména také migmatitů, což jsou přeměněné horniny složené z granitové a rulové složky. Většina území Píseckých hor je budována melanokratním granity a křemennými melanokrátními syenity. Stáří těchto hornin se odhaduje na paleozoikum. Jedná se o hlubinné vyvřelé horniny. Místama prochází také i žilný granit a metagranit. Oblast je také bohatá na pegmatity, což jsou vyvřelé horniny, vznikající zbytkovou krystalizací magmatu a jsou uložené většinou v durbachitech a dosahují mocnosti až několik desítek metrů. V širším okolí najdeme také i křemenné žíly, které se táhnou od vesnice Smrkovice, až po Nové Dvory pod Píseckými horami. Směrem na Smrkovice také najdeme čtvrtohorní sedimenty.

Krystal hessonitu - lom U Dodáčka. Velikost x pouze 1 mm. Sběr (2005) a foto D. Šefčík 2016.

Obecný popis a mineralogie:

      Lom U Dudáčka není doposud tolik známá lokalita. Nalezneme ji nedaleko chatové oblasti zvané Vohybal. Přesněji nad touto chatovou oblastí. Lom je přibližně od 2.světový války opuštěn. Byl zde těžen (nejspíš kontaminovaný pegmatit). Tento pegmatit pronikal kalcitické mramory a byl kontaminován z okolních hornin. Zdejší pegmatit byl složen z K-živce, křemene, plagioklasu, diopsidu a vzácně titanit s axinitem. Dnes lom pomalu zarůstá. Jsou zde k vidění obří stěny, ve kterých jsou na některých místech k vidění hessonity. Je to odrůda granátu. Ty se většinou vyskytují jako zrna, vzácně i dokonalé krystaly do 1 cm. Stěna je nedobytná pouhým náčiním. Axinit, jak už bylo zmíněno, zde byl popsán poprvé v Čr. Vyskytoval se v červeno-hnědých exemplářích okolo 2 cm.

 

Možnosti sběru:

    Pracovitý sběratel by zde mohl najít hessonit. Bohužel stěna, ve které se vyskytují zrnka s těmito granáty je strašně tvrdá. Chce to velikého úsilí a štěstí. Axinit v posledních letech zatím nebyl nalezen.

 

Výskyt minerálů:

    - axinit (ferroaxinit), granát (hessonit), diopsid, titanit..

 

Použitá literatura:

    - J.Cícha, M.Novák - Písecké pegmatity - Minerál Speciál 2009, ISSN 1213-0710, str. 18.