Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Pokojovice

     Pokojovice - to je lokalita, kterou by měl navštívit snad každý sběratel minerálů, protože se jedná o jediný výskyt velikých krystalických korundů v Čr !!!!!!!  Korundy jsou většinou modro-šedé, ale také lze objevit i modré odrůdy. Bohužel nejsou průhledné. Tvoří krystaly hexagonální soustavy až několik cm velké. Je to velmi vzácný a tvrdý minerál. Jeho tvrdost je 9. Tento oxid hlinitý můžeme nalézt JZ od obce ve svahu jen pár metru nad místním rybníkem. Zde byl v minulosti otevřen malý lůmek, kde se těžil nejspíš kamen na zpevnění silnic či na místní stavby. Pod tímto lomečkem se kope snad už přes 10 let. Korundy pocházejí ze zdejších živců, ve kterých jsou raritně nalézány. Hojně se vykopávaly volné krystaly. Svah protíná cesta, na které byly také nalezeny korundy. Není zde nutné provozovat usilovné kopání, protože většina krystalů se nacházela mělce pod povrchem - většinou do 0,5 m. Díky tomu je také lokalita značně překopaná a probraná. Podle mě se ale stále nalézt dá. Jinak Pokojovice se rozprostírají západně od Třebíče, kde je popsáno mnoho dalších miner. lokalit. Dnes jsou krystaly korundů velmi ceněné !! Pokud narazíme na takovýto vzorek na burze, tak ho ihned zakupme. Pokojovice jsou lokalitou originální, protože takové veliké a krásné krystaly namodralých korundů opravdu zatím jinde nevykopeme !!! Tak přeji hodně štěstí !! Snad se Vám podaří alespoň malý kousek krystalu vykopat do sbírky..

Obr.: Krásně sytě modrý krystal korundu z Pokojovic právě vyčoštěný. Korundy mají nejlepší barvu hned po vyčištění.  Starší nález. Velikost x 2 cm. Foto D. Šefčík.

Geologický popis lokality a jejího rozsáhlého okolí na Českomoravské vrchovině:

     Českomoravská vrchovina patří spolu se Šumavou k nejstarším pohořím Českého masívu, který je základní stavební jednotkou tohoto území. Za vytvoření zdejších vrchovin a pahorkatin mohlo tzv. Hercynské (Variské) vrásnění, které je datováno nejdříve do období prvohor. Následně doznívalo v druhohorách v triasu. Pod termínem vrásnění si představme různé pohyby (např. příkrovové) či vyzdvihování, díky kterému došlo k hornotvornému procesu. Oblast vrchoviny je vymezena tektonickými liniemi. Jedná se o Přibyslavský hlubinný zlom, Sázavský hlubinný zlom, Třebíčský zlom a Blanickou brázdou. Převážná část území je tvořena především magmatickými a metamorfovanými horninami. Z vyvřelých hornin lze zmínit hojné granity, které se skládají z křemene, živce, slídy a různých tmavých součástí. Jsou různého typu a různé zrnitosti. Jejich stáří se odhaduje na paleozoické. Dále jsou v oblasti časté amfibolity, aplity, ale také i serpentinity. Sedimentární horniny jsou lokalizované v okolí říčních toků nebo v místech, kde původní řeky protékaly. Z přeměněných hornin jsou časté různé ruly - jedná se často o pararuly, které vznikají vysoko-stupňovou metamorfózou sedimentů. Asi nejvýznamnějšími horninami z hlediska mineralogie jsou pegmatity, které jsou velmi vyhledávány již celé staletí. Ty se vyskytují v několika metrech mocných žilách. Někdy i v desítkách metrů. V místech setkání žil, či rozšíření žil, můžeme narazit na dutinové pegmatity obsahující zejména krystaly záhněd, turmalínů či křišťálů. Druhotně poté citrínů, na jejichž vzniku se sešlo mnoho odlišných názorů. Víme jen, že v primárním pegmatitu se často nevyskytují - vyskytují se volně rozptýlené a transportované v okolí pegmatitů. Tyto pegmatity lokalizujeme do podoblasti mezi Velkém Meziříčím a Žďárem nad Sázavou (např. - okolí obce Pikárec, Bobrůvky, Skleného...). Mineralogicky vzácné jsou výskyty lithnných pegmatitů. Těch je zde méně. Obsahují krystaly barevných turmalínů ! Nejčastěji rubelitů, foititů a verdelitů. Charakteristická lokalita lithnných minerálů je Dobrá voda, Řečice, Laštovičky, Pikárec a další. Nesmíme však zapomenout na oblast okolo Golčova Jeníkova, Chřenovic a Ledče nad Sázavou. Zde se vyskytuje i mnoho křemenných žil a různých přeměněných hornin, na které jsou vázané oxidy titanu - rutily, které dokonce krystalizují a volně se nalézají vyorané v ornici. Českomoravská vrchovina je velmi rozlehlá oblast a množství výskytů různých minerálů je nespočetné a opravdu stojí zato ji navštívit.

Obr.: Stav lokality v roce 2017. Nálezy v dnešní době jsou čím dál víc mizivější.  Foto: P. Šefčík.

Šance na nález v Pokojovicích:

     Možnost na nález pořád je. Musíme ale nalézt místečko, kde nebylo tolik kopáno. Těch je zde málo, ale pokud jsme trpělivý a každý vykopaný vzorek kamene pečlivě prozkoumáme, tak určitě narazíme alespoň na malý vzoreček korundu. Já jsem zde byl poprvé v roce 2012. Kopal jsem asi 4 hodiny a nic. Ani střípek. Když jsem končil s kopáním, tak jsem se podíval pečlivě do stěn vykopané díry a co tam nebylo - no korund jak .... Rukou jsem ho vyndal a kochal se snad hodinu.  Je  zde vyfocený. Je to volný zlomek krystalu o velikosti okolo 5 cm. Ten musel být veliký, když byl celý !! Tak hodně trpělivosti a štěstíčka !!!

 

Seznam popsaných minerálů na lokalitě Pokojovice:

     - Korund - (většinou tmavý šedavý, vzácně modrý - neprůhledný a krystalický), živce...

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).

Obr.: Sedím spokojen a v kapse nemám koruny, ale korundy !!!! To je ono !!!! cháá... Kochám se výhledem a říkám si, kde je sakra další korund - chci další, chci větší !!!!

Obr.: Můj nejkrásnější korund co jsem kdy vypreparoval. Jedná se o extrémně výcnou ukázku srůstu šesti krystalů korundu, které jsou luxusně omezené. Velikost vzorku je okolo 7 - 8 cm. Tento vzorek považuji za nejlepší z mé sbírky korundů a musím říct, je chloubou mé sbírky. Vypreparováno 2020. Velmi starý sběr. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Obří korund z Pokojovic, který jsem vypreparovával 3 dny ručně pomocí dlátek a majzlíčků. Velikost krystalu je do 10 cm ! Jedná se opravdu o jeden z největších korundů, co jsem kdy viděl. Navíc je krásně tektonicky porušený, což dělá velmi zajímavý dojem. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Předchozí vzorek ("milované hovado") patřící mezi můj největší korund. Foto a obnažení D. Šefčík.

Obr.: Preparování luxusní srostlice korundu z Pokojovic. Obnažování takových krystalů je žážitek na celý život. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Obnažování (preparace korundu) z Pokojovic o velikosti krystalu okolo 5-6 cm. Foto a práce D. Šefčík.

Obr.: Luxusní soudeček (ne piva) ale krystalu korundu v asociaci s albitem ještě od hlíny. Velikost okolo 5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Co pak to tu Lojzo sakra vylejzá za modrou kundici??? Cháááá - No přece nádherný korund z Pokojovic o velikosti až 5 cm !! Preparování je nesmírná radost, ale i detailní práce, která se bez předchozích zkušeností neobejde. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě obnažený krystal korundu v živci. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Veliké krystaly korundů  na slušné podložce z Pokojovic. Foto a preparace: D. Šefčík.

Obr.: Obnažování (preparace korundu) z Pokojovic o velikosti krystalu okolo 5 cm. Foto a práce D. Šefčík.

Obr.: Obnažování (preparace korundu) z Pokojovic o velikosti krystalů okolo 4 cm. Foto a práce D. Šefčík.

Obr.: Obnažování (preparace korundu) z Pokojovic o velikosti krystalu okolo 4-5 cm. Foto a práce D. Šefčík.

Obr.: Luxusní soudek korundu ještě od hlíny čerstvě po obnažení. Velikost viz okousané nehty ! Starší sběr. Obnažen k světu v roce 2020. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Obnažování (preparace korundu) z Pokojovic o velikosti krystalu okolo 3,5 cm. Foto a práce D. Šefčík.

Obr.: Velmi luxusní ukázka tektonicky porušeného korundu z Pokojovic o velikosti x okolo 2 cm. Starý sběr. vypreparoval jsem ho v roce 2020. Foto a sbírka D. Šefčík.