Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Golčův Jeníkov

    Máme tu další velmi proslavenou lokalitu na Vysočině ! Jedná se o polní výskyty velikých krystalů rutilů. Rutil je oxid titaničitý obsahující 70 - 90 % titanu + Fe. Tvoří krystaly čtverečné soustavy. Ty se často nalézají porušené jako "kolínka". Jako ruda titanu je tento minerál ve světě využívaný do raketoplánů, barev či v medicíně k výrobě náhradních kloubů a v elektrotechnice. Titan má širokou škálu využití. V Čr se však titan netěží a můžeme ho také nalézt i v minerálech, jako je např. ilmenit, anatas, brookit či stuverit. Lokalita Golčův Jeníkov představuje obrovskou oblast výskytů rutilů. O místním výskytu bylo již známo dříve, kdy byly učiněny velmi veliké ukázky rutilů, které přesahovaly 0,5 kg. Také při stavbě zdejší dálnice se narazilo údajně na rutil o váze snad 2 kg !!! Popravdě, rutil je jeden z mých nejoblíbenějších minerálů, který sbírám již od svého dětství ve Zvěroticích u Soběslavi. Při hledání na polích však musíme narazit na flíček, kde je akumulace rutilů vyšší. Toho lze docílit po hluboké orbě, dlouhém chození a velikém dešti. Rutily zde netvoří tak krásné krystaly jako ve Zvěroticích. Jsou nalézány jako úlomky a valouny, avšak větší velikosti. Spolu s rutily se západně od města vyskytují i křišťály (omleté valouny), které se dají fasetově brousit. Také zde byl objevený i pegmatit s granáty. Výskyt kyanitů není vyloučený. Rutily zde vzácně narůstají do křemene, záhnědy, což budí estetický dojem. Sám jsem zde nalezl svůj TOP rutilový nález (viz foto!!! - + příběh nálezu nalezneme níže). Tyto oxidy titanu pocházejí ze zdejších křemenných žil a rul, odkud jsou následně transportovány vodou. Jinak v okolí nalezneme nespočet vesnic kde jsem osobně potvrdil výskyt rutilů. Tak hodně štěstí, pevnou obuv a vyražte po pořádném dešti !!!

Obr.: Můj nejkrásnější nález krystalu rutilu zarostlého do kusové záhnědy od Golčova Jeníkova. Vlastní nález 2013. Velikost krystalu je okolo 5-6 cm. Byl to první kamen co jsem tenkrát náhodně zvedl na prašném a neomytém poli a v ten den už jsem skoro nic nenašel. Byla to ohromná náhoda a štěstí. Od té doby jsem v okolí nic takového mimořádného nenašel. Je to vzorek, kterého si velmi cením !!!!!!

Geologický popis lokality a jejího rozsáhlého okolí na Českomoravské vrchovině:

Českomoravská vrchovina patří spolu se Šumavou k nejstarším pohořím Českého masívu, který je základní stavební jednotkou tohoto území. Za vytvoření zdejších vrchovin a pahorkatin mohlo tzv. Hercynské (Variské) vrásnění, které je datováno nejdříve do období prvohor. Následně doznívalo v druhohorách v triasu. Pod termínem vrásnění si představme různé pohyby (např. příkrovové) či vyzdvihování, díky kterému došlo k hornotvornému procesu. Oblast vrchoviny je vymezena tektonickými liniemi. Jedná se o Přibyslavský hlubinný zlom, Sázavský hlubinný zlom, Třebíčský zlom a Blanickou brázdou. Převážná část území je tvořena především magmatickými a metamorfovanými horninami. Z vyvřelých hornin lze zmínit hojné granity, které se skládají z křemene, živce, slídy a různých tmavých součástí. Jsou různého typu a různé zrnitosti. Jejich stáří se odhaduje na paleozoické. Dále jsou v oblasti časté amfibolity, aplity, ale také i serpentinity. Sedimentární horniny jsou lokalizované v okolí říčních toků nebo v místech, kde původní řeky protékaly. Z přeměněných hornin jsou časté různé ruly - jedná se často o pararuly, které vznikají vysoko-stupňovou metamorfózou sedimentů. Asi nejvýznamnějšími horninami z hlediska mineralogie jsou pegmatity, které jsou velmi vyhledávány již celé staletí. Ty se vyskytují v několika metrech mocných žilách. Někdy i v desítkách metrů. V místech setkání žil, či rozšíření žil, můžeme narazit na dutinové pegmatity obsahující zejména krystaly záhněd, turmalínů či křišťálů. Druhotně poté citrínů, na jejichž vzniku se sešlo mnoho odlišných názorů. Víme jen, že v primárním pegmatitu se často nevyskytují - vyskytují se volně rozptýlené a transportované v okolí pegmatitů. Tyto pegmatity lokalizujeme do podoblasti mezi Velkém Meziříčím a Žďárem nad Sázavou (např. - okolí obce Pikárec, Bobrůvky, Skleného...). Mineralogicky vzácné jsou výskyty lithnných pegmatitů. Těch je zde méně. Obsahují krystaly barevných turmalínů ! Nejčastěji rubelitů, foititů a verdelitů. Charakteristická lokalita lithnných minerálů je Dobrá voda, Řečice, Laštovičky, Pikárec a další. Nesmíme však zapomenout na oblast okolo Golčova Jeníkova, Chřenovic a Ledče nad Sázavou. Zde se vyskytuje i mnoho křemenných žil a různých přeměněných hornin, na které jsou vázané oxidy titanu - rutily, které dokonce krystalizují a volně se nalézají vyorané v ornici. Českomoravská vrchovina je velmi rozlehlá oblast a množství výskytů různých minerálů je nespočetné a opravdu stojí zato ji navštívit.

 

Šance na nález v okolí Golčova Jeníkova:

 

    Šance na nález v okolí určitě je. Nutné je narazit na flíček, kde je akumulace rutilů vyšší. Musíme chodit a chodit. Zejména v západních částech obce, po orbě a vydatném dešti. Pokud zde budeme usilovně chodit od rána do večera jako já, tak něco nalezneme ! Nesmíme to vzdávat a pořád chodit a chodit i přes to, že nic nenalézáme. Rutily se nejhojněji nalézají jako 1-2 cm valounky. My však jdeme po větších, které se dají nalézt o hmotnosti 100-200 g a vzácně i více. Tak hodně štěstí !!

 

!!!! Popis mého TOP rutilového nálezu v GJ !!!!!

    Je tomu už několik let, co jsem v roce 2013 učinil můj osobní top-nález. Bylo to kousek od města Golčův Jeníkov. Domluvil jsem se šutráckým kámošem z Moravy, že vyrazíme na rutily, o kterých jsme se dozvěděli v odborné literatuře. Tak jsme vyrazily vlakem. Pro mě je to poměrně velká dálka z jihu Čech. Vůbec nebyly vhodné podmínky. Nepršelo už 2 týdny, ale my měli takovou euforii, že jsme ty rutily prostě museli najít, i za cenu, že budeme hledat v noci s čelovkama. Naštěstí jsme čelovky nevytahovali. Jdeme po cestě a poté vlezu na jedno suché povláčené pole. Pokračuji v chůzi asi zhruba tak 200 metrů po tomto poli a říkám si, - kurva to nemá cenu - co mi to zase napadlo jet na rutily, když neprší.. ! zatraceně, hlína špinavá, prach v očích, šutry nevidim !.. kopal jsem pak nohou do ornice a poté jsem vzal zhruba 13 cm veliký šutr do ruky. Byl to jediný kámen v okolí, kterým jsem si mohl hodit do dálky v důsledku mého vzteku. JEŠTĚ, ŽE JSEM TEN ŠUTR NEHODIL PRYČ !!!!!!!!!!!!!!!! Lidi !!! Já ho otočil a něco se titanově zalesklo ! Málem jsem se posr..... Normálně to bylo rutilové koleno o velikosti 5-6 cm zarostlé do amorfní záhnědy. Samotný vzorek je obecný křemen a v části kde je rutil, se vytytuje záhněda, což je pro mne úplně nepředstavitelný vzorek. Neprodal bych ho ani za 5000. No koukněte se na fotku. Vyfotil jsem ho z několika úhlů. Je to nádhera. Je to zajímavé, že při prvním vstupu na neznámé pole vezmu do ruky první kamen a on to TOP nález!!! Bylo to štěstí !! Celý den jsem už nic nenašel. Jen úlomky a valouny malých rutilů. Poté jsme jeli další den s Honzou do Chřenovic. Honza tam našel 0,5 metrů od mé stopy půl-kilový rutil, ze kterého jsme se oba velice dlouho spamatovávaly. Byl to rutilový týden, který chci zase zopakovat.. !! Koukněte na fotky.

Obr.: Pohled na předchozí vzorek ze svrchní strany. - Můj nejkrásnější nález krystalu rutilu zarostlého do kusové záhnědy od Golčova Jeníkova. Vlastní nález 2013. Velikost krystalu je okolo 5-6 cm. Byl to první kamen co jsem tenkrát náhodně zvedl na prašném a neomytém poli a v ten den už jsem skoro nic nenašel. Byla to ohromná náhoda a štěstí. Od té doby jsem v okolí nic takového mimořádného nenašel. Je to vzorek, kterého si velmi cením !!!!!!

Seznam popsaných minerálů v blízkém okolí:

     - rutil, křemen - (záhněda, křišťál,..), turmalíny (skoryl..), muskovit, granát, kyanit, slídy a další.

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).