Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Stříbro II.

      Stříbro II. jsem nazval místo, kde se vyskytují krásné zelené krystaly pyromorfitů. Jedná se o polní lokalitu. Samotná důlní činnost je lokalizovaná na jiných místech. O ní si můžeme přečíst v rubrice Stříbro I. Nás však zajímá výskyt zelených pyromorfitů. Je to minerál krystalizující v hexagonální soustavě a zahrnujeme ho mezi fosfáty a arzenáty. Často se vyskytuje v oxidačních ložiskách rud olova, které v sobě také obsahuje. Jedná se o velmi estetický minerál, avšak velmi malých rozměrů.

 

Geologická charakteristika okolí:

      Širší okolí Stříbra je budováno zejména různými silicity, fylitickými břidlicemi a metadrobami. Břidlice a droby jsou horniny sedimentárního původu. Časté jsou různé fylity, což jsou metamorfované horniny,které spadají do proteozoika. V okolí jsou také bazalt, andezitobazalt, což jsou vulkanity proteozoického stáří. Vlastní stříbrské zrudnění je vázáno na sericitické a chloritické fylity. Dále také na lamprofyrů a diabasů. Místami procházejí křemenné žíly, které obsahují mocné žíly a krystaly galenitu a sfaleritu.

 

Obecný popis a mineralogie lokality:

      Lokalita Stříbro II. je situována na poli nedaleko vojenského bunkru nedaleko silnice směřující na Sytno (viz mapka).  Po levé straně této silnice se na polích vyskytují křemeny, jejichž součást je často tvořena malými krystaly zelených pyromorfitů. Nejkrásnější krystaly tohoto minerálu nalezneme v dutinkách křemene, kde tvoří světle zelené srůsty. Vyskytují se okolo 1-5 mm vzácně až po první centimetr. Také se vyskytují na křemenných trhlinách, kde vytvářejí zelené povlaky nevzhledného charakteru.

Obr.: Krystaly pyromorfitu. Velikost x okolo 5 mm. Vlastní nález.                      

Možnosti sběru:

     Na polích v okolí vojenského bunkru lze stále sbírat zelené pyromorfity. Chce to jen vychytat správnou dobu. Ideální po orbě a po vydatných deštích, podobně jako na vltavínových lokalitách. Občas se zadaří a najde se malý krystal pyromorfitu. Ty však nedosahují takových kvalit a rozměrů, jako například v Příbrami. Přesto lokalita stojí zato. Byl jsem zde několikráte a opravu se mi zadařilo a našel jsem krystalky pyromorfitů o velikosti do 1 cm. (viz foto). Tak hodně štěstí !

 

Výskyt minerálů:

    - pyromorfit, křemen,.

 

Použitá literatura:

- čtení z geologických map

- vlastní studium a terénní praxe

Fotografie vzorků: