Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Číhaň

      Číhaň je lokalita velmi proslavená výskytem zelených pyromorfitů. Patří spolu s Příbramí, Stříbrem k nejbohatším a nejkrásnějším výskytům tohoto minerálu v Čr. Pyromorfity zde dosahují max. 0,5 cm krystalů. Nejčastěji se vyskytují jako malé 1-3 mm dlouhé zelené krystaly v limonitizovaných puklinách křemene. Lokalita je dost vysbíraná, ale co se říká - pracovitý sběratel vždy něco najde !

 

Geologická charakteristika lokality:

    Širší okolí Číhaně je budováno zejména vyvřelými horninami. Jedná se zejména o různé žuly a granodiority. Tyto horniny jsou velmi staré a řadíme je do paleozoika. Jinak oblast se rozprostírá na území českého masívu, který je základní stavební jednotkou krystalinika. Časté jsou křemenné žíly, které jsou místama limonitizované a obsahují pukliny s pyromorfity. Rovněž je hojná křemenná brekcie.

Obr.: Krásné zelené paprsky pyromorfitů o velikosti x do 1 mm. Číhaň. Foto: D. Šefčík.

Obecný popis a mineralogie:

     Vlastní lokalita se nachází nedaleko vrchu Skalice (669 m.n.m.) - na jv. svahu, kde byla v minulosti odkryta poloha křemenné žíly, která obsahovala velmi efektivní pyromorfity. Přesněji lokalitu najdeme po levé straně silnice z Horažďovic do Klatov, v místech starého lomu (viz mapka). Místo nalezneme velmi dobře, protože sběratelská aktivita je zde na denním pořádku. Uvidíme zde veliký výkop, kde byla dříve poloha s pyromorfity. Zdejší pyromorfity údajně vznikaly hydrotermálními procesy. Většinou pyromorfit vzniká v asociaci s olovem. Krystaly popsaného minerálu jsou v některých případech i čiré. Nejčastěji jsou však světle zelené, vhodné pro makrofotografování.

 

Šance na nález:

     Hlavní partie polohy s pyromorfitem jsou téměř odtěžené. Abychom učinili skvělý nález, tak se musíme zdržet velmi déle a dejme se na pečlivé rozbíjení křemenů již v přebraném materiálu, jinak to nemá cenu. Je to spíše otázkou náhod. Většinou narazíme na zbytky krystalů, které jsou buď poničené nebo velmi nevzhledné. Ale co se říká - vždycky někde něco číhá !

 

Výskyt minerálů:

    - pyromorfit, křemen, limonit, chalcedonový křemen..

 

Použitá literatura:

- Červený A.: Minerály horního pootaví. Město Horažďovice a Městské muzeum 2012. ISBN 978-80-260-1268-9. str.: 53.

- čtení z geologických map