Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Pancíř

      Tak a máme tu lokalitu na Šumavě. Vrchol Pancíř (1213 m.n.m.) nalezneme přibližně 5 km severo-západně od Železné rudy. Na tomto kopci byly již v polovině 18 stol. nalezeny blankytně modré krystaly kyanitů. Spolu s lokalitou Frymburk je to nejbohatší lokalita výskytu tohoto minerálů v Čr. Kyanit - disten je jeden z hojných minerálů - Pozor - nepleťme si s plynným kyanidem - ten jen je smrtelně jedovatý. Minerál kyanit je složen z křemíku a hliníku. Má charakteristické modré zbarvení, tutíž je sběrateli velmi vyhledávaný jako estetický minerál.

 

Geologická charakteristika:

      Širší okolí Pancíře je budováno zejména metamorfovanými horninami. Asi nejhojnější je pararula, která vzniká metamorfózou sedimentárních hornin. Je to velmi stará hornina - paleozoikum-archaikum. Dále se v okolí vyskytují erlany, což jsou opět přeměněné horniny. Hojné jsou svory, které jsou budovány zejména slídou, křemenem, živcem a na ně jsou právě vázány také modré kyanity, andalusity a další minerály. Mezi vyvřelé horniny patří leukokrátní žilné granity, které v okolí také vystupují. Méně časté jsou křemenné žíly. Ty se však na Pancíři vzácně objevují a obsahují ty nejkrásnější modré kyanity, které se kdy v Čechách vyskytly.

Obr.: Místo s výskytem kyanitů na Pancíři (hned vedle cesty). Vidíme prořezané povraty, čímž se stává lokalita nadějnější. Stav 2010.

Obecný popis a mineralogie Pancíře:

      První známky o výskytu kyanitů spadají do 18. stol. Kyanit je minerál vyskytující se v blankytně modrých barvách.  Je bohatý na hliník a krystalizuje v podélných, zploštělých (trojklonných) krystalech nejčastěji ve svorech a křemenech. Vlastní výskyt tohoto minerálu je situován na jižním a východním svahu tohoto kopce. Lupenité krystaly zde dosahují velkých rozměrů. Mně osobně se povedlo najít krásné modré a dokonce až 5 cm velké lupeny. Popsány jsou však i větší. Nejkrásněji zbarvené krystaly se vyskytují ve křemenných balvanech, které je nutno rozbíjet. Kyanit má svojí typickou "Pancířskou" modř a je velmi vyhledávaný. Mimo něj se zde vyskytují i hnědé andalusity. Dále také granátky, zirkon, ilmenity, staurolity, či malé zrnka rutilů a vzácně byl nalezen i apatit.

 

Šance na nález:

      Nejlepší období hledání kyanitů je po velkých vichřicích. Poté můžeme ve vývratech objevit balvany svorů či křemenů, které mohou obsahovat náznaky kyanitu. Tyto balvany je třeba rozbíjet. Šance na nález je určitě vysoká. Chce to chodit a chodit po svazích tohoto kopce a rozbíjet a rozbíjet šutry. Pozor, velké valouny křemene či svorů jsou velmi tvrdé a proto je třeba si brát na lokalitu pořádný majzlík a palici ! Kyanitům zdar !!

 

Výskyt minerálů:

     - Kyanit, andalusit, staurolit, granátky, křemen, slídy, rutil, ilmenit, apatit, pyrit, zirkon, turmalín...

 

Použitá literatura:

    - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II-. ., Kutná Hora 2003 str. 105-106.

    - čtení z geologických map

 

Obr.: Vývraty jsou ideálním místem možnosti nálezu kyanitů na Pancíři. V pozadí vydíme okolní krajinu Železnorudska.Stav 2010.

Obr.: Čerstvý nález balvanu, který byl plný kyanitů !!!!  Bohužel se mi ho nepodařilo dostat celý ven - díky tehdejší nevybavenosti a krákého času na lokalitě. 2010.