Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY VLTAVÍNŮ > Besednice:

Besednice:

 

        Tak a máme tu nejslavnější lokalitu vltavínů v České republice. Když každý sběratel vltavínů uslyší název obce Besednice, tak velmi zbystří, protože se jedná o výskyt těch nejkrásnějších a nejvíce skulptovaných a také nejdražších vltavínů vůbec. Zdejší vltavíny nedosahují mimořádně obřích rozměrů, ale zato se vyskytují ve velmi rozmanitých tvarech s hluboce skulptovaným povrchem. Vesnička Besednice se rozprostírá přibližně 8-10 km jihozápadním směrem od Trhových Svinů nedaleko Velešína. Blízké okolí obce poskytlo v minulosti velmi mnoho pěkných ukázek vltavínů. Výskyty byly lokalizovány na východní straně obce a na severní straně obce, kde se táhne spoustu dalších miocenních vrstev s vltavíny. Ty pokračují směrem na Ločenice a Nesměň. Nejvýznamnějšími besednickýcmi lokalitami jsou dnes již rekultivované pískovny a "kopálny". Nejznámnější jsou: Cihelna, Ježkovna, Včelín a lokalita U Hájovny. Na lokalitě Cihelna byly vltavíny popsány již v roce 1943 (Pauliš 2003). Lokalita se rozprostírala přibližně 500-800m severně od obce.  Pocházely odsud jedny z nejkrásnějších vltavínů v Čr. Vltavíny z tohoto místa byly uložené ve svrchnomiocénních jílech tzv. dománského souvrství. Tyto jíly obsahují i písčitou složku s úlomky křemene, živce, slíd. Pozor - tyto štěrky nejsou velmi omleté a většina z nich je ostrohranná. To je na rozdíl od jiných jihočeských lokalit (např. Radomilice) velmi pozoruhodné. To nám dává najevo, že Besednické vrstvy neprošly tak dlouhým transportem jako vrstvy poblíž Radomilic či Protivína. Součástí těchto sedimentárních vrstev byl výskyt nádherných vltavínů. Dále rád zmíním Ježkovnu a Včelín. Zde vltavíny pocházejí z vrábečských vrstev miocénního stáří. Vrstva s vltavíny má nažloutlou až narezavělou barvu. Zdejší štěrkové vrstvy s vltavíny dosahovaly v některých místech až 8 m. Nejbohatší sedimenty na vltavíny byly udávány v hloubce okolo 2 a více m. Vltavíny byly světle zelené barvy a  měli dokonalou skulptaci. Dnes je tato  lokalita součástí chráněné památky - Besednické vltavíny. Lokality jsou dnes již všechny zrekultivované. Možnost sběru vltavínů je velmi minimální. Možnost nálezu skrývají okolní pole táhnoucí se na Ločenice a Nesměň. V Besednici byly vykopávány i tzv. zvonivci, které zvoní při vzájemném kontaktu. Když vezmete dva zvonivce a opatrně je o sebe bez poškození cinknete, tak uslyšíme podlouhlý zvonivý tón. Hmotnost vltavínů se nejčastěji pohybovala okolo 3 - 7 g. Besednický vltavín nad 10 g je již dnes velikou raritou. Dříve zde bylo hojně vykopáváno mnoho vltavínů o hmotnosti i okolo 40 - 50 a možná i více. Bohužel tyto lokality jsou dnes minulostí. Na mineralogických burzách si můžeme zakoupit vltavín z Besednice, avšak za nemalou částku. Cena za gram se pohybuje až 3500 Kč. Viděl jsem i vltavín, za který chtěli 6000 za gram !! - Byl to dokonalý ježek, který měl neskutečně hlubokou skulptaci a tvar. Takový jsem od té doby ještě neviděl. Co jinak dodat na závěr. Pokud chceme nalézt Besednicný vltavín, tak Vám řeknu - není to sranda. Díky místním poměrům a zrekultivovaným lokalitám se nám velmi snížila možnost sběru či kopání. Jedinou šancí jsou okolní pole táhnoucí se na Ločenice, kde jsem dříve osobně pár vltavínů našel. Jestli chceme nutně kopat, tak to opravdu nedoporučuji, protože zde hrozí nejenom vysoká pokuta, ale i mnoho dalších problémů - takže je lepší chodit po polích a nebo si vltavín zakoupit na burze minerálů. Bacha na vltavínovou horečku !! 

Obr.: Vltavín z Besednice - velikost okolo 3 cm, váha: 10 g. Starší sběr. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Besedniční ježci mi rozbodávají dlaž a mozoly od cepínu. Jedná se o velmi starší sbery a něco jsem zakoupil i na burze před x lety. Foto: D. Šefčík 2021.

Obr.: Vltavín z Besednice - velikost okolo 4 cm, váha: 12 g. Starší sběr. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Vltavín z Besednice - dokonalá podkova - velikost okolo 3,5 cm, váha: 7,5 g. Starší sběr. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Lechaterit na vltavínu (Jedná se o vyrostlice oxidu křemičitého mezi hlubokou skulptací vltavínu). Lokalita: Besednice. Velikost lechateritu okolo 1 mm. Foto: D. Šefčík 2019.