Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY VLTAVÍNŮ > Ločenice a okolí

Ločenice a okolí

        Tak a máme tu nejbohatší oblast vltavínů v České republice. Jedná se o širší okolí Ločenic. To zahrnuje (okolní pole Chlumské pískovny, Nesměň a sedimenty táhnoucí se na Besednici a okolní obce). Tato vltavínová oblast se rozprostírá jižním směrem od vesničky Ločenice. Samotnou obec nalezneme přibližně 4 km východně od Velešína nedaleko Kaplice a Českých Budějovic. Právě v těchto místech jsou naplavené miocenní sedimenty, které dosahují hloubky až několika metrů. Pod nimi se nalézá původní primární horninový podklad, který je tvořený zejména žulou a rulou. Mezi Ločenicema a Besednicí dominuje hora zvaná Chlumská hora, která dosahuje 655 m.n.m. V její okolí (jižní a západní) se vyskytují vltavínové miocenní vrstvy. Dnes pod Chlumskou horou nalezneme velmi rozsáhlou těžbu vltavínů, kterou provozuje zdejší firma. V blízkosti této pískovny nalezneme mnoho polí, kde jsou stále vltavíny hledány (zejména se jedná o centrální ločenické pole - Marouškovo pole). Přesněji toto pole nalezneme poblíž silnice směřující z Ločenic do Besednice v místech, kde se svažuje pole kousek od pískovny po pravé straně - (viz mapka). Dále se sedimenty táhnou i po levé straně silnice směrem na Nesměň a Besednici, odkud pocházejí vůbec ty nejkrásnější vltavíny co můžete vidět. První zmínky o zdejším výskytu vltavínů spadají do první poloviny 20. stol. Píše se, že v roce 1947 byly okolo Ločenic objeveny krásné vltavíny  - a to zejména okolo bývalé pískovny Cihelna, která je dnes již aplanovaná. Ločenické sedimentární vrstvy jsou velmi písčité a střídají se s jílovitými sedimenty a štěrky. Bohaté vrstvy na vltavíny se nalézaly v hloubce okolo 2-3 m a více. Zásoby vltavínů zde byly odhadovány na vysoké počty. Pro zajímavost  je odhadnuto z celkové plochy 300 000 m čtvrtečních celkem 9 tun vltavínů. Je to pouze jen odhad, který byl údajně zhotoven z tehdejších výzkumů. Jinak se v některých bohatých vrstvách odhaduje okolo 16g/metr krychlový. Díky těmto značně pestrým hodnotám se zde také denně těží. Je zajímavé, že místní firma má schválenou legální těžbu vltavínů. Přitom je dnes vydaný zákon zákazu kopání vltavínů. Je to veliký paradox. NA JEDNÉ STRANĚ MY SBĚRATELÉ KOPEME VLTAVÍNY PRO NAŠÍ RADOST, COŽ JE V ZÁKONU ZAKÁNÁNO - NA DRUHÉ STRANĚ ZDEJŠÍ LEGÁLNÍ TĚŽBA PÍSKŮ ("HLAVNĚ VLTAVÍNŮ") POMOCÍ TĚŽKÉ TECHNIKY JE ZDE POVOLENA.  No peníze dělají divy.  Kolikrát byl i les na některých místech vytěžen a nahrazen těžbou vltavínů. Potom nějaké 5 m dirky po sběratelích jsou bezvýznamné. Co se dá dělat. Je pravda, že po sobě vltavínový kopáči nechávají obří díry, často v nich nechají i bordel, flašky a další věci. Ale je to jen na málo místech v České republice. V místech, kde byly vykopané 5-metrové díry dojde následně k zaplavení těchto děr a poté ke vzniku nových biodiverzit a k osídlení novými druhotnými živočichy, jako je např. mlok, či jiné vzácné druhy. Mohou zde vzniknout různé tůňky či jezírka, které během 50 let zcela zarostou a dají možnost vzniku mokřadního stanoviště. To má za následek vznik nových populací na stanovišti. Na druhé straně původní lesnaté stanoviště zanikne. No pojďme si raději dále podívat o vltavínech z Ločenic. Jejich barva je často krásně lahvově zelená. Občas se však ukáže vzácná barva zvaná - jedovatě zelená (viz foto). Ta je především velmi vyhledávána pro šperkařské a sběratelské činnosti. Velmi ojediněle se zde vyskytly i hnědé vltavíny. Z hlediska morfologického se v Ločenicích vyskytují různé tvary tektitů. Pro nás sběratele jsou velmi poutavé místní kapky, disky, půldisky a rotované "tyčky". Vůbec nejvyhledávanější jsou jezírkové vltavíny a vltavíny tvaru činky. Povrch Ločenických vltavínů je silně skulptovaný a místami připomíná Besednici. Byly nalezeny i vltavíny s dvojtou skulptací (viz foto). Místní vltavíny jsou dost atypické a zkušený vltavínový mazák pozná, že daný vltavín může pocházet z právě této oblasti. Jinak vltavíny jsou sbírány už dlouhé desetiletí a možnost sběru se také velmi zmenšila. Pokud kopeme, tak riskujeme vysoké pokuty. Pokud si je můžeme dovolit, tak proč to nezkusit. Okolní les pískovny je zcela prokopaný. Toto místo bychom mohli nazvat jako Chlum + Malý Chlum - zde jsou více ježaté. Na okolní pole jezdím již od samotného děctví. Jako malý kluk jsem zde hojně nacházel malé ukázky vltavínových kapek. Dokonce jsem jednou našel vltavínovou kapku přímo ve stopě, která byla krásně opršená (viz foto). Bohužel vltavín je z vrchní strany mírně poškozen. Jinak nálezy jsem uskutečnil poblíž pískovny (centrální pole) + okolí. Lokalita je natolik proslavená, že se zde sjíždí lidé nejen z celého kraje, ale i z celé Čr. Kolikrát je to zde jako na hlavní třídě. Proto upozorňuji na velikou trpělivost. Ale i tak se může zadařit ! Jinak zdejší pískovna se stále rozšiřuje směrem na cíp lesa u silnice. Podle mě zde v budoucnu místo pískovny vznikne veliký rybník, kde bude hezké koupání. No uvidíme. Kolikrát se mi stávalo, že jsem přijel na lokalitu a všechna pole byla zarostlá.. No to jsem byl vždycky tam vytočený.. Naštěstí je v širší okolí spousta jiných lokalit, kde se dá stále sbírat. Tak hodně štěstí !!!

Obr.: Vlevo vidíme čerstvý polní nález od Ločenic. Vpravo se nám ukazuje tentýž vzorek po umytí. Vlastní sběr.

Obr.: Krásně zachovala kapka vltavínu. Vlastní nález - pole u Chlumu v Ločenicích.

Obr.:Nádherně skulptovaný vltavín z Ločenických polí, který nalezl vedle mě P. Krejčí. Má okolo 20g. Foto: D. Šefčík 2014.

Obr.: To by jste ani nevěřili, že se takovéto skvosty dají nalézt na poli. Každý by řekl, že jsou kopané - ale nejsou !! - jsou z pole od Chlumské pískovny. Byli jsme zde ve správnou dobu a P. Krejčímu přálo veliké štěstí. Zdejší vltavíny jsou nádherně skulptované. Čerstvé foto umytých vltavínů v kaluži D. Šefčík 2014 - foceno z mobilu.

Obr.: Vltavín z Malého Chlumu. Velikost okolo 4 cm. Sbírka a foto D. Šefčík.

Obr.: No radost pohledět na opláchnutý vltavín v kaluži z předešlé fotografie. Ločenice 2014.

Obr.: Čerstvě nalezený krásně skulptovaný vltavín. Ločenice - centrální pole. Vlastní nález 2013. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Vyčištěný vltavín z předchozí fotografie - focený z druhé strany. Vlastní polní nález. Velikost okolo 2,5 cm. Foto D. Šefčík 2018.

Obr.: Čerstvě umyté luxusní kapky z oblasti Ločenic. Váha veliké kapky přes 15 g. Foto: D. Šefčík. 

Obr.: Veliký vltavín z Chlumu. 36 g. Velikost okolo 5 cm. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Vltavín z Chlumu. Velikost 4 cm. Vlastní nález 2020. Sbírka a foto: D. Šefčík.

Obr.: Vltavínová hokejka (nebo lžíce do polévky) z malého Chlumu. Velikost okolo 6 cm. Sbírka a foto D. Šefčík.

Obr.: Vltavín - půllitr s přeplněnou pěnou. Lokalita: Malý Chlum, Ločenice. Byl krásně vypršený u díry a čekal na mě. Po x hodinách chození okolo děr opravdu bodnul !!! Vlastní nález 2019. Velikost vzorku 2,5 cm.