Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Sobotín - Pffarerb

     Máme tu snad nejproslulejší lokalitu epidotů v Evropě. Nesmíme však zapomenout na výskyt překrásných epidotů v Alpách na Knappenwandu. Lokalita Pfarrerb se proslavila po celém světe výskytem mimořádných krystalů zelených epidotů spolu s albity a prehnity. Skoro v každé sbírce nalezneme aspoň jeden vzoreček z této lokality. Lokalita dnes leží na naučné stezce Maršíkov-Sobotín a také na území CHKO a je chráněná. Kopání je zde zakázáno. To sběratelům ale nevadí, a proto si pojďme povědět něco více o epidotu a o této lokalitě. Epidot je minerál tmavě zelené barvy (křemičitan hlinito-vápenato-železitý), který krystalizuje v podélných jednoklonných krystalech. Minerál se často nachází na puklinách a trhlinách amfibolitů. Jeho krystaly na lokalitě Pfarrerb dosahovaly mimořádně velkých a krásně lesklých krystalů. Jejich velikost se pohybovala až přes 10 cm!!! To byly historické nálezy. Jinak vlastní lokalitu tvoří dnes již velmi zarostlý a částečně zrekultivovaný výkop hned u cesty, který je situovaný přibližně 0,5-0,6 km od Sobotína nedaleko Šumperka. První zmínky o výskytu epidotů na této lokalitě spadají do druhé poloviny 19. stol. V blízkosti naučné stezky bylo kdysi objeveno několik poloh s epidotovými dutiny. Dutin bylo několik typů. Všechny nebyly naprosto stejné. Z Pfarrerbu jsou známé epidotové dutiny s albitem a prehnitem. Dutiny se vyskytovaly na tektonických poruchách místních amfibolitů. Byly vyplněny buď jen epidoty, které narůstaly přímo na tuto horninu a nebo obsahovaly zmíněné albity či prehnity. Ze zajímavosti: nejdelší krystal měřil 14,1 cm a v průměru měl kolem 2-3 cm. Menší krystaly epidotů byly často průhledné a krásně ukončené. Asi nejkrásnější ukázky jsou epidoty v asociaci s albitem či prehnitem a apatitem. Prehnit tvoří malé kulovité agregátky a albit bílé krystaly. Vzácně se vyskytuje i adulár. Na tyto bělavé minerály často nasedají zelené krystaly epidotů, což vytváří neuvěřitelně krásný kontrast mezi nimi. V celosvětových sbírkách se pyšní vzorky z této lokality. Velmi ojedinělý je nález apatitu na epidotu. Lokalita poskytla ještě pár popsaných minerálů, které uvidíme v přiloženém seznamu o pár řádků dole. Jinak pozor - radši ještě jednou připomenu: Lokalita leží přímo na naučné stezce Maršíkov-Sobotín (CHKO) a je chráněná, tak dávejte pozor při sběru epidotů !!

Obr.: Krystaly epidotů ze Sobotína v mé sbírce. Velikost x cca 2 - 3 cm. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality Pffarerb a její širší okolí:

     Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny - gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí!. Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezneme zejména ruly, svory ,které často obsahují staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské parageneze. Nejslavnější lokalitou alpské parageneze je právě tato - Pffarerf - Sobotín. Mimo to jsou Jeseníky proslavené výskytem krásných červených krystalů hessonitu (viz lokalita Žulová a další). Časté jsou také křemenné žíly obsahující krásné krystaly křišťálu, které najdeme na Žulovsku. Vlastní okolí lokality epidotů Pffarerb je budováno hlavně metamorfovanými horninami (ruly, svory, erlany, kvarcity a další. Časté jsou také chloritické břidlice. Okolí je budováno sobotínským masívem obsahující mimo to i pegmatity či chloritické břidlice s magnetity. Alpské žíly s epidotem vznikali metamorfózou chloritických a mastkových břidlic (Nepejchal 1999).

Obr.: Krystal epidotu ze Sobotína. Velikost krystalu do 2 cm. Foto: David Šefčík.

Šance na nález:

    Díky zdejší ochraně lokality je šance na nález velmi mizivá. Je zde přísný zákaz kopání!! Pokud si troufneme, tak je možné, že náhodně v přebraném materiálu nalezneme nějaký volný nádherný krystal epidotu. Dutin ze bylo mnoho, třeba ještě v budoucnu čekají nějaké na objevení. Kdo ví, co je 5-10 metrů hluboko. Každopádně při vydatném dešti lze občas něco malého do sbírky objevit. Jinak v okolí nalezneme spoustu dalších lokalit minerálů - Smrčina, Střelecký důl, Granátovka a další a další.... Tak zdar a třeba se někde potkáme!

 

Seznam popsaných minerálů:

     - epidot, prehnit, albit, adulár, apatit, aktinolit, chabazit, heulandit, stilbit, diopsid, azbest, klinozoisit a další..

 

Použitá literatura:

     - Nepejchal M, Vančura J. Novák M. (1999).: Naleziště epidotů v okolí Sobotína v Hrubém Jeseníku. Grafis s.r.o. Opava. 72 str.

     - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska-. ., Kutná Hora 2001 str. 53-54.

     - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm).

     - čtení z geologických map a vlastní terénní výzkum.

Obr.: Veliký krystal epidotu na podložce. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalu cca 3 cm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Dokonalý krystal epidotů na albitu. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalu do 2 cm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Nádherné krystaly epidotů na albitu o velikosti vzorku 11 * 9 cm. Sobotín, Pfarrerb. Starý sběr. Zakoupeno v Písku na burze za pár tisíc v roce 2023. Sbírka a foto: D. Šefčík. 

Obr.: Krystaly epidotů na podložce. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalů cca 2 cm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Makrofotka krystalu epidotů vyrůstající z krystalu albitu. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalu cca 8 mm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Krystal apatitu vtísněný mezi krystaly epidotů. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalu apatitu cca 7 mm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Dvojčata epidotů o velikosti do 2 cm. Sobotín - Pffarerb. Foto: David Šefčík.

Obr.: Volné krystaly epidotů o velikosti cca 3 cm, které jsem zakoupil v roce 2013 na písecké burze minerálů pouze za 100 Kč. Dnes bych to už bohužel nesehnal za tak nízkou cenu. To bych přidal minimálně nulu. Sobotín - Pffarerb. Velikost krystalu cca 3 cm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Veliký krystal epidotu na podložce s bílými krystaly apatitů. Velikost apatitů cca 8 mm a velikost krystalu epidotu do 3 cm. Sobotín - Pffarerb. Foto: David Šefčík.