Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Zlatý Chlum u Jeseníka

       Máme tu lokalitu překrásných krystalů lesklých granátů - almandinů. Ty se vyskytují ve zdejších svorech a dosahují velikosti okolo 1 cm. Jejich krásný lesk upoutal velkou pozornost a lokalita byla v poslední době často navštěvována. Kopec Zlatý Chlum nalezneme přibližně 1-2 km severo-východně od městečka Jeseník v pohoří Hrubého Jeseníku nedaleko Šumperka. Kóta Zlatý chlum má nadmořskou výšku 875 m.n.m. Tento vrch je z části poddolovaný. První zmínky o těžbě zlata spadají až do 13. stol. Těžba probíhala také i ve středověku a dokonce také pak i v 19. stol. Vytěžilo se zde velká množství zlata. V literatuře se píše, že celková produkce se pohybovala okolo 800 kg zlata za tuto celou dobu. A velké zásoby zlata tu ještě jsou. Podle mě se v budoucnu ještě těžba někdy obnoví - ale kdo ví... Zlato je zde obsaženo ve zlatorudných křemenných žilách, které dosahují značných rozměrů. Je zde několik zašlých štol, kde probíhala těžba. Tyto zbytky nalezneme na západním svahu tohoto kopce, kam nás dovede žlutá turistická trasa od Jeseníku. Zde také nalezneme odvaly, kde se vyskytují svory s granáty. Pokud najdeme dobrý flíček a kopneme zde, tak je velká naděje na úspěch. Granáty (almandiny) jsou opravdu krásné. Pokud půjdeme po zlatu, tak bychom museli se dostat do podzemí a nebo rozbíjet křemeny na okolních haldách, ale to je velmi pracné a navíc dost vysbírané. Jedině vzít pánev a zkusit okolní potoky. Jinak zlatorudný křemen obsahoval kromě zlata pyrit, chalkopyrit, makrazit, pyrrhotin a další kovové minerály. Jinak lze ve svorech vzácně objevit i staurolity, kyanity a další.... V okolí nalezneme spoustu dalších lokalit minerálů, takže neváhejme to tu projet celé a určitě se naskytne štěstí na nález. Pozor, chce to však pořádně kopat a ne jen paběrkovat.

Obr.: Velmi zajímavé seskupení almandinů ze Zlatého Chlumu. jako kdyby borci stáli za sebou v řadách a čekali, kdo první vypadne ven. Velikost krystalů 1 cm. Foto: David Šefčík 2019.

Geologický popis lokality Zlatý Chlum a jeho širšího okolí:

       Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny - gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí!. Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezneme zejména ruly, svory, které často obsahují i staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské parageneze. Musím zmínit zejména výskyt epidotů, které dosáhly světových kvalit - viz. lokalita v rubrice vlevo - Pffarerb. Jinak okolí Zlatého Chlumu budují podklad často biotitické ruly, svory, kvarcity a krystalické břidlice, kterými v některých místech pronikají zlatorudné křemenné žíly.

 

Šance na nález:

      Granáty ve svorech můžeme i dnes nalézt. Pokud ale cheme sbírkové ukázky, tak si musíme nechat více času a natrefit na flek, kde je jich větší koncentrace a kopat ! Chce to chodit po starých haldovinách a dělat sondy a třeba se někomu něco zaštěstí. Občas je to nepředstavitelná pakárna. Ale když natrefíme - tak to stojí zato..

 

Seznam popsaných minerálů v pegmatitu Scheibengraben:

     - granát - almandin, zlato, křemeny, pyrrhotin, pyrit, chalkpyrit. staurolit, kyanit, andalusit, markazit, tetradymit, galenit, zirkon, titanit, ilmenit, chlorit a mnoho dalších, které byly součástí těžby.

 

Použitá literatura:

     - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm).

     - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska-. ., Kutná Hora 2001 str. 67-68.

     - čtení z geologických map

Obr.: Krásné krystaly almandinů ze Zlatého Chlumu. Tento vzorek jsem asi x hodin preparoval ,aby byly krystaly takto krásně vidět. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Almandiny ze Zlatého Chlumu. Typická ukázka. Velikost krystalů okolo 1 cm. Foto: D. Šefčík.