Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Maršíkov - Střelecký důl

      Tak a máme tu jednu z nejproslulejších lokalit v Jeseníkách. Jedná se o starý opuštěný lom, kde se zhruba před sto lety těžil živec. Lokalita proslula výskytem mimořádně exkluzivních krystalů berylu. Ty se vyskytovaly až 10 cm velikosti. Co je však poutavější, tak to je výskyt namodralé odrůdy berylu - akvamarínu. Ten se zde stále dá nacházet. Tyto krystaly měli jemně namodralý nádech. Lokalita je z mineralogického hlediska poměrně pestrá a stojí zato se na  ní dojet podívat. Pegmatit byl objeven údajně v roce 1911 panem F Kretschmerem a Neuwirthem.

      Lokalita Střelecký důl, také nazývána Scheibengraben, se nachází nad Malebnou vesničkou Maršíkov. Starý lom nalezneme v oplocené oboře, kterou lokalizujeme vedle silnice (vlevo) od Sobotína směrem na Vernířovice (viz mapka). Do obory vlezeme u vchodu po žebříku a jdeme kousek po cestě. Dáme se doleva a následně stoupáme vzhůru. Jdeme kousek od plotu. Důležitým místem pro odbočení vpravo je bod, kde se plot přibližuje k potoku a zatáčí. Je tu takové nenápadné rozcestí. Dáme se trochu doprava a tomto svahu bychom měli nalézt zmíněný starý opuštěný lom. Pokud by někdo zabloudil, což se mi jednou stalo, tak mě neváhejte kontaktovat a rád poradím. Lze se snadno zabloudit. Jinak lom se nalézá ve svahu hory zvané Rudná dosahující nadmořské výšky až 906 metrů ! To víte, Jeseníky.

      Mocnost zdejšího pegmatitu přesahovala 10 metrů. Živec a beryl se těžil ze začátku povrchově, následně podpovrchově. Je zde zachovalá podzemní dobývka. Nejedná se o příliš velký lom, avšak materiálu kolem něj naznačuje, že se zde těžilo velmi dlouhou dobu. Okolí lomu je již dnes velmi zarostlé a pokrývají ho zejména břízy. Z mineralogického hlediska je zde nejvýznamnější výskyt berylů a akvamarínů. Beryly byly velmi hojné. Akvamaríny byly vzácnější a dosahovaly pár cm. Jejich barva se stala mezi sběrateli natolik atraktivní, že se zde kope necelý 100 let a stále se nalézá ! Je to droga. Akvamaríny se často nalézají v cukrovém albitu, který také často obsahuje granátky - spessartiny. Často se vyskytují milimetrových velikostí a velmi ojediněle i více. Mně se osobně povedl nález (2016) spessartinu o velikosti 1 cm !! - viz fotka. Velmi vzácně se vyskytli nazelenalé gahnity o velikosti prvních mm. Pseudomorfózou berylu vznikaly vzácně druhotné bertrandity. Dále pegmatit obsahoval klasickou mineralizaci, jako je krystal křemene - křišťálu, cleavelandit, muskovity, skoryl a další. Z těch tzv. šutráckých miniatur se zde vyskytují i bavenity, zirkony, milarity, collumbity a raritně i topaz. Lokalita je proslavená po celé Evropě a také značně překopaná. Ale - stále se nachází !!!

Obr.: Pro tuto lokalitu velmi vyjíměčný nález velkých krystalů spessartinů v živci. Velikost největšího krystalu je 0,8 cm !! Vlastní nález 2016. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a její okolí:

      Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny - gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí. Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezeneme zejména ruly, svory ,které často obsahují staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské parageneze. Musím zmínit zejména výskyt epidotů, které dosáhly světových kvalit - viz. lokalita v rubrice vlevo - Pffarerb,.. Mimo to jsou Jeseníky proslavené výskytem krásných červených krystalů hessonitu (viz lokalita Žulová a další). Časté jsou také křemenné žíly obsahující krásné krystaly křišťálu, které najdeme na Žulovsku. Vlastní pegmatit Maršíkov (Scheibengraben) je uložen v rulách a skládá se z písmenkového, blokového a metasomatického pegmatitu + cukrový albit, ve které jsou právě ty parádní akvamaríny!  Některé krystaly akvamarínu jsou brousitelné kvality. To jsou většinou jen ty malé, zato nádherné !!

Obr.: Luxusní ukázka několika krystalů téměř čistých akvamarínů z Maršíkova. Starší sběr. Velikost krystalů do 2 cm. Vzorek okolo 10 cm. Foto: D. Šefčík.

Šance na nález:

      Na lokalitě se kope přes sto let. Je zajímavé, ale stále se nachází. V nedávné době (2014-16) jsem viděl exklusivní vykopané ukázky berylů a akvamarínů. Já jsem zde byl osobně v roce 2016, kdy se mi podařilo za den vykopat asi 6 berylů, z toho pár akvamarínů - viz fotky. A zrovna v ten den jsem vykopal mimořádný krystal spessartinu. Když jsem vzorek vytáhl, tak spessartin součástí velikého živce. - No a teď mějte odvahu udělat formát sbírkového kusu. Tak jsem opatrně krystal vysekl spolu s 5 cm živcem a byl jsem tak šťastný, že jsem kopal snad až do tmy. Bohužel se při zpáteční cestě největší krystal rozpadl. Po úpravě a precizním preparování vzorku se odhalil další krystal asi o 5 mm menší (viz foto). Koukněte, je to nádhera!!! Takže stále se dá nacházet. Podmínkou nálezu je se dostat do co nejhlubších vrstev a roztloukat vše podezřelé - zejména cukrové albity. Jinak v okolí je spoustu dalších lokalit, takže každý šutrák si zde přijde na své. Tak berylům zdar !!! Klidně mi pošlete fotky nálezů. Rád se pokochám.

 

Seznam popsaných minerálů v pegmatitu Scheibengraben:

     - beryl - akvamarín, křemen, granáty - spessartin, zirkon, gahnit, bertrandit, bavenit, muskovit, skoryl, triplit, topaz, limonit, collumbit, bismit, adulár a další...

 

Použitá literatura:

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm).

    - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska-. ., Kutná Hora 2001 str. 58-59.

    - čtení z geologických map + vlastní terénní výzkumy.

 

Obr.: Akvamarín a na něm narostlý (? - minerál) o velikosti okolo 1 cm. Vlastní nález 2016. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvý nález krystalu berylu v živci. Radost pohlědět !!! Foto z mobilu (Šefčík 2016).

Obr.: V takto zdevastované lokalitě jsem se musel vyfotit. Vypadá to jako kdybych stál v kráteru po letecké pumě. Materiál byl v některých místech značně opršený a podařilo se mi najít pár akvamarínů. Foto. M. Davidová 2016.

Obr.: Místí pivo je skvělé !!

Obr.: Čerstvý nález malého čistého akvamarínu. Foto: D. Šefčík 2016.

Obr.:  Pěkná ukázka berylových sourozenců z Maršíkova. Starý sběr. Velikost krystalů cca 2,5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.:  Předchozí vzorek - avšak z druhé strany. A co tam nevidíme - no přece akvamarín !!! Krystal do 2 cm.