Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Sobotín - Granátová skála

        Máme tu lokalitu krásných granátu v Jeseníkách. Jedná se o státem chráněnou lokalitu, takže musíme dávat pozor. Pod touto skálou můžeme jít po naučné stezce Sobotín-Maršíkov, kde narazíme na další významné lokality. Granátová skála se rozprostírá na kopci hned nad nádražím v Sobotíně nedaleko Šumperka. Dojdeme k ní po zelené turistické trase. Před skalnatým útvarem uvidíme ceduli s charakteristikou lokality. My však chceme nalézt granáty. To musíme však projít okolo skály a v blízkém okolí, zejména ve svahu a nad skálou lze vykopat svory obsahující almandin-spessartiny (granáty). Ve svorech je granátů velmi mnoho a pokud chceme sbírkový kus, tak je potřebné následně svor preparovat, aby bylo vidět co nejvíce granátů na podložce. Velikost granátů je častá okolo 0,5 - 1 cm. Velmi vzácně se vyskytují více. V literaturách je uváděno, že kdysi se vyskytovaly až 4 cm krystaly. Jinak se zde dále vyskytují krystalky rutilů, které najdeme ve kvarcitech. Ty dosahují 1 cm. Popsaná je také fuschit a staurolit.

Obr.: Pohled na cháněný masív Granátové skály. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a její okolí:

       Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny - gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí!. Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezneme zejména ruly, svory ,které často obsahují staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské parageneze. Musím zmínit zejména výskyt epidotů, které dosáhly světových kvalit - viz. lokalita v rubrice vlevo - Pffarerb,.. Mimo to jsou Jeseníky proslavené výskytem krásných červených krystalů hessonitu (viz lokalita Žulová a další). Časté jsou také křemenné žíly obsahující krásné krystaly křišťálu, které najdeme na Žulovsku. Vlastní lokalita Granátová skála je tvořena zejména různými svory a kvarcity.

Šance na nález:

      Lokalita je stále nadějná. Chce to však narazit na správné místo, kde svory obsahují granáty. Ne v každém svoru je nalezneme ! Je třeba projít okolní svahy skály. Mne se zde povedlo narazit na flek, kde někdo usilovně kopal. Nalezl jsem zde veliké bloky svorů, které byly plné granátků. Jejich velikost je 0,5 - 1 cm. Lokalita leží ve velmi prudkém terénu, tak doporučuji pořádnou kotníkovou obuv. Jinak je místo dobře přístupné a od nádraží je jen velmi kousek vzdálené. Sebou si určitě nezapomeňte vzít pořádné kladívko a majzlík a krosnu na vzorky.

 

Seznam popsaných minerálů na Granátové skále u Sobotína:

    - granáty (almandin-spesartiny), slídy, rutil, staurolit.

 

Použitá literatura:

   - čtení z geologických map

   - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm).

 

Obr.: Cedule s informacemi o Granátové skále a za ní vzádu vlastní granátový masív. Foto z mobilu 2016.

Obr.: Preparování nalezených almandinů. Vzorek má cca 20 cm. Vlastní nález 2016.

Obr.: Krystaly almandinů z Granátové skály. Získáno darem. Velikost krystalů 1,5 cm. Foto: David Šefčík.

Obr.: Krystal almandinů z Granátové skály o velikosti 1,2 cm. Detail vzorku z předchozí fotografie. Foto: Šefčík.