Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek s píseckým skorylem.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2022.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Ludvíkov pod Pradědem

      Tak máme tu další výskyt zajímavých minerálů v Jeseníkách. Tato lokalita není tak proslavená, jako například Maršíkov či Žulová, ale skrývá velmi pozoruhodnou mineralizaci. Zejména minerály měděných rud. Asi nejvýznamnější jsou jehličkovité krystaly zeleného malachitu, které se často vyskytovaly v dutinkách zdejšího křemene. Součástí malachitů byly zelené brochantity, jejichž krystaly měly okolo 1 - 2 mm. Často se zde vyskytoval limonit se kterým byla spojena další vzácná mineralizace, jako je např. azurit, chalkopyrit, chryzokol. Lokalita poskytla mnoho druhotných minerálů. Ty se zde vyskytovali velmi často. Také se zde vyskytovala ryzí měď, která byla také předmětem dřívější těžby. Jinak první známky o těžbě Cu-rud pocházejí někdy z první poloviny 20. stol. Následně také kolem 1. světové války a také nejspíše kolem 50. let. Zrudnění bylo vázáno na křemenné žíly, které dosahovaly až 600 metrů (Pauliš 2001).

     Jinak lokalita starých důlních pozůstatků a okolních hald, kde byla popsána vzácná mineralizace, se vyskytuje nedaleko silnice z Vrbna do Karlovy Studánky. Z této silnice odbočuje cesta vlevo a nad ní se vyskytují zdejší haldy a táhnou se až do údolí. Místo je vhodné pro mineralogy, kteří mají rádi mikrosvět, protože jehličkové krystaly malachitu a dalších zdejších minerálů, jsou pod lupou velikým zážitkem. Jinak na lokalitě se vyskytuje celá řada druhotných rudních minerálů - ty jsou zde zmíněné v seznamů výskytu minerálů. V okolí nalezneme spoustu jiných lokalit, které stojí zato navštívit.

Obr.: Malachitový "pařez" o velikosti 11 mm. Ludvíkov pod Pradědem. Historický vzorek. Foto: D. Šefčík 2019.

Geologický popis lokality a její okolí:

     Celé pohoří Jeseníků má přes 20 vrcholů, které dosahují nad 1300 m.n.m. Hlavní geologický podklad Hrubého Jeseníku je tvořený tzv. silesikem. V dlouhé historii vytváření silesiky docházelo k několika přesunům horninového prostředí. Je tvořeno zejména rulou, což je metamorfovaná hornina. Silesikum je tvořeno dvěma základními klenby. Je to Keprnická + Jesenská klenba. Dále zde vystupují různé erlany a svory. Toto jsou velmi staré horniny, které často obsahují vzácnou mineralizaci, jako třeba granáty (almandiny), staurolity a mnoho dalších. Z mladších hornin budujících Hrubý Jeseník je nutno neopominout fylity a kvarcity. Najdeme zde také hlubinné vyvřelé horniny - gabra. Horninový podklad Jeseníků je velmi pestrý. Z geomorfologického hlediska zde nalezneme několik zajímavých krajinných útvarů, které člověka velmi upoutají takovým způsobem, že vezme ihned foťák a fotí a fotí a fotí!. Mohu dát příklad vrchu, kde vystupuje skalní podklad mezi horským travnatým terénem. Tento vrch se nazývá Keprník. V jeho okolí nalezneme zejména ruly, svory ,které často obsahují staurolity. V Jeseníkách nalezneme také minerály alpské parageneze. Musím zmínit zejména výskyt epidotů, které dosáhly světových kvalit - viz. lokalita v rubrice vlevo - Pffarerb,.. Mimo to jsou Jeseníky proslavené výskytem krásných červených krystalů hessonitu (viz lokalita Žulová a další). Časté jsou také křemenné žíly obsahující krásné krystaly křišťálu, které najdeme na Žulovsku. Vlastní křemenné žíly s Cu mineralizací v Ludvíkově jsou uložené zejména v rulách, což jsou metamorfované horniny. Lokalita se nalézá nedaleko nejvyššího bodu v Jeseníkách - Praděd, odkud je nádherný výhled na okolní kraji se spousty lokality.

 

Šance na nález na okolních haldách v Ludvíkově !! :

    Na lokalitě můžeme ojediněle nalézt především zmíněný malachit a vzácně brochantit. Jinak hojný je limonit. Pokud chceme něco pěkného nalézt, tak je třeba se obrnit trpělivostí a řádně kopat a rozbíjet všechny možné podezřelé vzorky křemenů. Třeba se zaštěstí a najde se nějaká dutinky a krystalem zelených malachitů. Jinak v okolí je popsáno mnoho dalších lokalit, takže jsme v naprostém mineralogickém ráji - v Jeseníkách.

 

Seznam popsaných minerálů:

     - malachit, brochantit, limonit, křemen pyrit, chalkopyrit, ilmenity, chlorit, chalkozín, epidot, měď, kuprit, zlato, pyroluzit, siderit, tenorit, chryzokol, galenit a mnoho dalších potvůrek..

 

Použitá literatura:

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm).

    - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska-. ., Kutná Hora 2001 str. 89-90.

    - čtení z geologických map + vlastní terénní výzkum.

Obr.: Malachitový "pařez" rostoucí na křemeni o velikosti 11 mm. Foto: David Šefčík 2019.

Obr.: Malachitový "pařez" z předešlé fotografie z jiného úhlu k pochochání. Foto: David Šefčík 2019.

Obr.: Dutinka s krystaly malachitů. Velikost dutinky 14 mm. Foto: David Šefčík 2019.