Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Středočeský > Vinařiská Hora u Kladna

Vinařiská Hora u Kladna

      Vinařickou horu tvoří několik zašlých kamenolomů, kde se dříve těžil nefelinit. Rozprostírá se zhruba 5 km severně od Kladna. Jedná se o lokalitu velmi vzácných zeolitů, které se proslavily svojí vyjímečnou barvou. Jejich velikost nebyla značná, avšak jejich dokonalost krystalické soustavy malou velikost nahradila. Nejvyhledávanější je zeolit zvaný paulingit, který se zde stále dá najít. Dále je zde hojný phillipsit a jehličkovitý aragonit, natrolit a mnoho dalších, o kterých si řekneme v následujících odstavcích.

 

Geologická charakteristika okolí:

      Širší okolí Vinařic je budováno sedimentárními horninami. Hojné jsou písčité slínovce až jílovce, které jsou místy silicifikované. Ty jsou často nazývány jako opuky. Dále je okolí budováno různými tufy, brekciemi a často i pískovcemi. Vlastní Vinařická hora je stratovulkánem ze třetihor. Buduje jí zejména nefelinit, který bývá silně pórovitý. Jedná se o hlubinnou vyvřelou horninu, která je složena z nefelínu a klinopyroxenu. Jsou tmavé barvy. V těchto horninách se vyskytuje mnoho vzácných zeolitů. Častá jsou i pyroklastika. Tyto horniny často obsahují příměs olivínu.

Obr.: Vinařický lom. Stav 2015. Foto: D. Šefčík.

Obecný popis a mineralogie lokality

      Lokalitou je zašlý, ale zato velmi rozsáhlý lom. Hornina nefelinit nám poskytuje mnoho vzácných minerálů. Ty se vyskytují v pórech o velikosti 0,5 - 1 cm. Tyto horniny se zde v minulosti také težily jako drcený štěrk. Vinařická hora má nadmořskou výšku 413 m.n.m. Dostaneme k lomu autem. Lokalita je velmi dobře přístupná. Dnes poměrně vyhledávaným minerálem je tzv. paulingit. Jedná se o zeolit, který je zde často žlutavě, až hnědavě zbarvený. Vyskytuje se o velikostech okolo 1 mm, vzácně i více. Pod lupou má krásnou barvu a jeho krystaly se na slunci velmi blýskají. Je to velmi vhodný materiál pro makrofotky. V dutinách se dále hojně vyskytovaly světle zbarvené thomsonity o velikosti až několik cm. Paulingit často doprovází žlutý phillipsit. Jehličky aragonitu zde krystalizují do malých dutinek a jsou světle zbarvené. Velmi vzácným zeolitem je gismondin, který byl dříve popsán.

Obr.: Čerstvý nýlez krystalu paulingitu. Vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Možnosti sběru minerálů:

      Jak už jsem psal v popisu, tak lokalita je dobře přístupná. Narazit na paulingit či phillipsit stále můžeme. Chce to je najít správný flek. Je nutné se soustředit na horniny, které mají v sobě póry - dutiny, ve kterých se tyto zeolity vyskytují. Ne však ve všech dutinách je budeme nacházet ! Je to velmi o štěstí. Poprvé jsem zde byl v roce 2015 a kolega mi ukázal jednu polohu, kde jsme našli každý aspoň 5 krásných vzorků paulingitů a phillipsitů. Na aragonit zle při troše štěstí také narazit. Ostatní popsané minerály se  dnes dají najít velmi ojediněle, ale nevylučuju nález. Vždycky se někdo najde, kdo má takové štěstí, že na lokalitě najde téměř se nevyskytující mineerál. Pozor - pokud pojedeme ve 30 °C horku, tak zdejší rozpálená hornina z nás udělá nepředstavitelně opekle-zpečený špekáčky ! Paulingitům zdar !

 

Výskyt minerálů:

    - paulingit, phillipsit, thomsonit, aragonit, stilbit, chabazit, kalcit, nefelin, natrolit, heulandit, chlorit, siderit a další...

 

Použitá literatura:

   - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. ., Kutná Hora 2000 str. 84-85.

    - čtení z geologických map

 

Fotografie vzorků: