Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Třenice

      Tak a máme tu velmi proslulou lokalitu s výskytem fosfátů. Jedná se spolu s lokalitou Mílina k nejvýznamnějším výskytům wavelitů v České republice. Wavelit je fosfát, tvořící kulovité paprsčité agregáty zelené, žluté a velmi vzácně i modré barvy. Vyskytuje se nejčastěji na puklinách a trhlinách drob. Sluníčka wavelitů jsou velmi vyhledávána sběrateli, protože se jedná o velmi estetický minerál. Lokalitu Třenice nalezneme velmi blízko od vesnice Třenice. Vlastní výkop je situován v zašlém lomu východně od obce.

 

Geologická charakteristika okolí:

      Širší okolí obce Třenic je budováno několika souvrstvím. Jedná se o tzv. Třenické souvrství, Mílinské souvrství a Klabavské souvrství. Nás však zajímá Třenické souvrství, které je budováno sedimentární horninou zvanou droba. Droby jsou usazené horniny, které vznikají sedimentací různých písků. Jsou tvořeny jílovými minerály a pískovcem (zrna živce, křemene...). Často vznikají v mořském prostředí. Na puklinách, trhlinách a dutinách těchto hornin často vznikají fosfátové minerály (v místech výskytu fosfátových kapslí-schránek). Stáří těchto hornin se odhaduje na období ordovik - součástí paleozoika. Okolí Třenic je také budováno jílovitými břidlicemi, pískovcemi a různými dalšími sedimentárními horninami.

Obr.: Detail krásných paprsků wavelitů do 1 cm. Okoli nich jsou několikamilimetrové kuličky neporušených wavelitů. Vlastní nález a foto.

Obecný popis lokality:

      V zašlém lomu východně od obce je několik výchozů s fosfátovými minerály. V některých výkopech lze při dobývání narazit na pukliny v sedimentárních horninách - drobách, které často obsahují sluníčka nazelenalých či žlutavých wavelitů. Sluníčka mohou pokrývat trhliny o značně velkých rozměrech (sám jsem narazil na 0,5 m mocnou plochu s wavelitem). Velmi vyhledávané jsou zachovalé neporušené kuličky wavelitů, na které můžeme narazit v dutinách zmíněných drob. Ty však nejsou natolik estetické, jako ty porušené paprsčité. Wavelit zde byl popsán v 19. stol. Často se s ním vyskytuje v milimetrových agregátech žlutavý až hnědavý fosfát kakoxen. Dále lze narazit na kulovité ukázky nazelenalých variscitů a na strengit. Tyto ukázky jsou v milimetrových velikostech.

Obr.: Veliké množství paprsků wavelitů ze Třenic. Velikost paprsků okolo 1,5 cm. Vlastní nález a foto.

Možnosti sběru na lokalitě Třenice:

      Pokud sběratel trefí dobré místo na výkop, tak při pečlivém kopání a odštěpování drob, určitě narazí na sluníčka žlutavých a zelenavých wavelitů. Na puklinách můžeme narazit také na kakoxen či strengit a variscit. Vše se jedná o fosfátové minerály, které se mohou vyskytovat všechny pohromadě a mohou vytvářet různé barevné spektra vhodná pro makrofotografování. Lokalita je nadějná, avšak dnes je rapidně navštěvována a materiálu stále a stále ubývá. Každopádně okolí lomu může poskytovat podobnou mineralizaci. Wavelitovému lovu zdar !

 

Výskyt minerálů:

    - wavelit, variscit, strengit, kakoxen, hematit, pyrit...

 

Použitá literatura:

    - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II ., Kutná Hora 2003 str. 73-74.

    - čtení z geologických map.

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Veliké množství paprsků wavelitů ze Třenic. Velikost paprsků okolo 1,5 cm. Vlastní nález a foto.

Obr.: Obnažená stěna plná wavelitových paprsků. Velikost plotny okolo 30 cm. Foto D. Šefčík 2014.

Obr.: Obnažená stěna plná wavelitových paprsků. Velikost plotny okolo 30 cm. Foto D. Šefčík 2014.

Obr.: Vykutaný kus horniny s estetickými paprsky wavelitů. Velikost vzorku je 20 x 9 cm. Vlastní nález 2014.