Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Ústecký > Mariánská skála

Mariánská skála

       Mariánská skála - hned jak uslyšíme tento název, tak určitě každém sběrateli se před očima ukážou krásné krystaly natrolitů, apofylitů a dalších minerálů. Jedná se o činný kamenolom, kde se těží vyvřelé horniny - trachyty, které jsou šedavého vhledu. Dále se zde také vyskytují znělce a slínovce. Lom byl založen někdy na začátku 20. stol. a dodnes se stále těží.  Nalezneme ho na kraji města Ústí na Labem - na jeho východní straně. Ke vstupu je nutné povolení. Lom je velmi hluboký a rozlehlý. Ve spodních partiích se často vyskytují trachyty s dutinkami, které obsahují často natrolity. Ten krystalizuje v jehličkovitých tenkých často světlých krystalech pokrývající stěny dutinek. Jinak pak se zde také vyskytuje natrolit růžový, který krystalizuje v menších jehličkách a je velmi estetický. Jedná se o hlinitokřemičitan sodíku a je jedním z nejčastěji se vyskytujících zeolitů. Na této lokalitě často narůstají apofylity právě na tyto růžové natrolity, což budí dojem zajímavého kontrastu. Velikost natrolitů je okolo pár mm, někdy i více - až 1 cm krystaly. Apofility jsou menších rozměrů. Dále se v dutinkách vyskytuje anaclim, kalcit, thomsonit a malé drůzičky aragonitů. Raritně se objeví i fluority , hyality a další minerály (viz seznam dole). Zdejší trachyty jsou velmi ostré a je třeba dbát bezpečnosti. Helma, kalhoty a rukavice jsou velmi nutné. Tak hodně štěstí na lokalitě !!

Obr.: Agregáty oranžového natrolitu z Mariánské skály. Velikost agregátů okolo 1 - 1,5 cm. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a širšího okolí:

        Převážná část kraje je tvořena horninami krušnohorského krystalinika. To jsou především různé metamorfované horniny - např. ruly. Hojnější jsou však různé magmatity. Časté jsou čediče, fonolity, tefrity a trachyty. Trachyty jsou významné z hlediska výskytu vzácných zeolitů. Například se jedná o apofilit, natrolit a mnoho dalších minerálů, které se vyskytují v pórech - dutinkách trachytů - viz lokalita Mariánská skála. Území pokrývají dost často sedimenty. To je zásadně zmíněné hnědé uhlí. Dále jsou zastoupeny sedimenty jako např. vápencové spraše, sprašové hlíny a mnoho dalších. Tyto sedimenty často obsahují různé fosílie. Z fosilií je nutno neopominout výskyt různých zkamenělých listů stromů, kapradin a keřů. Ty najdeme hojně v dolech Bílina. Je zajímavé, že některé zkamenělé listy patří tropickým druhům rostlin - to dokládá, že kdysi tu bylo velmi teplejší klima. Pro nás mineralogy je nejvýznamnější oblast Českého středohoří, kde se nalézá právě tato lokalita aragonitů. Je to pohoří sopečného původu, které se utvářelo již v třetihorách vulkanickou činností. Vznikly zde charakteristické kopce kuželovitého tvaru, které tvoří různé hřbety či samostatné kužely. Tyto kopce jsou velmi atraktivní z hlediska návštěvnosti zahraničních turistů, protože zdejší krajina je velmi nádherná. Místní kopce jsou často zatravněné a některé i zalesněné. Tvoří je různé magmatické horniny, jako jsou hlavně čediče, trachyty, camptonity či bostonity. V čedičích jsou místami různé trhliny, které mohou být vyplněny aragonitem či kalcitem. Téměř každý vrchol je tvořen čedičem. Lokalit ze nalezneme v Českém středohoří nespočet. Bohužel některé lokality jsou také chráněné a sběr a kopání minerálů je přísně zakázán, tak pozor na to! Naštěstí popisovaná lokalita Mariánská skála není chráněná, však na vstup do lomu je nutné povolení, protože lom je ještě dnes činný. Podklad a okolí lomu je tvořeno trachytem, což je magmatická hornina složená z živce, biotitu, amfibolu, augitu a egirínu. Má šedavou barvu a v ní se často vyskytují póry a pukliny s významnou mineralizací. Dále se v okolí vyskytují různé znělce a další horniny.

Obr.: Dutina s krystaly oranžových natrolitů a bilých krystalů apofylitů. Mariánská skála. Vlastní nález a foto. Velikost dutiny do 10 cm. O tento vzorek jsem si rosekl achilovku !!

Šance na nálezy:

       Po získání povolení ke vstupu do lomu se snažme najít místa, kde byl čerstvý odstřel. Ten bývá často ve spodní etáži, kde se hojně dají nalézt zmíněné minerály. Hlavně narazíme na dutinky vyplněné natrolitem, apofylitem a kalcitem. Nalézt toho můžeme však i více. Záleží na odstřelu. Já zde byl prvně v roce 2012. Procházel jsem spodní etáž, kde byl odstřel a narazil jsem na metrový trachyt, ve kterém, byla dutina přes 10 cm velká a vyplněná růžovým natrolitem, na který nasedaly překrásné apofylity. V euforii jsem začal metrový trachyt rozsekávat a kus něj se bohužel odštěpilo přímo do mé achilovky a rozřízlo mi jí. To víte a vylézt Mariánskou skálu až nahoru k autu s rozseklou achilovkou není příjemná věc. Celý rok jsem se z toho vzpamatovával. Od té doby na tuto lokalitu nerad jezdím. Jinak ten velký růžový natrolit mi kamarád krásně vybouchl a donesl do auta a dodnes ho mám ve sbírce (viz foto). Tak když vyrazíte, tak vemte sebou pořádný boty, kalhoty, rukavice a hlavně helmu. Zdejší magmatické horniny jsou velmi ostré. Jinak lom stojí zato navštívit a určitě si něco pěkného odvezeme.. Tak hodně štěstí !!!

 

Seznam popsaných minerálů na Mariáské skále:

     - natrolit, apofylit, anaclim, opál, aragonit, gonnardit, fluority, dolomit, granát - grossular, phillipsit, hibschit, chabazit a mnoho dalších. Většina z nich jsou vázané na dutinky v trachytech.

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).

Obr.: Dutina s krystaly oranžových natrolitů a bilých krystalů apofylitů. Mariánská skála. Vlastní nález a foto.  Velikost krystalu apofylitu 0,7 mm.