Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Ústecký > Lahošť u Duchcova

Lahošť u Duchcova

          Máme tu další lokalitu Ústeckého kraje - lokalitu velmi estetických barytů, které patří k jednim z nejkrásnějších v České republice. Vzorky konkurují i zahraničním nálezům, protože zdejší tmavé zeleno-hnědé až žlutavé krystaly barytů dosahují velkých rozměrů. Nejedná se o žádné milimetrové krystaly. Vlastní lokalitou je dneska nečinný lom, kde se dříve těžil křemenec. Z něho se následně vyrábí ferosilicium. Také se v lomu objevují různé porfyry. Právě v těchto horninách nalezneme tektonické zlomy a trhliny, kde se vyskytují překrásné krystaly barytů. Pukliny s pěknými krystaly jsou nejvíce k vidění z příjezdové části lomu, hned nad vodní hladinou, která rok od roku stoupá. Zdejší křemen je velmi tvrdý a pokud chceme dobývat zdejší pukliny s baryty, tak doporučuji pořádné nářadí !!! Pukliny jsou po stranách poseté krystalami barytu a mezi nimi jsou skoro vždy různé rezavé usazeniny, které velmi zapáchají po síře. Krystaly se vyskytují často o velikostech 0,5 - 1 cm. Pokud si mákneme a budeme mít štěstí na masivnější puklinu, tak můžeme narazit na krystaly o velikosti až 2 cm. Jinak pro zajímavost baryt je síran barnatý, který krystalizuje v krásných lesklých krystalech kosočtverečné soustavy. Je velmi měkký (kolem 3) a snadno je poničitelný, takže pořádně zabalit do novin, než vzorek dopravíme domů. Je tu jedna specifická zajímavost ohledně zdejších barytů. - Jsou mírně radioaktivní a často v literatuře nesou název radiobaryt. Pukliny jsou pokryté barytama o ploše někdy až několik dm čtverečních. Kromě hnědavých barytů se vyskytují v lomu i žlutavé ukázky tohoto minerálu, avšak menších rozměrů. Zdejší baryt je nádherný. Jeho poutavý lesk a barva přiláká opravu mnoho lidí. Za doby těžby se v lomu nacházeli i pěkné pyrity a limonity. Lokalitu opravdu doporučuji. Jinak v létě je přímo pod barytovou stěnou možnost vykoupat se a pořádně se osvěžit a zaplavat si ve zdejší čisté vodě. Pozor - v létě se tu někdy koupají celé Teplice...

Obr.: Krystal barytu o velikosti 2,3 cm. Lahošť - vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a širšího okolí:

         Převážná část kraje je tvořena horninami krušnohorského krystalinika. To jsou především různé metamorfované horniny - např. ruly. Hojnější jsou však různé magmatity. Časté jsou čediče, fonolity, tefrity a trachyty. Trachyty jsou významné z hlediska výskytu vzácných zeolitů. Například se jedná o apofilit, natrolit a mnoho dalších minerálů, které se vyskytují v pórech - dutinkách trachytů - viz lokalita Mariánská skála. Území pokrývají dost často sedimenty. To je zásadně zmíněné hnědé uhlí. Dále jsou zastoupeny sedimenty jako např. vápencové spraše, sprašové hlíny a mnoho dalších. Tyto sedimenty často obsahují různé fosílie. Z fosilií je nutno neopominout výskyt různých zkamenělých listů stromů, kapradin a keřů. Ty najdeme hojně v dolech Bílina. Je zajímavé, že některé zkamenělé listy patří tropickým druhům rostlin - to dokládá, že kdysi tu bylo velmi teplejší klima. Pro nás mineralogy je nejvýznamnější oblast Českého středohoří, kde se nalézá právě tato lokalita aragonitů. Je to pohoří sopečného původu, které se utvářelo již v třetihorách vulkanickou činností. Vznikly zde charakteristické kopce kuželovitého tvaru, které tvoří různé hřbety či samostatné kužely. Tyto kopce jsou velmi atraktivní z hlediska návštěvnosti zahraničních turistů, protože zdejší krajina je velmi nádherná. Místní kopce jsou často zatravněné a některé i zalesněné. Tvoří je různé magmatické horniny, jako jsou hlavně čediče, trachyty, camptonity či bostonity. V čedičích jsou místami různé trhliny, které mohou být vyplněny aragonitem či kalcitem. Téměř každý vrchol je tvořen čedičem. Lokalit ze nalezneme v Českém středohoří nespočet. Bohužel některé lokality jsou také chráněné a sběr a kopání minerálů je přísně zakázán, tak pozor na to! Naštěstí popisovaná lokalita Lohošťský lom není chráněná, takže zde můžeme rubat jak chceme! Jinak zdejší podloží je budováno zejména křemencem, který zde byl také předmětem těžby. Dále také různé křemenné porfyry. Tento kraj stojí zato navštívit, nejen kvůli výskytům překrásných minerálů, ale také díky kráse Českého středohoří a možnosti tvorby různých pěkných fotek zdejších kuželovitých kopců či paronamat.

Obr.: Detail vzájemně srostlých krystalů barytu z Lahoště. Krystaly o velikosti od 0,5 - 1 cm. Vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Šance na nález krystalovaných radiobarytů:

        Šance najít svůj vytoužený baryt je vysoká. Nesmíme však být tzv. "šutrácká másla" .. - Bez několika kilové palice, klínů, majzlíků a dalšího geologického náčiní to opravdu nemá smysl ! Pokud sem pojedeme pouze s igelitkou a kladívkem. Tak to se sem můžeme jet pouze vykoupat a podívat se po okolí bez žádných pěkných nálezů. Pokud budeme pečlivě odsekávat křemenec směrem po puklině, tak se určitě naskytne chvíle, kde puklina bude obsahovat větší krystaly barytů. Není to však výlet na 2 hodiny. Křemenec je opravdu tvrdá hornina ! Já sem osobně jezdím v létě, protože mám rád horko a vždy si tu krásně zaplavu. U vody je zde i ideální plácek na stanování. Jednou jsem zde byl s kamarádem z Martinem M. z Českých Budějovic. Bylo léto a opravdu se zde snad celé Teplice koupaly. Dokonce i rodiny s dětmi. Když nás viděli jak tam bušíme v tom horku do těch skal, tak si mysleli, že jsme naprosto jistí blázni. Kolikrát jsem se na ně podíval a jejich výrazy opravdu něco charakterizovaly - byli naštvaný, že děláme rámus. To víte, člověk si sem vyjede po práci odpočinout, zrelaxovat, zaplavat si a pak potká nás s palicí a majzlíkem a je je po.. No co se dá dělat. Mně když chytne taková ta euforie, že mohu něco nalézt, tak se neznám a kolikrát kopu do úplného vysílení. Co dodat na konec.. - Hodně síly a štěstí  - + nezapomeňte brýle - křemencové odštepky rádi lítají do očí!!! 

 

Seznam popsaných minerálů na lakalitě Lahošť u Duchcova:

     - radiobaryt, limonit, křemen..

 

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního výzkumu).

Obr.: Bohatý vzorek s krystaly barytu z Lahoště. Velikost vzorku 13 cm. Vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Detail krystalu barytu o velikosti 0,5 cm. Lahošť. Vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Detail krystalů barytu o velikosti okolo 0,5 cm. Lahošť. Vlastní nález 2015. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Partie s výskytem barytových puklin. Stav 2015. Foto. D. Šefčík.

Obr.: Zdejší hornina je neskutečně tvrdá !!! Pokusy o odlamování části horniny s puklinou s krystaly. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystaly barytu na odkryté puklidně. Jen to dostat ven !!! Foto: D. Šefčík 2015. Blok má cca 40 cm.

Obr.: Pohled na lom s výskytem barytů. Stav 2015. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Pohled na lom s výskytem barytů. Stav 2015. Foto: D. Šefčík.