Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Ústecký > Číčov u Hořence

Číčov u Hořence

      Tak a máme tu jednu z nejslavnějších lokalit drahokamových aragonitů na světe! Vlastní lokalita je tzv. sopouch - to znamená kopec vulkanického (sopečného) původu. Je tvořený metamorfovaným leucititem, kterým často pronikají aragonitové žíly dosahující okolo 1 m, možná i více, kdo ví. Tento zatravněný kopec nalezneme pod názvem Číčov přibližně 0,5 km severozápadně od Hořence nedaleko Bíliny. Vrch kopce se rozprostírá v nadmořské výšce 476 m.n.m. Pozor - jedná se o přírodní rezervaci !!! Sběr, kopání či devastace zdejšího rostlinstva je přísně zakázána. Sběr a kopání je však možné v okolí tohoto vrchu, zejména na polích, kde lze po dešti sbírat většinou porušené krystaly průhledných aragonitů. Jinak lokalita byla údajně prvně popsána již v první polovině 19.stol. Aragonitové žíly se vyskytují po celém kopci. I pod samotným vrchem nalezneme nepatrnou sběratelskou aktivitu, kde je k vidění malá aragonitová žíla. Kopec je zatravněný a nalezneme zde vysokou diverzitu rostlinných druhů. Na jeho vrchu je vyšlapaná pěšina, kde lze vegetovat a kochat se okolní krajinou. Rostlinná diverzita je zde také předmětem ochrany včetně hnízdících vzácných motýlů a dalších věcí. Krystaly aragonitů se vyskytují v čočkách, které jsou místami vyplněné jílem. Zde se krystaly vzájemně překrývají a tvoří často i srostlice. Pohybují o velikosti až přes 10 cm. Menší formáty bývají i ukončené a naprosto drahokamové a dost efektní. Podle mě je zde několik typů aragonitů. První, již zmíněný je krystalický ukončený (volný) aragonit, který je brousitelné kvality. Ten se většinou pohybuje max. do 10 cm. Dále se vyskytují krystaly pokryté bílou vrstvičkou Ca-minerálů a v další řadě kusový aragonit, který je často i paprsčitý a bezcenný. Ten často tvoří dlouhé žíly. Vyhledávaný je první typ, který je vhodný k broušení. Výbrus tohoto minerálů je velmi obtížný, neboť nerost je velmi měkký a dost často se poničí. Pokud se takovýto výbrus povede, tak i jeho cena se pohybuje ve vyšším řádu. Barva zdejšího aragonitu je buď klasicky světle žlutá nebo vzácně žluto-oranžová. Jinak aragonit  je uhličitan vápenatý o tvrdosti okolo 3-4. Volné krystaly na Číčově krystalizují v podélných ukončených formátech. Co jsem vypozoroval, tak ukončení nemá tvar rovné plochy, ale tvar střechy - viz foto níže. Jinak pod tímto kopcem byl dříve otevřen malý lůmek, odkud údajně pocházejí historické nálezy obřích krystalů. Dnes je tento lomek zarostlý. Na samotný vrchol kopce nás dovede malé pěšina směrem od obce, odkud je překrásný malebný výhled na okolní krajinu sopečného původu. Opravdu stojí zato navštívit. Dělají se zde nádherné paronamatické fotky !! I přes to, že je sběr minerálů zakázán, tak na některých místech jsou známky nepatrné sběratelské aktivity. Aragonity z Číčova jsou nejkrásnějšími na světě díky jejich brousitelnosti a jejich poutavému žlutavému zabarvení. Radost pohledět !!!!

Obr.: Mohutný krystal drakokamového aragonitu z Číčova o velikosti 5,5 x 4 x 2,5 cm. Vlastní nález. Foto: D. Šefčík.

Geologický popis lokality a širšího okolí:

       Převážná část kraje je tvořena horninami krušnohorského krystalinika. To jsou především různé metamorfované horniny - např. ruly. Hojnější jsou však různé magmatity. Časté jsou čediče, fonolity, tefrity a trachyty. Trachyty jsou významné z hlediska výskytu vzácných zeolitů. Například se jedná o apofilit, natrolit a mnoho dalších minerálů, které se vyskytují v pórech - dutinkách trachytů - viz lokalita Mariánská skála. Území pokrývají dost často sedimenty. To je zásadně zmíněné hnědé uhlí. Dále jsou zastoupeny sedimenty jako např. vápencové spraše, sprašové hlíny a mnoho dalších. Tyto sedimenty často obsahují různé fosílie. Z fosilií je nutno neopominout výskyt různých zkamenělých listů stromů, kapradin a keřů. Ty najdeme hojně v dolech Bílina. Je zajímavé, že některé zkamenělé listy patří tropickým druhům rostlin - to dokládá, že kdysi tu bylo velmi teplejší klima. Pro nás mineralogy je nejvýznamnější oblast Českého středohoří, kde se nalézá právě tato lokalita aragonitů. Je to pohoří sopečného původu, které se utvářelo již v třetihorách vulkanickou činností. Vznikly zde charakteristické kopce kuželovitého tvaru, které tvoří různé hřbety či samostatné kužely. Tyto kopce jsou velmi atraktivní z hlediska návštěvnosti zahraničních turistů, protože zdejší krajina je velmi nádherná. Místní kopce jsou často zatravněné a některé i zalesněné. Tvoří je různé magmatické horniny, jako jsou hlavně čediče, trachyty, camptonity či bostonity. V čedičích jsou místami různé trhliny, které mohou být vyplněny aragonitem či kalcitem. Téměř každý vrchol je tvořen čedičem. Lokalit ze nalezneme v Českém středohoří nespočet. Bohužel některé lokality jsou také chráněné a sběr a kopání minerálů je přísně zakázán, tak pozor na to! Příkladem je zrovna tato lokalita. Zdejší kopec je tvořený metamorfovaným leucititem, ve kterém nalezneme mocné žíly aragonitů. Tento kraj stojí zato navštívit, nejen kvůli výskytům překrásných minerálů, ale také díky kráse Českého středohoří a možnosti tvorby různých pěkných fotek zdejších kuželovitých kopců či paronamat.

Obr.: Vrch Číčov se západem slunce. Malebná to krajina ! Foto: D. Šefčík.

Šance na nález aragonitů:

     Na samotném kopci je přísný zákaz sběru minerálů!! Pokud toto porušíme, tak se může stát, že budeme pokutováni. Na to nás také odkazují okolní cedule. Pokud chceme najít nějaký krystal aragonitu, tak si musíme počkat na podzim, až zorají pole okolo tohoto chráněného kopce. Určitě se nalézt dá. Většinou jsou to ale takové malé střípky, zlomky krystalů. Může se ale zadařit a najít i větší formát, který můžeme následně nechat fazetově vybrousit. Poté budete mít originální vlastní nález drahokamového aragonitu z Číčova.. Jinak blízké i širší okolí skrývá mnoho a mnoho dalších pestrých lokalit minerálů, o kterých si můžeme dále přečíst v rubrikách vlevo. Tak aragonitům zdar !! - a foťák a pěkný počasí sebou !!!

 

Seznam popsaných minerálů na lokalitě Číčov:

     - aragonit

Použitá literatura:

    - Čtení z geologických map - geovědní mapy Čr.

    - Geologie - skripta - Regionální geologie České republiky (http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/REGGEOL.htm,).

   - (jinak ostatní tvrzení je z vlastního pozorování lokality).

Obr.: Výhled z vrchu Číčov na okolní kopce sopečného původu. České středohoří 2013. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Já a v pozadí vrch Číčov. Stav 2015. To jsem měl ještě hrozně moc vlasů a má pleš se ještě neblyštila na tak velikou dálku. Za mnou vidíme pestrou vegetaci, kde nalezeneme spoustu vzácných druhý rostlin a motýlů. Foto: M . Musil 2015.

Obr.: Když jsme navštívili Číčov, tak jsme zde potkali místního pasáka oveček a koz. Dost mi to připomělo krajinu stepů na Novém Zélandě nebo v severských státech Evropy. Radost pohledět. Foto: D. Šefčík 2013.

Obr.: Přímo luxusní krystal ukončeného drahokamového aragonitu. Vlastní nález 2013. Velikost krystalu 5 x 2,3 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Srostlice drahokamových krystalů aragonitů o velikosti hlavního krystalu 4,5 x 1,5 xm. Vlastní sběr. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Sběratelská ukázka dvou krystalů aragonitů o různém odstínu krystalu.  Vlastní nález. Velikost čirého bílého krystalu okolo 2,5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal drahokamového aragonitu vyrůstající do prostoru z krystalu zakaleného aragonitu. Velikost celé ukázky cca 3 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal ukončeného aragonitu o velikosti 7 cm. Vlastní nález. Foto: D. Šefčík..

Obr.: Krystal ukončeného aragonitu o velikosti 6,4 cm. Vlastní nález. Foto: D. Šefčík..

Obr.: Typycká onanžová barva číčovského aragonitu. Vlastní sběr. Velikost  cca 8 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Krystal neporušeného čistého aragonitu.  Velikost 5 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Historický vzorek krystalu aragonitu - pocházející údajně z místního lůmku, který zde býval u kopce. Velikost vzorku cca 6 x 4 cm. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Zakecali jsme se zde s pasákem ovcí. Příjemná to krajina a lidé. Foto: D. Šefčík 2013.

Obr.: Luxusní ukončené krystaly aragonitů z Číčova u Hořence. Velikost 5 - 7 cm. Velmi staré vlastní nálezy.