Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Valeč - hyality

         Malá a malebná vesnička Valeč se rozprostírá v kraji Karlovarském nedaleko města Podbořany u Karlových Varů. Severně od obce se nalézá vůbec jedno z nejznámějších nalezišť skelných opálů na světe. Oblast výskytu hyalitu zaznamenáme na návrší původně sopečného původu asi 100 - 300 m východně od cesty protínající vojenský prostor a necelý kilometr od obce Valeč. Celosvětově proslulý valečský hyalit (skelný opál) dosahuje až několika-centimetrových rozměrů čiré barvy a dnes se vyskytuje na území přírodní památky. V následujících odstavcích se dozvíme něco o zdejší geologii a dalších zajímavostech této proslulé lokality minerálů.

Obr.: Krásná hyalitová korunka čerstvě obnažená. Krásný to pocit, když je ještě špinavá a dokonce neporušená !!! Foto: D. Šefčík 2020.

Geologická charakteristika:

          Okolí Valče je budováno vyvřelými horninami, jež jsou součástí zdejší tehdejší sopečné činnosti a náleží do tzv. Doupovského masívu. Sopečné horniny nazývané jako pyroklastiky se vyskytují zejména severovýchodně od obce. Ze zdejšího pyroklastikého kužele vznikaly hrubozrnné sopečné strusky, které byly následně překrývány tekoucími sopečnými proudy lávy. V místech, kde byly strusky v kontaktu s horkou lávou docházelo ke srážení a vzniku skelného opálu. Díky místním hydrotermálním podmínkám docházelo v puklinách a "dutinkách" ke vzniku krásných korunek opálů. Širší okolé Valče je budováno tufy a bazalty, jež často zastupuje minerál augit.

Obecný popis a mineralogie:

          Nejvýznamnějšími lokálními výskyty jsou na kopci Vysoké Číhadlo, Jedlina a další. Míst výskytu hyalitu je na těchto kopcích nespočet a je zde zaznamenána velice aktivní sběratelská činnost. Hyalit se vyskytuje až v několika-centimetrových "bublinatých" útvarech narůstajících na vyvřelé horniny. Jeho barva je čirá a někdy až bílá v asociaci s bílým karbonát- apatitem, který často lemuje korunky čirého hyalitu. Skelný opál se vyskytuje na puklinách a trhlinách místních bazaltů a tufů, jež jsou sopečného původu. Místní tufy a čediče jsou silně zvětralé a díky tomu lze hyality snadno vykopávat. Musím upozornit, že se jedná dnes o přírodní památku, kde je sběr a všelijaké výkopy přísně zakázány. Neurputný sběratel však svojí vášní tyto zákazy porušuje. Co by to bylo za sběratele, který by si aspoň jednou nezakopal na Valči. Jedná se o opravdu celosvětově proslulou lokalitu a místní hyalit reprezentuje sbírky po celém světě. Hyalit zde ale není úplně všude. Vyskytuje se v tzv. "hnízdech naduření", kde jeho koncentrace je vyšší. To může být již při povrchu výkopu a často i 1 - 2 m hluboko. První zmínky jsou již z 19. století, kde zdejší hyalit zaujal nespočet sběratelů. Nejvyhledávanějšími ukázkami jsou tzv. korunkovité hyality, které připomínají sv. grál. Jedná se o náteky hyalitu do prostoru, kde jejich konec je značně rozšířen a často připomíná květák. Tyto ukázky dosahují až několika centimetrů.Více časté jsou povlaky hyalitů na místních vyvřelých horninách. Fluorapatity - staffelity dosahují velikosti okolo 0,5 cm a vzácně i více. Méně časté jsou phillipsity, chabazity a thmomsonity. Záleží však na místě, kde kopete. Součástí tufů a čedičů jsou augity a amfiboly mající krystaly černé barvy. Velikou raritou jsou růžové až červené hyality, které pocházejí ze starších sběrů a vyskytují se také v okolí Valče, avšak na jiných lokalitách.  Hyalit je obyčejný minerál a je zde opravdu hojný a já si jich i přesto opravdu dost cením. Není nikdy nad vlastní nález, který vášnivého sběratele vždy pohltí a chce další a další.

Obr.: Přímo luxusní ukázka tzv. "vírovitého" hyalitu z Valče. Velikost do 1 cm. Na fotografii je krásně zřetelné, jak se postupně hyalit zvětšoval srážením hydrotermálních roztoků a postupně se nabaloval a "tekl", až do utuhnutí. Tuto nesmírně luxusní fotografii vytvořil pro tento web: V. Brož 2021.

Výskyt minerálů:

       - hyalit, phillipsit, aragonit, karbonát-fluorapatit, chalcedon, augit, chabazit, leucit, thomsonit a další.

Možnosti sběru minerálů:

         Na lokalitě je sběr minerálů a veškeré masivní kopání zakázáno, protože se lokalita rozprostírá na území přírodní památky. Pokud se zaměříme na vlastní výkop, tak lze snadno narazit na krásné korunky hyalitů o velikosti několika centimetrů. Hyalit je zde poměrně častým minerálem a lehce dochází pri kopání k jeho destrukci. Je velmi štěpný a nedoporučuji masivní krumpáče a palice. Nejlepší finta je vzít úzký cepín nebo ruční uzký "píchák" a odlamovat opatrně tufy. Takto lze dosáhnout opravdu pěkných neporušených hyalitů. Na lokalitě se opravdu nevyplatí rychle kopat a chvátat. Jsme ale na území chráněném, tak berme to v potaz.

Použitá literatura:

   - P. Pauliš, Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. ., Kutná Hora 2000 str. 50-51.

    - čtení z geologických map

 

Fotografie vzorků:

Obr.: Typický hyalit v asociaci se světlým steffelitem z Valče a v pozadí valečský zámek. Nález a foto: D. Šefčík 2020.

Obr.: ˇVírovitý"  hyalit v asociaci se světlým karbonát-fluorapatitem (staffelit) z Valče. Záběr cca do 2 cm. Sbírka a foto: V. Brož 2021.

Obr.: ˇVírovitý" hyalit v asociaci se světlým karbonát-fluorapatitem (staffelit) z Valče. Záběr cca do 2 cm. Sbírka a foto: V. Brož 2021. Tato fotografie byla věnována pro tento web v roce 2021 od sběratele minerálů V. Brože.

Obr.: Horizontální detail na krásnou ukázku "vírovitého" hyalitu z Valče o velikosti do 1 cm. Vzorek je z předchozích fotografií. Fotografie je opět věnována pro tento web od V. Brože. Sběr a foto V. Brož 2021.