Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek se synkem při rýžování zlata 2023.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2024.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > Moje publikace online > Nález Uruguayského ametystu v jižních Čechách

Nález Uruguayského ametystu v jižních Čechách

David Šefčík, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, davidsefcik@seznam.cz

Publikace vyšla v časopise Minerál - ročník XXVII. 2019/1 (str. 38 - 42).

Úvod

          Jižní Čechy jsou po mineralogické stránce velmi pestrou oblastí a dodnes zde můžeme sbírat opravdu jedinečné ukázky drahých kamenů, které jsou srovnatelné se zahraničními lokalitami. Takovým velmi známým příkladem jsou například historické ukázky korodovaných heliodorů a akvamarínů z píseckých pegmatitů a na druhou stranu nálezy nových korodovaných heliodorů z odčerpaného lomu U Obrázku v Píseckých horách (Šefčík 2016). Mimo jiné v této nádherné a rozmanité krajině jižních Čech nalezneme oblast, která v posledních dvou letech poskytla mimořádné ukázky krystalovaných ametystů. Této oblasti říkám "fialová tundra" a nalezneme ji poblíž malebné vesničky Jickovice u Zvíkovského podhradí nedaleko Milevska a Písku. V širším okolí této vesničky spatříme mnoho luk, remízků a křovin, které mi připomínají oblast tundry. Výskyt ametystů je situován v okruhu Zvíkovského podhradí, Jickovic, Zbonína, Tuklek či Vůsí a Sobědraží a táhne se dál přes oblast Chlumského vrchu (552 m.n.m.) až k oblasti Milevska, kde byly výskyty ametystu potvrzeny především u Přeborova a Přílepova či Petrovic a Kovářovska (Cícha 2011, Zikeš a Welser 2011). Zdejší ametysty jsou většinou hradbového charakteru a vzácně přecházejí do dutin, kde ametyst nejčastěji tvoří světle fialové krystaly do 1 cm a vzácně i více. V roce 2018 se mi povedlo narazit na několik ametystových dutin v jedné nejmenované ametystové žíle nedaleko Zvíkova. Z toho jedna dutina poskytla naprosto mimořádné krystaly ametystu konkurujícím ametystům v zahraničí. Mimořádnost krystalů byla díky jejich zbarvení, které je neodlišitelné od typicky sytě fialových ametystů z Uruguaye. Díky nálezu dutiny s ohromujícími krystaly se s Vámi musím podělit o fotografie těchto vzorků a zejména o informaci, že se opravdu v jižních Čechách takové fantastické ametysty vyskytly v posledních letech.

Stručná geologie zájmové oblasti

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Uruguayský ametyst od Zvíkova

          Ametysty z Uruguaye jsou charakteristické svým naprosto tmavě sytě fialovým zbarvením a dnes jsou po světě velmi vyhledávané. Tzv. "uruguayské drúzy ametystů" dnes reprezentují většinu celosvětových muzejních sbírek. Pro nás Jihočechy je naprosto fantastická informace, že se takovéto ametysty u nás vyskytují. Bohužel však menších rozměrů, ale barva krystalů je naprosto srovnatelná s lokalitami ametystů po celém světě (viz foto). V létě roku 2018 se mi povedlo po velmi dlouhém a usilovném dobývání ametystových žil v okolí Zvíkova v jižních Čechách narazit na dutinu s fantastickými ametysty, která měla rozměry okolo 20 x 10 cm. Byla součástí z jedné z nově objevených žil v oblasti Zvíkova, která byla systematicky vytěžena. Ametystová žíla obsahující dutiny byla uložená v místních vyvřelých horninách tzv. granitoidech. V žíle převládal světlý hradbový ametyst a v některých partiích i hradbový ametyst zarůstající do zeleného a hnědého jaspisu. Přesné místo výskytu téměř vytěžené žíly nechci uvádět, a to díky dnešním neslušným sběratelům a překupníkům, kteří dokážou lokality naprosto zdevastovat (viz vltavínové lokality). Vlastní dutina s popisovanými uruguayskými krystaly byla situována v hloubce přibližně 1,8 - 2 m.  Velikost jednotlivých krystalů ametystu byla až 2 cm a tvořily krystalové srůsty o velikosti až 13 cm. Krystalové "plotny" jsou z jedné strany dokonale omezené a mají sytě fialovou barvu se zakončením a z druhé strany nejsou krystalové plochy dotvořeny. Zde se tvoří nevyvinuté krystalové plošky světle fialové až bílé barvy. Krystaly ametystů jsou při nasvícení či na slunci tmavě a sytě fialové. "Kořeny" krystalů jsou světle fialové a směrem do špiček krystalů přechází světle fialová barva do naprosto tmavě a sytě fialové barvy. Krystaly jsou nádherně lesklé a nejsou porostlé žádnými oxidy manganu či železa a působí velmi estetickým dojmem. V těsné blízkosti dutiny bylo nalezeno nespočet dalších dutin, a to i větších rozměrů. Bohužel barva ametystů v ostatních dutinách nedosahovala takového zbarvení, jako v předešlé popisované dutině. Ametystové žíly v okolí Zvíkova jsou charakteristické svojí barevnou rozmanitostí. Povedlo se mi narazit na dutinu i s tmavým moriónem a o čtvrt metru dále se ukázala dutina s křišťálem. Zapříčiněná barevnost zdejších krystalovaných křemenů je způsobená již zmíněnou přirozenou radioaktivitou prostředí, která zde po určitou dobu působila, a také příměsí železa, změnou teplot a přítomností dalších fyzikálních jevů. Ametysty od Zvíkova patří k vůbec nejkrásnějším ametystům v České republice. Každá ametystová žíla v okolí Jickovic, Chlumu, Velké či Sobědraží je barevně charakteristická a každý odborník specializující se na ametysty dokáže určit, odkud a z jaké jihočeské lokality ametyst pochází. Během posledních dvou let se mi podařilo narazit na nespočet ametystových dutin a jaspisových žil. Asi největší dutina měla rozměr 30 x 20 cm a byla vyplněná jílem a směsí fialových krystalů. Některé tvořili i oboustranné ukončení, ale nedosahovaly takových famózních barev, jako v první popisované dutině.

Závěr

         Oblast v okolí Jickovic je pro mne srdcovou záležitostí a zdejší krajina patří do mých oblíbených končin jihočeské krajiny. Nález zdejších mimořádně barevných ametystů je pro mne celoživotním zážitkem a rád se s Vámi podělím o fotografie těchto vzorků. Více fotografií a zážitků z terénu si můžete přečíst na mých webových stránkách pod názvem Ráj minerálů (www.rajmineralu.netstranky.cz).

 

Více informací a fotek z lokality nalezente zde:

https://rajmineralu.netstranky.cz/lokality-ceske-republiky/kraj-jihocesky/jickovice/jickovice-u-kocky.html

 

Literatura

Cícha J. (2011): Ametystová mineralizace tektonických poruch v hydrotermálně alterovaných durbachitických horninách v Přílepově u Milevska. - Minerál (České Budějovice), 19, 4, 314-324.

Chábera S. (1982): Geologické zajímavosti jižních Čech. - Jihočeské nakladatelství. Č. Budějovice. 158 s.

Šefčík D. (2016): Heliodory a další pozoruhodné minerály z lomu U Obrázku v Píseckých horách. - Minerál (České Budějovice), 24, 3, 242-252.

Pellant Ch. (1992): Rocks and Minerals. - Dorling Kindersley Limited, London. 256 s.

Waldhauserová J. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-232, Kostelec nad Vltavou. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 63 s.

Zikeš J., Welser P. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. - Minerál (České Budějovice), 19, 4, 356-359.

Zikmund J. et al. (1963): Zpráva o geologickém mapování středočeského plutonu mezi Předbořicemi a Osekem a sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova v jz. okolí Vysokého Chlumce. - MS Geofond, Praha.

Žežulková V. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-234, Oslov. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 64 s.