Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek s píseckým skorylem.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2022.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:

Jickovice - " U nory"

          Máme tu další lokalitu s výskytem opravdu nádherných jihočeských ametystů. Jedná se o vertikální žílu hradbového ametystu, která je masivně rozplavená ve svahu. Objevil jsem jí v roce 2021 při průzkumu nových žil v lesích nedaleko přehrady u Jickovic. Přesnou lokaci neuvádím díky dnešní chamtivosti sběratelů a nechávám si ji tzv. „na horší časy“. Vlastní žíla se objevuje až v hloubce mezi 1,5 m - 2 m. Její šířka se pohybuje okolo 20 - 50 cm. V jejím okolí se vyskytuje celá řada dalších žilníků, které obsahují jednak ametyst a jednak krystaly křemene a křišťálu. Vlastní žíla je dlouhá několik metrů a dosahuje mimořádných hloubek. V místech, kde je žíla naduřelá, se vyskytuje celá řada dutin s krystaly nejčastěji obecného křemene, pod kterým je několik vrstev ametystu. To je však vhodné na řez. Ojediněle se narazí na dutinu s fialovými krystaly. Pokud ano, tak se jedná o fantastické a jedny z nejlepších krystalů ametystů v ČR vůbec. Ty dosahují velikosti okolo 1 cm a vzácně i více. Často bývají rozptýleny v rozplavu spolu s okolní horninou v okolí žíly. Jejich barva je sytě fialová. Někdy dutiny dosahují rozměry cca 30 x 10 cm a vyplňují je krystaly ametystu a obecného křemene, které jsou pokryté krustou ledvinovitého chalcedonu. Viz foto níže. 

          Zajímavé jsou zde veliké kusy žilovin, u kterých je velmi estetická zachovalá okolní hornina, která dává vzorku po říznutí a vyleštění opravdu krásný estetický charakter. Však můžete zhodnotit sami u přiložených fotografiích. Na této lokalitě je veliká pestrost barevných krystalů. Některé jsou až takové do "oranžova - až růžova", některé jsou absolutně fialové a některé jdou zas do kouřové záhnědy. Bohužel jich zde není zatím tolik, jako třeba u vytěžené žíly "U Kočky". Za dnešních podmínek však musíme být rádi i za krásné malé krystaly barevných variet křemene. Je to veliká radost a euforie.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Foto:

Obr.: Moment nálezu žíly se musí vždy zdokumentovat. To je pocit, když hrábnete po x mesících dřiny a sondování a vyskočí na vás fialové úlomky žiloviny, tak to je ten nepopsatelný pocit překvapení, co tam bude dál !!! To se musí vždy zdokumetovat. Foto: D. Šefčík 2021.

Obr.: Po chvilce už leze fialový "hradbáč". To je vždy euforie, když otevíráte novu žílu. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Přímo luxusní hradbový ametyst se zachovalou horninou po obou stranách. Tento je naprosto ideální na říznutí a vyleštění. Tyto zážitky a momenty prostě miluju !!! A když tento hradbový ametyst doma opláchnete, tak to je teprve "oáza" euforie. Velikost vzorku přes 20 cm. Vlastní nález a foto D. Šefčík.

Obr.: Další luxusní ukázka hradbového ametystu po vyndání z primáru. Velikost do 30 cm cca. Nález a foto: D. Šefčík.

Obr.: Takto to vypadá, když hrábnete žílu s hradbovým ametystem. Po vyčištění prohlížím vhodné formáty na řez a vyleštění. To je vzdy totáně euforie. Foto a sběr D. Šefčík.