Stránky určené pro všechny nadšence minerálů. Nalzneme zde plno mineralogických lokalit České republiky, Rakouska, Španělska a vltavínová naleziště!!

Přidejte se ke skupině "Ráj minerálů" na facebooku:

 https://www.facebook.com/groups/383146932449340/

Všem příznivcům mineralogie přeji mnoho zdraví, štěstí, trpělivosti a hodně nových raritních nálezů v roce 2022 !

Mgr. David Šefčík

Písek 397 01 - jižní Čechy

- email: davidsefcik@seznam.cz

- tel. číslo: 721 155 076

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor stránek s píseckým skorylem.

Podpořte autora webu na mineralogické expedice na rok 2022.

č.účtu: 2334567153/0800

Pyrity - Navajún (vlastní nálezy) - video:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv75WI4sZjs&t=998s

Celé jméno:
E-mail:
Heslo:
Navigace: Ráj minerálů > LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY > kraj Jihočeský > Jickovice > Jickovice - "U Hájovny"

Jickovice - "U Hájovny"

         Lokalitu "U Hájovny" tvoří dvě hlavní ametystové žíly, které jsou od sebe vzdálené necelých 100m. Samotná lokalita se nalézá v lese mezi Jickovicemi a Sobědraží nedaleko lesnické hájovny. Přesné souřadnice raději neuvádím díky soukromým důvodům. Ametystové žíly zde vystupovaly až k samotnému povrchu, kde byl nejčastěji hradbový tmavý ametyst a vzácně i ametyst krystalický. Bloky hradbových ametystů zde tvořily obrovské bloky (až 0,5 m), které byly vhodné k vyleštění. Ty však byly v ohromných hloubkách. Těch tu však bylo velmi ojediněle. Hojně se u povrchu vyskytovaly úlomky hradbových ametystů o velikosti okolo 10 cm.

         Horní ametystová žíla (ta dál od hájovny) byla zhruba do 0,5 m široká a nořila se vertikálně do horninového podkladu. Její hloubka činila cca 1,5 - 2 m. V některých místech i více. Obsahovala velmi tmavé hradbové ametysty. Hradba ametystu nebyla tak silná (pruh okolo 0,2 - 1 cm max.). Byly zde časté i krystaly křemene, pod kterým byla vždy tmavá vrstva ametystu. Tyto vzorky byly vhod k řezání a leštění. Krystaly ametystu na svrchní žíle byly častější než na spodní žíle, která je o něco níže. Krystaly byly avšak velmi malé ( x do 1 cm). Často se zde nacházel v malých dutinkách i morion. Žíla měla délku několika metrů. Dnes je již skoro vytěžena. Pro nás sběratele byla však atraktivnější spodní žíla, která naduřovala do značnějších rozměrů. Zejména do hloubky a šířky. Zde byly ametysty o několik tříd hezčí. Nejčasteji se zde nacházely hned u povrchu hradbové ametysty o velikosti od 10 do 15 cm. Ty tvořily na řezu různé kruhové obrazce "bochníky" viz foto. Jejich hradby byly velmi mocné (od 1 cm až 1,5 cm!). Krystaly ametystu byly ojedinělé a pokud se našly, tak nebyly lesklé a většinou byly pokryté vrstvou obecného křemene. Pro tuto žílu jsou nejcharakterističtější již zmíněné hradbové bochníky, které jsou nes velmi vyhledávané a já si jich osobně strašně moc cením.

Obr.: Hradbový ametyst z Jickovic (jižní Čechy) v procesu leštění na Ceroxu (bílá barva prášku na vzorku). Vlastní zpracování a nález.

         Na lokalitu jsme začínali jezdit jako parta třech sběratelů. Byl zde klid a mohli jsme tu kopat jak chtěli. Jezdili jsme na toto místo kopat přibližně v roce 2013-15. Bohužel se posléze o této lokalitě dozvěděl jeden sběratel a ten sdělil polohu lokality dalšímu sběratelovi, a tak to šlo dál a dál, až byla lokalita dokonce nelegálně sběrateli bagrována ! První výkopy jsme započaly na horní žíle, kde jsme rarazily na několik m dlouhou žílu. Nálezy byly pestré. Viz foto. Následně jsme prováděli průzkumy na spodní žíle, kde jsem kopal snad 2 roky (Bohužel ne tak hluboko - a toho dnes velmi lituji). Na druhé straně u povrchu (do 0,5m) se nacházely právě ty zmíněné bochníkovité ametysty a občas i malé krystaly. Vše vidíte vyfocené pod článkem. Vždy jsme po sobě výkopy zaházely. Další rok se o lokalitě dozvědělo mnoho dalších sběratelu a došlo i k nelegálnímu bagrování. Toho jsem se nezúčastnil. Lesák z blízké hájovny bagrování spatřil a byly zde veliké problémy s policií. Proto je dnes lokalita hlídána fotopastmi a možnost kopání je zde prakticky nemožná. Sám to potvrdím. Pokud to zkusíte, je možné, že vám do hodiny zaklepou pilicajti na záda a je po... Jedině utíkat ! Lokalita je stejně vybagrovaná, tak ty nejlepší kusy jsou již pryč. Je zde možné pouze povrchové paběrkování, což určitě udělá radost začátečníkům.

Geologická charakteristika území:

         Skalní podklad oblasti s výskytem ametystových hmot ve zmiňovaném okruhu mezi Jickovicemi a Milevskem a okolím je budován především granitoidy středočeského plutonu, mezi které patří tzv. durbachity (porfyrické syenity typu Čertova břemene) a zvíkovský (blatenský) a červenský granodiorit (Žežulková et al. 1980, Waldhauserová et al. 1986). Zmíněné granitoidy jsou hlubinné vyvřelé hrubozrnné horniny skládajících se z podstatné části z křemene a živců (plagioklasy i K-živce) a v menší míře z biotitů, amfibolů a slíd. Tvoří se v mnoha typech vyvřelých intruzivních horninách (Pellant 1992). Výskyt ametystových žil je vázán na zdejší rozsáhlé regionální tektonické poruchy ve směru ssz-jjv. Jsou to tektonické poruchy pojmenované podle místních podoblastí na petrovickou, kovářovskou, sobědražskou a kosteleckou poruchu. Zmíněné tektonické poruchy jsou často doprovázeny zónami hydrotermálních přeměn a U-mineralizací (Zikmund 1963,1966). Přirozená radioaktivita zapříčinila vzniku sytě fialově zbarvených ametystů. Křemenné žíly s ametystem mají často páskovanou a brekciovou texturu a obsahují nejčastěji hradbový ametyst (Cícha 2011).

Možnosti sběru:

    Možnosti sběru a kopání jsou značně omezené díky přítomnosti fotopastí a pravidených kontrol lesáků, kteří často volají policajty.

Výskyt minerálů:

    - Ametyst, záhněda, morión, křišťál, baryt, chalcedonový křemen...

Použitá literatura:

Welser P. a Zikeš J. (2011): Výskyt ametystu u Milevska. – Minerál XIX., 4, 356-359. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Plecer V. a Welser P. (2007): Jihočeské křemenné žíly – Minerál XV., 1, 25-29. České Budějovice. PROTISK s.r.o. ISSN 1213-0710.

Pellant Ch. (1992): Rocks and Minerals. - Dorling Kindersley Limited, London. 256 s.Waldhauserová J. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-232, Kostelec nad Vltavou. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 63 s.

Zikmund J. et al. (1963): Zpráva o geologickém mapování středočeského plutonu mezi Předbořicemi a Osekem a sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova v jz. okolí Vysokého Chlumce. - MS Geofond, Praha.

Žežulková V. et al. (1980): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 22-234, Oslov. - MS Ústř. úst. geol. Praha, 64 s.

Obr.: Čerstvě obnažená žilovina hradbového ametystu ze svrchní žíly. Hloubka cca 1,2 m. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Čerstvě obnažená žilovina hradbového ametystu ze svrchní žíly. Hloubka cca 1,2 m. Foto: D. Šefčík.

Obr.: Příčně řízlý vyleštěný hradbový ametyst - Jickovice - spodní žíla. Sběr a foto: D.Šefčík.

Obr.: Hradbový krystal ametystu z Jickovic - spodní žíla. Velikost cca 4-5 cm. Vlastní nález.

Obr.: Krystaly ametysty ze svrchní žíly - velikost x do 1 cm. Vlastní nález.

Obr.: Krystal čirého ametystu ze spodní žíly. Můj jediný kvalitní nález ametystu ze spodní žíly co jsem kdy učinil. Byl 15 cm pod povechem. Nález 2014. Velikost 2,5 cm.

Obr.: Čerstvě vykopaný hradbový ametyst - Jickovice, sběr a foto: D.Šefčík. Svrchní žíla.

Obr.: Čerstvě vykopaný sytě fialový ametyst - Jickovice - svrchní žíla. Sběr a foto: D. Šefčík.

Obr.: Hradbový tmavý ametyst z Jickovic. Vlastní nález 2017. Foto a zpracování D. Šefčík 2020.